Archív kategorie: 1935

Další TINTIN – 5.dobrodružství MODRÝ LOTOS – 1934-35

I dnešní „číslo“  TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Jang. Veliké díky! O důvodu proč do archivu ukládáme i TINTINA jsem psal v článečku z 1.1.2017.

Georges Prosper Remi (*1907  +1983), známější jako Hergé, skvěle kreslil už od mládí. První kresby mu otiskl skautský časopis BOY-SCOUT BELGE.

Úplně prvně začal příběh MODRÝ LOTOS vycházel na pokračování v belgickém časopise LE PETIT VINGTIÉME  v letech 1934-1935. O rok později vyšlo toto páté TINTINOVO DOBRODRUŽSTVÍ jako samostatná kniha .

Takhle vypadala první černobílá verze na pokračování. Od pozdější barevné verze se lišila.

Prvně bylo páté TINTINOVO DOBRODRUŽSTVÍ vydáno barevně až po válce – v roce 1946.

Barevné vydání dostálo proti původnímu černobílému jistých změn (ořezy políček, …) – na ukázku první půlka 34 strany:

Zdá se, že česky vyšly TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ nejdříve v časopise KVĚTY. TAJEMSTVÍ JEDNOROŽCE (vycházelo každý týden od 1.čísla 1995 do 11.čísla 1996), POKLAD RUDÉHO RAUBÍŘE (vycházel od 12.čísla 1996 do 21.čísla 1997), SEDM KŘIŠŤÁLOVÝCH KOULÍ (vycházelo od 22.čísla 1997 do ?.čísla 1998).

V prvním českém vydání TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ MODRÝ LOTOS  (Albatros, 2004) se v předmluvě píše:

★ Když Hergé začal pracovat na novém příběhu oTintinovi, který se měl odehrávat v Číně, obrátil se na něho páter Gosset z univerzity v Louvainu. Učil totiž čínské studenty a obával se, že Hergého práce bude stejně zaujatá a plná předsudků jako obraz, který o Číně té doby předkládaly sdělovací prostředky. Gosset seznámil Hergého s čínským studentem Čang Čong-ženem. Počínaje tímto albem Hergé pochopil, jak důležitá je důkladná příprava a zevrubná znalost země, kde se má příběh odehrávat
★ Čang Čong-žen ( 1908 -1998) Hergého zasvětil do tisícileté čínské historie a kultury, a postavy Číňanů tak působí jinak, důstojněji než v předchozích tintinovských albech. Čang a Hergé zůstali přáteli, Čang dokonce v Modrém lotosu vystupuje (viz strana 43 a dále). Mnohem významnější roli mu Hereé přidělil později v albu Tintin vTibetu (1958-59).
★ Čína byla tehdy sužována politickou nestabilitou, cizí mocnosti (Japonsko i Evropa) se snažily v zemi získat rozhodující vliv. Krvavé Boxerské povstání bylo brutálně potlačeno, roku 1912 zaniklo tisíce let staré císařství. V roce 1928 se dostala k moci vláda Kuomintangu v čele s Čankajškem, roku 1931 Japonsko dobylo Mandžusko.
★ Modrý lotos (Le Lotus bleu) poprvé vycházel na pokračování v časopise Petit Vingtiéme od 9. srpna 1934 v černobílé verzi, jako barevný komiks o 62 stranách se objevil poprvé roku 1946.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu TINTIN, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhled titulní strany.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) TINTINOVO DOBRODRUŽSTVÍ do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

Úplný SKAUT-JUNÁK – 22.ročník – 1935-36

Dnes archivované čísla časopisu SKAUT-JUNÁK z let 1935-36 pro www.detske-casopisy.cz  byla digitalizována v rámci projektu „100 let časopisu SKAUT-JUNÁK“.

Tiráž časopisu se proti předchozímu ročníku nijak nezměnila. Obsahuje tuto informaci: SKAUT-JUNÁK. Řídí Redakční kruh. — Odpovědný redaktor Ant. B. Svojsík. — Redakce a administrace: Praha II., Vodičkova ulice číslo 6. – Palác „Skaut“. — Adresa dopisů: Praha, Hlavní pošta, schránka 571. — Telefon 30-110. — Roční předplatné Kč 20, pro nečleny Svazu Kč 25, jednotlivá čísla 2 Kč, pro nečleny Kč 2.50. — Vychází měsíčně, vyjma školní prázdniny. …

I 22. ročník SKAUTA-JUNÁKA plně využíval možnosti na tehdejší dobu kvalitního tisku a 4 strany (20%) byly vyhrazeny kvalitním černobílým (barevně tónovaným) fotografiím. Na titulní straně jedna celostránková a zbývajících 3 stranách „obálky“ vždy cca 5-9 menších fotek, dokumentujících bohatou činnost skautských oddílů.

Jako autor článku ZIMNÍ TÁBOŘENÍ je uveden „Kapitán Mirka“ – teoreticky by se mělo jednat o Mirko Vosátku (*1911 +2004), spisovatele a celoživotního vodního skauta.

Kuriózní článeček NÁVRH NÁČELNÍKA SVAZU SKAUTŮ PROVEDLA HITLERJUGENT! otiskly v listopadu 1935 NÁRODNÍ LISTY. Časopis SKAUT-JUNÁK jej přetiskl ve svém 3.čísle 22.ročníku.

Nejvýraznější malířskou osobností francouzských skautů je dodnes bezesporu Pierre Joubert (*1910 +2002), sám aktivní skaut. Časopis SKAUT-JUNÁK často reprodukoval jeho kresby i obrazy.

Skauti byli hrdí na přízeň presidenta Masaryka a na stránkách svého časopisu to dávali zřetelně najevo.

V 1.čísle 22.ročníku byly tématu „Masaryk x skauting“  věnovány 2 strany.

Pravidelným přispěvatelem do SKAUTA-JUNÁKA byl vůdce slavného pražského skautského oddílu Dvojka – Jaroslav Foglar (*1907 + 1999). Zkušenosti z vedení oddílu promítl nejen ve svých knihách, ale dělil se s nimi i na stránkách spolkového časopisu.

SKAUT-JUNÁK byl během své více než stoleté historie převážně „spolkovým časopisem„, který mu plně umožňoval komunikaci dovnitř hnutí. Přehledně například informoval o nováčkovské zkoušce

Bob Hurikán, vlastním jménem Josef Peterka (*1907  +1965) je nejen autorem slavné trampské písničky Rikatado, ale v dětství byl aktivním skautem. Později se dal ke zdivočelým skautům, kterým se za čas začalo říkat trampové. Bob Hurikán je autorem řady „rodokapsových a rozruchových“ románů, občas přispěl i do SKAUTA-JUNÁKA.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT-JUNÁK z let 1935-36, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SKAUT-JUNÁK – kliknutím na náhled strany: