Archív kategorie: 1932

Premiéra časopisu MLADÝ ZLÍN- 2.ročník – 1932-33

Jednou   z oblastí vydávání časopisů a novin pro děti byly i školy. Významným časopisem vydávaným žáky Masarykových škol ve Zlíně byl  měsíčník MLADÝ ZLÍN s podtitulem časopis zlínských dětí. Časopis připravoval redakční kruh učitelský spolu s redakčnim kruhem žákovským a v 2.ročníku  byl hlavním redaktorem Ladislav Vlček. Vycházel od roku 1931 do roku 1944 – 10x ročně ve školním roce, celkem 13 ročníků. Postupně budou všechny zveřejněny. Skeny jsou staženy z internetu a upraveny do PDF s textovou vrstvou . Formát černobílého časopisu   byl klasický jako většina tehdejších časopisů 15,5 x 23 cm. Zpočátku dosahoval kolem 2.000 kusů výtisků a postupně počet stoupal. Cena byla zpočátku 0,50 haléřů a prodej i zasílání pro veřejnost obstarávali sami žáci.

Časopis měl ohlas v celé republice , což dokládá následující článek.

O časopise MLADÝ ZLÍN píše ve své knize Štefan ŠvecČesky psané časopisy pro dětiČasopis vycházející ve Zlíně a podporující tamějši inovativní a experimentální školní postupy, spojené s budováním města Tomášem Baťou. Časopis tiskl beletrii přeloženou z ruštiny, ale i publicistické materiály, návody k ručnim pracim (např.k výrobě kluzáku či k pěstování pelargonií) v „Technické hlídce“ a seznamoval děti s technickým pokrokem. Tvořili ho učitelé ve spolupráci se žáky. Děti v časopisu rozsáhle publikovaly např. kolektivně psané povídky a další materiály.
„Zdravý poměr k literatuře a umění projevuje Mladý Zlín (X. roč.), sálající ovzduším životního optimismu, chutí k práci a vůlí k sebevzdělavání. Beletrie je nadprůměrná. Reportáže, zajimavě sestavené se seriemi kreseb, zasvěcují mládež do vývoje různých technických odvětví. V hlídce ‚Z naší práce‘ s příspěvky čtenářů je dokument  úzké spolupráce redakce s dětmi.“ Na vnitřních stranách obálky i na poslední straně tiskl časopis reklamu na  zlínske obchody a podniky, často na obchodní dům Baťa. Titul jako jeden z prvních publikoval fotoeditorial – fotografii jako první redakční  materiál. Celkový výchovný záměr časopisu byl výchova k práci a k řádnému životu, úvodní fotografie měly tituly jako Po dobré práci dobrá zábava, Dobrá kniha – nejlepší přítel atp. Publikoval i propagační texty o rodině Baťů, zprávy z cest J. A. Bati či děkovné dopisy, které mu byly adresovány.

Titul tiskl řadu textů psaných samotnými žáky zlínských škol. Vedle nich publikoval např. i exotické pohádky, rubriky drobných zajimavostí jako „Zajímavý svět“, „Z jiných škol“, „Zprávy“ atd. Upozorňoval i na vhodnou dětskou četbu v rubrice „Nové knihy pro mládež“, měl vlastni „Veselý koutek“ a listárnu redakce. Doprovázen byl černobílými kresbami a také řadou fotografii, zejména z akcí samotných žáků.

Ve 4.výroční zprávě Pokusné diferencované školy měštanské ve Zlíně za školní rok 1932-33 píše Ladislav Vlček:

Časopis usiluje o to, aby se v dětech probouzely tvůrčí schopnosti a poskytuje jim příležitost, aby uveřejnily svá dětská pozorování, zkušenosti, názory a nápady. Pomáhá tak dětem , aby se lépe připravily na úkoly, jež později převezmou jako pracovníci, kteří budou pokračovat v úsilí o zlepšování města Zlína i celého kraje v duchu stálého zdokonalování a pokroku,  aby ale při tom nezapomínaly na svou minulost a vše co dokázali jejich předkové.

V časopise se lze dočíst i řadu zajímavostí. V dnešní době jsou velké diskuze kolem obědů žáků ve školách.  Už v roce 1932 řešili podobné problémy , kdy se zajímali učitelé společně s dalšími veřejnými činiteli, firmou Bata a dalšími o sociální a zdravotní problémy žáků.

A jak se dočítáme v článku Štefana Švece, tak nesměla chybět reklama na zlínské obchody a podniky.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ ZLÍN, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN zde >>>

Takmer kompletný ročník s obsahom PRIATEĽ DIETOK – 8.ročník – 1932-33

V dnešnom príspevku publikujeme ďalšie 4 čísla + obsah časopisu PRIATEĽ DIETOK 8.ročník (1932-33).  Ku kompletizácii nám chýba číslo 6. Snáď sa nájde niekto, kto by doplnil a skompletizoval našu digitálnu zbierku.

Nie u všetkých časopisov, hlavne zviazaných sa zachová prebal časopisu. Viem, že podstatný je obsah, ale prebal bolo to prvé čo deti lákalo, videli ako prvé a na čo sa tešili.

Preto som pátral po autorovi titulných strán a väčšiny ilustrácií z tohto ročníka. Bol ním grafik, maliar a sochár Andrej Kováčik (* 11.05.1889 Budapešť – ✝ 17.02.1953) .

Zmyslom našich stránok nie je rozoberať a prehodnocovať historické súvislosti a tak publikujem len útržky z dohľadaných informácii. Andrej Kováčik ilustroval už za „prvej republiky” školské učebnice, ako aj veselé titulky časopisu PRIATEĽ DIETOK. Okrem iných napríklad aj edíciu SPISY GREGORA-TAJOVSKÉHO z roku 1921.

Medzi inými ilustráciami tohto ročníka dominuje hlavne rubrika Ičko Šibalský.

Hľadanie koreňov Slovenska sa po prvej svetovej vojne a vzniku Československa prebúdzalo len pomaly. V tomto období sa Slovensko snažilo ujasňovať si svoju národnú identitu. Jeho symbol dvojkríž na trojvrší sa stal národným znakom a začal sa objavovať všade tam, kde to bolo možné. Vo svojej tvorbe ho používal najmä Benka a Kováčik, ktorí boli priebojníkmi slovenskosti.

Národné cítenie Kováčika sa prejavilo aj za Slovenského štátu, kedy kreslí vtipy do ľudáckej tlače a spolupracuje s Úradom propagandy.

Po 2. svetovej vojne zmenili jeho maľby rétoriku, čo je zrejmé aj z akvarelu publikovaného v detskom časopise DRUŽBA z rokov 1950 -1953, s názvom Holubička mieru.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PRIATEĽ DIETOK z let 1932-33, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PRIATEĽ DIETOK – kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Premiéra slovenského časopisu PRIATEĽ DIETOK – 8.ročník – 1932-33

Dnes do nášho archívu zaraďujeme 5 čísel jedeného z najvýznamnejších detských slovenských časopisov PRIATEĽ DIETOK s podtitulom: Obrázkový Poučno-zábavný časopis slovenských dietok.

Jeho 23 ročná púť sa začala v roku 1925. Bolo to presne 15.9.1925, kedy vyšlo jeho prvé číslo. Tak ako to však bolo u väčšiny časopisov, pochoval ho „Víťazný február“ v roku 1948. Vydavateľom bola Správa slovenských františkánov v Bratislave. Po celý čas ho redigoval Libor Mattoška.

V knihe ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV ho charakterizujú:

„Priateľ dietok bol časopis pre deti, orientovaný v buržoázne národnom a náboženskom duchu. Prinášal básne, rozprávky, poučné a výchovne zamerané články, ktoré sa najmä v prvých ročníkoch členili na tematické celky, ako občianska náuka, dejiny, ručné práce a pod. Spočiatku veľmi skromne vybavený a jednostranne konfesionálne a výchovne zameraný časopis, v ktorom sa nekládli náročné kritériá na jednotlivé príspevky, sa v priebehu vydávania zmenil na časopis literárny. Stalo sa to tým, že redaktor získal za spolupracovníkov a stálych prispievateľov produktívnych spisovateľov pre deti a mládež.“

Prvých päť, dnes publikovaných čísel pochádza z roku 1932 -1933 a to už z jeho 8.ročníka. Z tiráže vyberáme a doplňujeme bibliografické údaje:

  • hlavný a zodpovedný redaktor P. Libor J. Mattoška; 
  • vychodí v Kremnici mesačne, raz okrem júla a augusta
  • vydáva správa slovenských Františkánov v Bratislave
  • predplatné na rok 10 Kčs
  • cena jednotlivého čísla 1 Kčs
  • rukopisy a kresby posielajte na redakciu „PRIATEĽ DIETOK“ v Kremnici
  • Rozmery 235 mm x 190 mm
  • 20 strán vrátane jednofarebného prebalu

Prebaly tohto ročníka tvorili jedno-farebné obaly z tvrdšieho papiera s jednoduchou titulnou kresbou, s rôznorodým logom, bez udania čísla. Štruktúra časopisu stále rovnaká. Hneď na začiatku ročníka bola vyhlásená súťaž „Hádankárske závody“, uverejnená vždy na rubovej strane prebalu. Bola plánovaná do č.1 po č.8 a ceny pre víťazov sa pohybovali od najdrahšieho 300 korunového fotoaparátu, po zviazaný ročník „Priateľa“.

Pravidelná rubrika NA VLNÁCH VÁHU (Dúbravec) pútavou cestopisnou formou opisovala život, okolie a prírodné krásy povodia slovenskej rieky VÁH, od prameňa až po jej ústie.

Margita Kováčová pod pseudonymom TETA MARGITA , tu údajne po dlhé roky uverejňovala na pokračovanie príbehy s Ičkom, resp. Jurkom Šibalským.  Názov každého príbehu, bol originálne ilustrovaný.

Takmer v každom čísle nesmela chýbať znotovaná slovenská ľudová pesnička.

Jednoduché a pritom pôsobivé ilustrácie boli doplňované malými čiernobielymi fotografiami. Výnimku tvorili iba stránky s hromadnými zábermi žiakov zo slovenských škôl. Bola to vlastne reklama na časopis vyplývajúca z popisu:  Odberatelia „Priateľa Dietok“ ako aj z fotografií, kde aspoň jedno dieťa držalo v ruke výtlačok čísla.

SKENY SOM ZÁMERNE NEUPRAVOVAL, TAK ABY ZODPOVEDALI NÁLEZOVÉMU STAVU !!!

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PRIATEĽ DIETOK z roku 1932-33, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PRIATEĽ DIETOK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Kompletný ročník časopisu LÍPA 12.ročník – 1931-32

V príspevku z 5.10.2014 sme po prvý krát predstavili veľmi kvalitný, detský časopis LÍPA a to hneď jeho celý 11.ročník. Dnes prinášame kompletný 12.ročník.

Oproti predošlému ročníku sa zmenila iba farba obálky. Motív zostal nezmenený. Časopis tvorilo 16 čiernobielych a štyri jednofarebné strany obalu. Cena výtlačku sa však znížila z 1,50 Kčs na 1,20 Kčs. Hlavnou redaktorkou zostáva naďalej A. Kovaříková.

Zníženú cenu redakcia odôvodňuje zvýšeným nákladom dosahujúcim až 100 000 výtlačkov. Odčlenila sa aj 8 stránková príloha časopisu NAŠE PRÁCE (publikovali sme ju ešte ako prílohu  21.11.2014  NAŠE PRÁCE – příloha LÍPY – 11.ročník – 1930-31 – kompletní ), ktorú začali vydávať ako samostatný 16 stránkový časopis.

Obsah čísel sa veľmi nezmenil. Časopis pôsobil veľmi profesionálne, ako po obsahovej, tak aj po umeleckej stránke. O ilustrácie sa starali českí maliari zvučných mien Mikoláš Aleš, Richard Lauda, Jozef Mánes, Jaroslav Špilar, Max Švabinský, Alois Kalvoda, Kvído Mánes, Jozef Lada a iní…

Každé číslo obsahovalo perly ľudových piesní z Čiech a Moravy a to vo viac-hlasnom notovom zápise pre detské zbory.

Ďalej sa v ňom z času na čas objavili aj krátke, podrobne rozpísané scénky pre deti, či detské divadlá.

Okrem kreslených ilustrácií a malieb, grafické stvárnenie časopisu doplňovali fotografie známych osobností. V tomto prípade fotografia vtedajšieho prezidenta Československé republiky T.G.Masaryka vytvorená Karlom Čapkom.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu LÍPA z roku 1931-32 prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu LÍPA  – kliknutím na náhled strany: