Archív kategorie: 1935

Premiéra novín MLADÝ SVĚT – 7.ročník – 1935-36

Dnešných 38 čísel časopisu sme pripravili z voľne dostupných zdrojov DIGITÁLNÍ KNIHOVNY.

Časopisy sú už síce stiahnuteľné, no tak či tak ich bolo potrebné upraviť, aby vyhovovali našim podmienkam publikovania.

Noviny MLADÝ SVĚT vychádzali v rokoch 1929 – 1945. Od 1. do 13. ročníka s podtitulom  Týdenní noviny pro mládež a neskôr už iba Noviny pro mládež. Cena bežného výtlačku bola 0,25  a dvojčísla 0,50 halierov.

V tiráži sa uvádza: Majitel a vydavatel Státní nakladatelství v Praze II., Ostrovní 24. – Tištěno v Státním nakladatelství v Praze. –  Řídí redakční sbor: Oktáv Mikan, odb. učitel Jan HostáňJar. Růžička a prof. Dr. Alois Majer. – Odpovědný redaktor Oktáv Mikan. – Vychází v úterý mimo prádniny. – Předplatné na VII. ročník (40 čísel) Kč 10;  — Redakce, administrace a expedice v Státním nakladatelství, Praha II.

Štefan Švec vo svojej knihe ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na str. 407-409 píše:

Časopis začal vycházet čtyři roky po zaniklém Mladém světě Josefa Přibyla a Františka Pražáka, navazoval i na starší Děti republiky a Mladého republikána. Stejně jako ony měl Mladý svět novinový ráz i obsah obsah a vycházel týdenně. Byl tištěn černobíle na velkém formátu, doprovázely ho především černobílé fotografie, příležitostně kresby. „Pestrost obsahu, přinášející přehled soudobého politického, kulturního i sportovního dění, byla dána stručnými úvodníky, fejetony, besídkami, zpravodajstvím, populárně naučnou prózou a zajímavostmi z vědy, techniky, kultury, umění, historie, geografie, pojednáními o spisovatelích, umělcích, malířích, cestovatelích, vynálezcích, ukázkami z literární tvorby a drobnou beletrií, původní povídkou-románem na pokračování (…), články a zprávami s výchovnou tematikou a kaleidoskopem koutků a rubrik naučného zaměření (Co nového, Z cizích zemí, Člověk a stroj, Technika, Jak lidé pracují, Z přírody, Jazykový koutek, Zdraví, O našich spisovatelích a umělcích, Učíme se těsnopis ad.), zájmových a informačních (Filmový koutek, Rozhlasový koutek, Sbíráme známky, Šachy, Turistika, Sport, Dívčí koutek, Poradíme vám, Z dopisů našich čtenářů, Kalendář) i zábavných (Do ouška, Hlavolamy, Kdo to ví, písně, anekdoty, křížovky aj.). Texty byly doprovozeny četnými fotografiemi, občas i kresbami.
Aktuálním událostem byla věnována rubrika „Stát a občan“, zdravému životnímu stylu rubrika „Sport, turistika a zdraví“. Tiskl beletristickou rubriku zvanou „Besídka“, většinu obsahu však tvořily zeměpisné, technické a vědecké zajímavosti a biografie slavných postav historie. Podtitulu „týdenní noviny pro mládež“ dostávala „Černá kronika“ a také fotografie, které časopis otiskoval místo ilustrací. Časopis se věnoval i moderním zájmům soudobé mládeže, jako byla např. zmíněná filatelie. Během okupace zasahovala do časopisu čím dál víc protektorátní propaganda a na jeho stránkách publikovali kolaborantští novináři. Titul publikoval oslavné články a fotografie říškých a protektorátních představitelů (či např. Benita Mussoliniho), stejně jako válečnou propagandu německých sil či překlady německých aktivistických povídek. Redakce se snažila tento trend vyvážit důrazem na národní klasiku a články o národní minulosti, vlastivědě a významných osobnostech českých dějin. Titul měl zároveň zábavný obsah, jako např. křížovky, vtipy či krátké ukázky z beletrie různých žánrů. Vydával také přílohy jako „Mladý svět pro sedmileté“ či „Zápisník čtenářů Mladého světa“. Na samém konci války časopis přestal vycházet (v dubnu 1945). Záhy po osvobození bylo jeho vydávání obnoveno pod názvem Mladý hlas.

Ako je uvedené v citáte, noviny mali pravidelné rubriky s krátkymi príspevkami a sem tam sa v nich objavila pesnička s notami, dokonca aj zo Slovenska.

Na štvrtej a zároveň aj poslednej strane vychádzal na pokračovanie seriál Bedřicha Rosenfelda – „DUHA“ JEDE DO MASAGARY. Dobrodružný príbeh dvoch chlapcov, preložil Jaroslav Růžička pravdepodobne z nemeckého jazyka. Následne v roku 1937 vyšiel aj v knižnej podobe a údajne bol ilustrovaný iba šestnásťročnou Alenou Hrebenovou.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání novin MLADÝ SVĚT v letech 1935-36, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla novin MLADÝ SVĚT – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla novin MLADÝ SVĚT zde >>>

RODOKAPS – 1.ročník -1935-36

Dnes archivovaná čísla časopisu RODOKAPS z let 1935-36 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Václav N., Nemo a Jaromír K. Veliký dík!

Na začátek citace z nejkomplexnější a nejserióznější publikace, která se tématu RODOKAPSU věnuje – Pavel Janáček, Michal Jareš – SVĚT RODOKAPSU, strana 13-14: „Obecné jméno rodokaps – jako označení pro druh četby, nikoli jednu určitou románovou řadu – má čeština zaznamenáno nejpozději od září 1937, kdy se v nakladatelské revue Panorama objevila úvaha o zásluhách Družstevní práce na pozadí „inflace různé »literatury« otiskované v obchodních týdenících a rodokapsech“.

Stručně několik základních informací o „časopiseckém“ titulu ROMÁNY DO KAPSY: „Edice začala vycházet v polovině roku 1935. Prvním vydavatelem byl Zdeněk Holfeld, počínaje číslem 97 převzala edici společnost Sběratel, do té doby obchod poštovními známkami a potřebami pro filatelisty. V listopadu 1941 se tato firma přejmenovala na Kvádr (zkratka ze sloganu Knihy vynikajících autorů dobrodružných románů); do tiráže byla změna promítnuta v č. 232. RODOKAPS byl zastaven z úředního rozhodnutí ze srpna 1944. Celkem vyšlo 407 průběžně číslovaných sešitů.“

Šéfredaktor Jaroslav Josef Svoboda (mimo jiné též autor románu DĚTI KRIZE (č.4) – pod pseudonymem Vlad. Zeman) propagoval RODOKAPS textem: „Každý sešit vyzdoben krásnými uměleckými obrázky a obsáhne na 48 stranách s pěknou dvoubarevnou obálkou a titulním obrazem zajímavé zprávy ze světa a též uvedený román. Každý sešit za Kč 1.50 u všech knihkupců a ve všech prodejnách novin. Deset tisíc stran poutavé četby ročně za 78 Kč. Doporučujte a pravdivě řekněte všem, že týdeník Romány do kapsy je nejlevnější hodnotnou týdenní četbou. ČETBA PRO KAŽDOU CHVÍLI, do vlaku, do čekáren, na nedělní odpoledne v lese a u vody, na cesty, pro dlouhé večery – krátce četba určená pro oddech i rozptýlení. Podle toho jsou voleny romány, jež do týdeníku zařazujeme: společenské a milostné romány, detektivky, romány humoristické, fantastické, reportážní, historické, memoárové – lehká literatura původní i přeložená.

Fandům RODOKAPSU doporučuji přečíst obsáhlejší citaci z knihy SVĚT RODOKAPSU – KOMENTOVANÝ SOUPIS SEŠITOVÝCH ROMÁNOVÝCH EDIC 30. A 40.LET 20.STOLETÍ z pera Pavla Janáčka a Michala Jareše (v roce 2003 vydala Univerzita Karlova ve svém nakladatelství Karolinum) – strany 71-74 >>>

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu RODOKAPS z let 1935-36 , prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu RODOKAPS – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla RODOKAPSU zde >>>

SRDÍČKO – 4. ročník – 1935-36

Dnes archivovaná čísla časopisu SRDÍČKO z let 1935-36 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo. Veliký dík!

SRDÍČKOKRÁSNÉ ČTENÍ PRO MALÉ – týdeník, který vycházel v letech 1932-1942 – mimo prázdniny. Odpovědným redaktorem 8.ročníku byl Bohumil Schweigstill (*1875 +1964) a ilustrátorem akademický malíř Cyril Kotyšan (*1899 +1978).

V tiráži časopisu je uvedeno: SRDÍČKO, ročník IV., rok 1935—1936. Rediguje B. Schweigstill. Cena jednotliv. čís. o 12 str. 80 hal. Časopis vychází týdně a předplácí se za Kč 36.— na celý rok (40 Čísel) i s poštovným . — Nakladatel a odpovědný redaktor Jos. R. Vilímek. Redakce a administrace v Praze, Spálená 13. — Tiskem Jos. R. Vilímka v Praze. — Užívání novinových známek povoleno řed. pošt a telegrafů pod čís. 186.286-VII.-32. Podací úřad Praha 25. Rozsah tohoto 1. čísla výjimečně 16 stran“

 

Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989), strana 550:

„Bohatě vypravený, celobarevný, ilustrovaný týdeník tiskl pohádky, říkanky, loutkové hry a hádanky o soutěž s knižními odměnami (v jediné pravidelné rubrice „Oříšky pro louskání – pro radost a zasmání“) pro mladší děti. Časopis programově publikoval radostné, optimistické texty: „… veselé, rozmarné; žádné bolesti a trudy!“ Pravidelné místo v něm měly příběhy či loutkové hry o Kašpárkovi od různých autorů, často od jeho propagátora a autora divadelních kašpárkovských her, redaktora časopisu B.Schweigstila.

V titulu se líbivost mísila s ,,přehnaným vemlouváním se a vtíravou sentimentalitou“. Jeho obsah nebyl náročný, pojetí se dá označit za spíš konzervativní, časopis však dosáhl solidního komerčního úspěchu.

Dobová kritika ho nehodnotila příliš pozitivně: „Srdíčko (…) podřizuje se zálibám dětí bezvýhradně a jeho obsah je ve znamení líbivosti a konvence. Série básniček, v nichž se pod primitivní formou lidové poesie skrývá často bezradnost, postrádá básnické hodnoty. Pohádky neprokazují vnitřní ukázněnosti klasických pohádek, podle nichž jsou tvořeny, a neprojevují snahy o tvůrčí úsilí. Stejně i příběhy ze života dětí nám předvádějí věčně stejné, šablonovité postavy, které ostře kontrastují s pestrostí typů dětských, s nimiž se setkáváme v denním životě. Ilustrace, prováděné v jednotném stylu, jsou sice výtvorem zručného kreslíře, ale jejich neproměnná tvářnost v komposici a koloritu svědčí o výrazové schematičnosti. K tomu přistupuje i nevkusná, plakátovitě pestrá reprodukce.“

 

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SRDÍČKO z let 1935-36, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SRDÍČKO  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla SRDÍČKA zde >>>

Další TINTIN – 5.dobrodružství MODRÝ LOTOS – 1934-35

I dnešní „číslo“  TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Jang. Veliké díky! O důvodu proč do archivu ukládáme i TINTINA jsem psal v článečku z 1.1.2017.

Georges Prosper Remi (*1907  +1983), známější jako Hergé, skvěle kreslil už od mládí. První kresby mu otiskl skautský časopis BOY-SCOUT BELGE.

Úplně prvně začal příběh MODRÝ LOTOS vycházel na pokračování v belgickém časopise LE PETIT VINGTIÉME  v letech 1934-1935. O rok později vyšlo toto páté TINTINOVO DOBRODRUŽSTVÍ jako samostatná kniha .

Takhle vypadala první černobílá verze na pokračování. Od pozdější barevné verze se lišila.

Prvně bylo páté TINTINOVO DOBRODRUŽSTVÍ vydáno barevně až po válce – v roce 1946.

Barevné vydání dostálo proti původnímu černobílému jistých změn (ořezy políček, …) – na ukázku první půlka 34 strany:

Zdá se, že česky vyšly TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ nejdříve v časopise KVĚTY. TAJEMSTVÍ JEDNOROŽCE (vycházelo každý týden od 1.čísla 1995 do 11.čísla 1996), POKLAD RUDÉHO RAUBÍŘE (vycházel od 12.čísla 1996 do 21.čísla 1997), SEDM KŘIŠŤÁLOVÝCH KOULÍ (vycházelo od 22.čísla 1997 do ?.čísla 1998).

V prvním českém vydání TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ MODRÝ LOTOS  (Albatros, 2004) se v předmluvě píše:

★ Když Hergé začal pracovat na novém příběhu oTintinovi, který se měl odehrávat v Číně, obrátil se na něho páter Gosset z univerzity v Louvainu. Učil totiž čínské studenty a obával se, že Hergého práce bude stejně zaujatá a plná předsudků jako obraz, který o Číně té doby předkládaly sdělovací prostředky. Gosset seznámil Hergého s čínským studentem Čang Čong-ženem. Počínaje tímto albem Hergé pochopil, jak důležitá je důkladná příprava a zevrubná znalost země, kde se má příběh odehrávat
★ Čang Čong-žen ( 1908 -1998) Hergého zasvětil do tisícileté čínské historie a kultury, a postavy Číňanů tak působí jinak, důstojněji než v předchozích tintinovských albech. Čang a Hergé zůstali přáteli, Čang dokonce v Modrém lotosu vystupuje (viz strana 43 a dále). Mnohem významnější roli mu Hereé přidělil později v albu Tintin vTibetu (1958-59).
★ Čína byla tehdy sužována politickou nestabilitou, cizí mocnosti (Japonsko i Evropa) se snažily v zemi získat rozhodující vliv. Krvavé Boxerské povstání bylo brutálně potlačeno, roku 1912 zaniklo tisíce let staré císařství. V roce 1928 se dostala k moci vláda Kuomintangu v čele s Čankajškem, roku 1931 Japonsko dobylo Mandžusko.
★ Modrý lotos (Le Lotus bleu) poprvé vycházel na pokračování v časopise Petit Vingtiéme od 9. srpna 1934 v černobílé verzi, jako barevný komiks o 62 stranách se objevil poprvé roku 1946.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu TINTIN, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhled titulní strany.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) TINTINOVO DOBRODRUŽSTVÍ do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany: