Archív kategorie: 1933

Premiéra časopisu MLADÝ ZLÍN- 2.ročník – 1932-33

Jednou   z oblastí vydávání časopisů a novin pro děti byly i školy. Významným časopisem vydávaným žáky Masarykových škol ve Zlíně byl  měsíčník MLADÝ ZLÍN s podtitulem časopis zlínských dětí. Časopis připravoval redakční kruh učitelský spolu s redakčnim kruhem žákovským a v 2.ročníku  byl hlavním redaktorem Ladislav Vlček. Vycházel od roku 1931 do roku 1944 – 10x ročně ve školním roce, celkem 13 ročníků. Postupně budou všechny zveřejněny. Skeny jsou staženy z internetu a upraveny do PDF s textovou vrstvou . Formát černobílého časopisu   byl klasický jako většina tehdejších časopisů 15,5 x 23 cm. Zpočátku dosahoval kolem 2.000 kusů výtisků a postupně počet stoupal. Cena byla zpočátku 0,50 haléřů a prodej i zasílání pro veřejnost obstarávali sami žáci.

Časopis měl ohlas v celé republice , což dokládá následující článek.

O časopise MLADÝ ZLÍN píše ve své knize Štefan ŠvecČesky psané časopisy pro dětiČasopis vycházející ve Zlíně a podporující tamějši inovativní a experimentální školní postupy, spojené s budováním města Tomášem Baťou. Časopis tiskl beletrii přeloženou z ruštiny, ale i publicistické materiály, návody k ručnim pracim (např.k výrobě kluzáku či k pěstování pelargonií) v „Technické hlídce“ a seznamoval děti s technickým pokrokem. Tvořili ho učitelé ve spolupráci se žáky. Děti v časopisu rozsáhle publikovaly např. kolektivně psané povídky a další materiály.
„Zdravý poměr k literatuře a umění projevuje Mladý Zlín (X. roč.), sálající ovzduším životního optimismu, chutí k práci a vůlí k sebevzdělavání. Beletrie je nadprůměrná. Reportáže, zajimavě sestavené se seriemi kreseb, zasvěcují mládež do vývoje různých technických odvětví. V hlídce ‚Z naší práce‘ s příspěvky čtenářů je dokument  úzké spolupráce redakce s dětmi.“ Na vnitřních stranách obálky i na poslední straně tiskl časopis reklamu na  zlínske obchody a podniky, často na obchodní dům Baťa. Titul jako jeden z prvních publikoval fotoeditorial – fotografii jako první redakční  materiál. Celkový výchovný záměr časopisu byl výchova k práci a k řádnému životu, úvodní fotografie měly tituly jako Po dobré práci dobrá zábava, Dobrá kniha – nejlepší přítel atp. Publikoval i propagační texty o rodině Baťů, zprávy z cest J. A. Bati či děkovné dopisy, které mu byly adresovány.

Titul tiskl řadu textů psaných samotnými žáky zlínských škol. Vedle nich publikoval např. i exotické pohádky, rubriky drobných zajimavostí jako „Zajímavý svět“, „Z jiných škol“, „Zprávy“ atd. Upozorňoval i na vhodnou dětskou četbu v rubrice „Nové knihy pro mládež“, měl vlastni „Veselý koutek“ a listárnu redakce. Doprovázen byl černobílými kresbami a také řadou fotografii, zejména z akcí samotných žáků.

Ve 4.výroční zprávě Pokusné diferencované školy měštanské ve Zlíně za školní rok 1932-33 píše Ladislav Vlček:

Časopis usiluje o to, aby se v dětech probouzely tvůrčí schopnosti a poskytuje jim příležitost, aby uveřejnily svá dětská pozorování, zkušenosti, názory a nápady. Pomáhá tak dětem , aby se lépe připravily na úkoly, jež později převezmou jako pracovníci, kteří budou pokračovat v úsilí o zlepšování města Zlína i celého kraje v duchu stálého zdokonalování a pokroku,  aby ale při tom nezapomínaly na svou minulost a vše co dokázali jejich předkové.

V časopise se lze dočíst i řadu zajímavostí. V dnešní době jsou velké diskuze kolem obědů žáků ve školách.  Už v roce 1932 řešili podobné problémy , kdy se zajímali učitelé společně s dalšími veřejnými činiteli, firmou Bata a dalšími o sociální a zdravotní problémy žáků.

A jak se dočítáme v článku Štefana Švece, tak nesměla chybět reklama na zlínské obchody a podniky.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ ZLÍN, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN zde >>>

Takmer kompletný ročník s obsahom PRIATEĽ DIETOK – 8.ročník – 1932-33

V dnešnom príspevku publikujeme ďalšie 4 čísla + obsah časopisu PRIATEĽ DIETOK 8.ročník (1932-33).  Ku kompletizácii nám chýba číslo 6. Snáď sa nájde niekto, kto by doplnil a skompletizoval našu digitálnu zbierku.

