Archív kategorie: 1934

Měsíčník dívčích odborných škol v Hradci Králové – NÁŠ SVĚT – 7.ročník -1934-35

Štefan Švec  píše ve své knize „ Česky psané časopisy pro děti “: Vznik prvních dětmi či studenty vytvářených  českojazyčných časopisů spadá přibližně do stejné doby jako vznik dětských časopisů. Jejich další historie je bohatá, v úplnosti však zřejmě nepodchytitelná. Tradice dětských, studentských, oddílových či třídních časopisů není zdaleka vyčerpána, jejich (ani stručný) přehled není v možnostech mé studie, a v úplnosti ani v možnostech prací specializovaných.

Pokus o nástin základních dějin školních a studentských periodik nabízí Dana Smrčková (2010) ve své diplomové práci: Školní média – tisk, rozhlas, televize, internet: na příkladu Olomouckého a Ústeckého kraje. Zde je uvedena řada školních a studentských časopisů. Možná se s některými seznámíme, pokud je najdou někteří z nás a hlavně pamětníci, ti případně i z pozůstalosti po svých předcích.

Pan Švec ve své knize zmínil časopis NÁŠ SVĚT vydávaný žačkami odborných škol pro dívčí povolání v Hradci Králové. Uvádí , že tento časopis byl chválen  v časopise ÚHOR „(viz roč.30/1942/,číslo 6 strana 103)“ a  byl  vydávaný kolem roku 1942 žačkami z odborných škol. Zde je ale nutné zmínit, že tento časopis vycházel už od roku 1928 pod titulem NÁŠ SVĚT – měsíčník dívčích odborných škol v Hradci Králové. Tyto městské odborné školy byly též majiteli a vydavateli. Časopis vycházel 10x do roka ve školním roce. Měl 16 stránek  a barevnou obálku a byl číslovaný od 1.stránky  do 160. stránky.. Vycházel ve formátu  24 x 17 cm. Redakci tvořily samotné studentky pod vedením zřejmě učitelů a vedoucích pracovníků dívčích škol, L. Meluzínové, M. Křížkové a odpovědného redaktora Františka Roubíčka v tomto ročníku.

Nakoľko v publikovaných číslach nie sú obsiahnuté prebaly, pre ilustráciu ich doplňujeme obrázkom z internetu, zaslaného autorom príspevku. (totem)

Jak jistě víte, v té době byly školy samostatné pro hochy a pro dívky. Časopis už svým podtitulem se věnoval dívkám , které se připravovaly na některá z povolání pro ženy. Ve 26. výroční zprávě městských dívčích odborných škol v Hradci Králové za školní rok 1938-39 se píše také o školním časopise NÁŠ SVĚT, kde se bilancuje  10.ročník.

V časopise byly zveřejňovány krátké povídky, které většinou psaly studentky a v každém čísle bylo také několik básní.

Časopis se v rubrice „Ze školy“ věnoval činnosti v dívčích školách, seznamoval s kulturními událostmi doma i ve světě  v „Kulturní hlídce“ a s nejzajímavějšími vydanými knihami a časopisy v rubrice „Literatura“.  V rubrice „Královehradecké zprávy“ seznamoval časopis s akcemi v tomto městě.

V oblasti výchovy a vzdělávání se pravidelně věnoval jednak poslání ženy v dospělosti, tak také k výchově ve společnosti a vztahu mezi lidmi. Názvy mluví sami za sebe – „ O úctě a uctivosti“,  „Mladí muži a mladé dívky“, „K etice rodinného života“.

Věnoval pozornost vzdělávání žen na pokračování ve článku „Žena a vyšší vzdělání“.

Zajímavou akcí časopisu bylo oslovení našich slovesných, výtvarných a hudebních umělců  a dalších významných osobností současnosti s otázkou „Jaké je vaše životní heslo“ a to zejména ve vztahu ke studentkám. Po celou dobu, od třetího čísla, jim tyto osobnosti odpovídali. A tak Alice Masaryková, spisovatelé Jan Hora, Marie Majerová, Václav Štech, Marie Pujmanová , malíři Vincenc Beneš, Jan Kojan, Max Švabinský, skladatelé Vítězslav Novák, Jaroslav Křička či automobilová závodnice Eliška Junková , herec  Jiří Voskovec a další osobnosti z řad vědeckých, pedagogických i politických oblastí seznamovali dívky se svými životními hesly a také jim posílali vzkazy i poučení k  jejich další životní pouti.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NÁŠ SVĚT z roku 1934-35, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu NÁŠ SVĚT  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu NÁŠ SVĚT zde >>>

KAŠPÁRKOVY NOVINY – 3.ročník – 1933-34

Dnes archivované číslo časopisu KAŠPÁRKOVY NOVINY ze září roku 1933 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Břeťa. Veliký dík!

KAŠPÁRKOVY NOVINY začaly vycházet v roce 1931 s názvem KAŠPÁRKOVY NOVINY VOJTY MERTENA (1. a 2. ročník).

První rok byly měsíčníkem a pak vycházely jako čtrnáctideník. Vydavatelem byl Josef Hokr.

Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) věnuje tomuto titulu strany 304-306:

KAŠPÁRKOVY NOVINY využívaly popularity postavy Kašpárka populárního herce Vojty Mertena. Byly určeny dětem předškolního a mladšího školního věku. Šlo o časopis zábavní a zřetelně komerční. Každé číslo obsahovalo divadelní scénku s hlavní postavou Kašpárka (v rubrice „Kašpárkovo divadlo“), dále se časopis zaměřoval na beletrii, anekdoty (v rubrice „Kašpárkovy žertíky“), říkanky či krátké hříčky. Ročníky měly graficky jednotnou obálku, Vojta Merten psal dětem do časopisu dopisy, vystupoval ale také v reklamách v časopise tištěných. Titul publikoval obrázkové seriály, v nichž využíval dobově populární hrdiny (kapitána Prášila, kocoura Felixe aj.), v posledních dvou ročnících román na pokračování, dále rubriku hádanek („Kašpárkovy hádanky“), návody ke kreslení a také tzv. „Veselý tělocvik“ – tělesná cvičení pro menší děti, před stavovaná např. pomocí zvířat či domácího nábytku. Vyhlašoval také čtenářské soutěže- ve skládání draka, ve sbírání adres atd. Na obálce se často objevovaly reklamy, kromě produktů pro děti, jako byla zubní pasta Thymolin, např. i na auta či motocykly.
První ročníky časopisu tiskly ještě beletrii známých autorů pro děti, v posledních ročnících převážil už spíš výhradně zábavní obsah a reklamy.

KAŠPÁRKOVY NOVINY otiskovaly v rubrice ČTVERÁCTVÍ NAŠICH ČTENÁŘŮ SLOVEM I OBRAZEM příspěvky svých čtenářů:

Na pokračování vycházela pohádka UKRADENÝ JEDINÁČEK z pera Em(m)y Tintěrové:

Veršovaný komiks PŘÍHODY A DOBRODRUŽSTVÍ JIŘÍKA S VĚRKOU A PEJSKA ŽULÍKA kreslil Václav Arnošt Jarolímek (*1897  +1951) – používal pseudonym A. V. Jarol. Po vystudování se věnoval práci akademického malíře, ilustrátora, grafika a výtvarníka. Této činnosti se profesionálně věnoval po celý život. Po první světové válce se angažoval ve filmovém průmyslu – na poli publicistickém, spisovatelském a hlavně praktickém – jako herec, autor námětu i scénáře. Podílel se na šesti filmech, ale zdá se, že jen dva se zachovaly (Děvče z Podskalí, Čertisko).

DĚJINY ČEKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20. STOLETÍ – Tomáš Prokůpek, Pavel Kořínek, Martin Forest, Michal Jareš – strana 201:

„… Ve třetím ročníku čtrnáctideníku KAŠPÁRKOVY NOVINY se Emil Posledník v komentovaném seriálu FA-ZOLOVA NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ (č.1-18/1933-34, 7x) znovu vrátil ke svému černošskému hrdinovi a jeho drobným alotriím. Na zadní straně pokračoval Jarolův cyklus z předchozího školního roku, pouze s mírně rozšířeným názvem PŘÍHODY A DOBRODRUŽSTVÍ JIŘÍKA S VĚRKOU A PSA ŽULÍKA (č. 1-17/1933-34, 15x). Jeho hrdinové tentokrát dostali příležitost uniknout ze své každodenní reality a v nalezeném letadle se – poslušní dobových konvencí – vypravili do Afriky. …“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KAŠPÁRKOVY NOVINY z let 1933-34, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu KAŠPÁRKOVY NOVINY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

OD STŘÍBRNÝCH HOR – 6.ročník – 1933-34

Dnes archivovaná čísla časopisu OD STŘÍBRNÝCH HOR z let 1933-34 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Vít Š. Veliký dík!

Časopis OD STŘÍBRNÝCH HOR má podtitul ČASOPIS ŠKOLNÍ MLÁDEŽE PŘÍBRAMSKA A DOBŘÍŠSKA VĚNOVANÝ MLÁDEŽI I DOSPĚLÝM PRO POVZBUZENÍ A POSÍLENÍ LÁSKY K RODNÉMU KRAJI. Klasická tiráž v 6.ročníku není tištěna. Časopis vycházel měsíčně, podle školního roku v rozsahu 16 stran + nečíslovaná titulní strana (obálka jednotná, každé číslo tištěno na jiné barvě stránky). Stál 1 korunu.

Stejně jako obálka, tak i první číslovaná úvodní strana každého čísla měla stejné záhlaví – obrázek s názvem časopisu, označení ročníku, místo a datum vydání + pořadové číslo.

Každé číslo začínalo původní poesií – pokud byla báseň dostatečně dlouhá, zaplnila celou stranu. V případě kratší básně na ní navazoval článek, úvaha či zamyšlení.

Pro zařazení časopisu do souvislostí vydávání si dovolím citovat Štefana Švece z jeho knihy ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI 1850-1989.  Ze stran 658-660 – kapitola REGIONÁLNÍ DĚTSKÉ ČASOPISY A VLASTIVĚDNÉ SBORNÍKY (jako je dnes archivovaný OD STŘÍBRNÝCH HOR) :

„Základním impulzem pro vznik a rozvoj regionálních dětských periodik, které shrnujeme pod tradičně užívaný název vlastivědné sborníky, bylo zavedení vlastivědy jako školního předmětu (osnovy pro něj byly poprvé oficiálně vydány roku 1915).“

„Proto začaly vznikat periodicky vycházející vlastivědné sborníky určené dětem. Jejich základním účelem bylo „býti pojítkem mezi domovem a školou, mezi životem a školou pak na předním místě. Musí proto obsahovati dějepisné články, hlavně z kulturních a sociálních dějin, které vysvětlují minulými událostmi poměry nynější; zeměpisné a přírodovědné články seznamují děti s územím a přírodou domova, aby jednou mohly srovnávati cizí kraje se svou domovinou. Sborníky mají národopisnými statěmi ukazovati život všeho lidu a jeho životní názor, jeho kulturu a vliv toho všeho na poměry dneška. Mají upozorňovati na vynikající jednotlivce, kteří svou činností vtiskli jistý ráz svému okolí. Mají přinášet ukázky literární a vůbec umělecké tvorby rodáků nebo umělců, jichž život byl spjat s krajem, a tím upozorňovati mládež i dospělé na jejich díla.“

„Vlastivědných sborníků, obvykle zcela či aspoň ve výrazné části obsahu určených dětem a mládeži, se v zápětí vynořily desítky.“

„Silnou a zajímavě se rozvíjející tradici regionálních dětských časopisů a vlastivědných sborníků přerušila II. světová válka. Po jejím konci se na tuto historii už nepodařilo navázat. Nově či obnoveně vycházet začalo jen několik titulů. Bohatšímu vzkříšení tradice zabránilo budování nového, centralizovanějšího systému domácích periodik. Zlatý věk vlastivědných sborníků, vymezený trváním první československé republiky, skončil.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OD STŘÍBRNÝCH HOR z let 1933-34, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu OD STŘÍBRNÝCH HOR – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.