Nie u všetkých časopisov, hlavne zviazaných sa zachová prebal časopisu. Viem, že podstatný je obsah, ale prebal bolo to prvé čo deti lákalo, videli ako prvé a na čo sa tešili.

Preto som pátral po autorovi titulných strán a väčšiny ilustrácií z tohto ročníka. Bol ním grafik, maliar a sochár Andrej Kováčik (* 11.05.1889 Budapešť – ✝ 17.02.1953) .

Zmyslom našich stránok nie je rozoberať a prehodnocovať historické súvislosti a tak publikujem len útržky z dohľadaných informácii. Andrej Kováčik ilustroval už za „prvej republiky” školské učebnice, ako aj veselé titulky časopisu PRIATEĽ DIETOK. Okrem iných napríklad aj edíciu SPISY GREGORA-TAJOVSKÉHO z roku 1921.

Medzi inými ilustráciami tohto ročníka dominuje hlavne rubrika Ičko Šibalský.

Hľadanie koreňov Slovenska sa po prvej svetovej vojne a vzniku Československa prebúdzalo len pomaly. V tomto období sa Slovensko snažilo ujasňovať si svoju národnú identitu. Jeho symbol dvojkríž na trojvrší sa stal národným znakom a začal sa objavovať všade tam, kde to bolo možné. Vo svojej tvorbe ho používal najmä Benka a Kováčik, ktorí boli priebojníkmi slovenskosti.

Národné cítenie Kováčika sa prejavilo aj za Slovenského štátu, kedy kreslí vtipy do ľudáckej tlače a spolupracuje s Úradom propagandy.

Po 2. svetovej vojne zmenili jeho maľby rétoriku, čo je zrejmé aj z akvarelu publikovaného v detskom časopise DRUŽBA z rokov 1950 -1953, s názvom Holubička mieru.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PRIATEĽ DIETOK z let 1932-33, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PRIATEĽ DIETOK – kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Premiéra slovenského časopisu PRIATEĽ DIETOK – 8.ročník – 1932-33

Dnes do nášho archívu zaraďujeme 5 čísel jedeného z najvýznamnejších detských slovenských časopisov PRIATEĽ DIETOK s podtitulom: Obrázkový Poučno-zábavný časopis slovenských dietok.

Jeho 23 ročná púť sa začala v roku 1925. Bolo to presne 15.9.1925, kedy vyšlo jeho prvé číslo. Tak ako to však bolo u väčšiny časopisov, pochoval ho „Víťazný február“ v roku 1948. Vydavateľom bola Správa slovenských františkánov v Bratislave. Po celý čas ho redigoval Libor Mattoška.

V knihe ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV ho charakterizujú:

„Priateľ dietok bol časopis pre deti, orientovaný v buržoázne národnom a náboženskom duchu. Prinášal básne, rozprávky, poučné a výchovne zamerané články, ktoré sa najmä v prvých ročníkoch členili na tematické celky, ako občianska náuka, dejiny, ručné práce a pod. Spočiatku veľmi skromne vybavený a jednostranne konfesionálne a výchovne zameraný časopis, v ktorom sa nekládli náročné kritériá na jednotlivé príspevky, sa v priebehu vydávania zmenil na časopis literárny. Stalo sa to tým, že redaktor získal za spolupracovníkov a stálych prispievateľov produktívnych spisovateľov pre deti a mládež.“

Prvých päť, dnes publikovaných čísel pochádza z roku 1932 -1933 a to už z jeho 8.ročníka. Z tiráže vyberáme a doplňujeme bibliografické údaje:

  • hlavný a zodpovedný redaktor P. Libor J. Mattoška; 
  • vychodí v Kremnici mesačne, raz okrem júla a augusta
  • vydáva správa slovenských Františkánov v Bratislave
  • predplatné na rok 10 Kčs
  • cena jednotlivého čísla 1 Kčs
  • rukopisy a kresby posielajte na redakciu „PRIATEĽ DIETOK“ v Kremnici
  • Rozmery 235 mm x 190 mm
  • 20 strán vrátane jednofarebného prebalu

Prebaly tohto ročníka tvorili jedno-farebné obaly z tvrdšieho papiera s jednoduchou titulnou kresbou, s rôznorodým logom, bez udania čísla. Štruktúra časopisu stále rovnaká. Hneď na začiatku ročníka bola vyhlásená súťaž „Hádankárske závody“, uverejnená vždy na rubovej strane prebalu. Bola plánovaná do č.1 po č.8 a ceny pre víťazov sa pohybovali od najdrahšieho 300 korunového fotoaparátu, po zviazaný ročník „Priateľa“.

Pravidelná rubrika NA VLNÁCH VÁHU (Dúbravec) pútavou cestopisnou formou opisovala život, okolie a prírodné krásy povodia slovenskej rieky VÁH, od prameňa až po jej ústie.

Margita Kováčová pod pseudonymom TETA MARGITA , tu údajne po dlhé roky uverejňovala na pokračovanie príbehy s Ičkom, resp. Jurkom Šibalským.  Názov každého príbehu, bol originálne ilustrovaný.

Takmer v každom čísle nesmela chýbať znotovaná slovenská ľudová pesnička.

Jednoduché a pritom pôsobivé ilustrácie boli doplňované malými čiernobielymi fotografiami. Výnimku tvorili iba stránky s hromadnými zábermi žiakov zo slovenských škôl. Bola to vlastne reklama na časopis vyplývajúca z popisu:  Odberatelia „Priateľa Dietok“ ako aj z fotografií, kde aspoň jedno dieťa držalo v ruke výtlačok čísla.

SKENY SOM ZÁMERNE NEUPRAVOVAL, TAK ABY ZODPOVEDALI NÁLEZOVÉMU STAVU !!!

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PRIATEĽ DIETOK z roku 1932-33, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PRIATEĽ DIETOK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

KAŠPÁRKOVY NOVINY – 3.ročník – 1933-34

Dnes archivované číslo časopisu KAŠPÁRKOVY NOVINY ze září roku 1933 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Břeťa. Veliký dík!

KAŠPÁRKOVY NOVINY začaly vycházet v roce 1931 s názvem KAŠPÁRKOVY NOVINY VOJTY MERTENA (1. a 2. ročník).

První rok byly měsíčníkem a pak vycházely jako čtrnáctideník. Vydavatelem byl Josef Hokr.

Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) věnuje tomuto titulu strany 304-306:

KAŠPÁRKOVY NOVINY využívaly popularity postavy Kašpárka populárního herce Vojty Mertena. Byly určeny dětem předškolního a mladšího školního věku. Šlo o časopis zábavní a zřetelně komerční. Každé číslo obsahovalo divadelní scénku s hlavní postavou Kašpárka (v rubrice „Kašpárkovo divadlo“), dále se časopis zaměřoval na beletrii, anekdoty (v rubrice „Kašpárkovy žertíky“), říkanky či krátké hříčky. Ročníky měly graficky jednotnou obálku, Vojta Merten psal dětem do časopisu dopisy, vystupoval ale také v reklamách v časopise tištěných. Titul publikoval obrázkové seriály, v nichž využíval dobově populární hrdiny (kapitána Prášila, kocoura Felixe aj.), v posledních dvou ročnících román na pokračování, dále rubriku hádanek („Kašpárkovy hádanky“), návody ke kreslení a také tzv. „Veselý tělocvik“ – tělesná cvičení pro menší děti, před stavovaná např. pomocí zvířat či domácího nábytku. Vyhlašoval také čtenářské soutěže- ve skládání draka, ve sbírání adres atd. Na obálce se často objevovaly reklamy, kromě produktů pro děti, jako byla zubní pasta Thymolin, např. i na auta či motocykly.
První ročníky časopisu tiskly ještě beletrii známých autorů pro děti, v posledních ročnících převážil už spíš výhradně zábavní obsah a reklamy.

KAŠPÁRKOVY NOVINY otiskovaly v rubrice ČTVERÁCTVÍ NAŠICH ČTENÁŘŮ SLOVEM I OBRAZEM příspěvky svých čtenářů:

Na pokračování vycházela pohádka UKRADENÝ JEDINÁČEK z pera Em(m)y Tintěrové:

Veršovaný komiks PŘÍHODY A DOBRODRUŽSTVÍ JIŘÍKA S VĚRKOU A PEJSKA ŽULÍKA kreslil Václav Arnošt Jarolímek (*1897  +1951) – používal pseudonym A. V. Jarol. Po vystudování se věnoval práci akademického malíře, ilustrátora, grafika a výtvarníka. Této činnosti se profesionálně věnoval po celý život. Po první světové válce se angažoval ve filmovém průmyslu – na poli publicistickém, spisovatelském a hlavně praktickém – jako herec, autor námětu i scénáře. Podílel se na šesti filmech, ale zdá se, že jen dva se zachovaly (Děvče z Podskalí, Čertisko).

DĚJINY ČEKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20. STOLETÍ – Tomáš Prokůpek, Pavel Kořínek, Martin Forest, Michal Jareš – strana 201:

„… Ve třetím ročníku čtrnáctideníku KAŠPÁRKOVY NOVINY se Emil Posledník v komentovaném seriálu FA-ZOLOVA NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ (č.1-18/1933-34, 7x) znovu vrátil ke svému černošskému hrdinovi a jeho drobným alotriím. Na zadní straně pokračoval Jarolův cyklus z předchozího školního roku, pouze s mírně rozšířeným názvem PŘÍHODY A DOBRODRUŽSTVÍ JIŘÍKA S VĚRKOU A PSA ŽULÍKA (č. 1-17/1933-34, 15x). Jeho hrdinové tentokrát dostali příležitost uniknout ze své každodenní reality a v nalezeném letadle se – poslušní dobových konvencí – vypravili do Afriky. …“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KAŠPÁRKOVY NOVINY z let 1933-34, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu KAŠPÁRKOVY NOVINY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.