Archív kategorie: 1931

ČESKÁ DÍVKA – 19.ročník – 1930-31

Dnes archivované číslo časopisu ČESKÁ DÍVKA z roku 1930-31 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Satok. Veliký dík!

V tiráži časopisu ČESKÁ DÍVKA můžeme vyčíst pouze: „Redaktor a vydavatel Alois Holub, učitel v Lysé n. L. – Novinové známky povoleny ředitelslvím pošt a telegrafů č. 158.958. – Tiskl Ar. Splídek v Nových Benátkách.“ V podtitulu ČESKÉ DÍVKY bylo uvedeno: „ROČNÍK XIX. S přílohou: Vzory ženských ruč. prací. Sešit 1. 1930-31.“

Časopis už vycházel samostatně. Tištěn byl černobíle, v rozsahu 32 stran včetně příloh. Časopis byl číslován průběžně. Vycházel v letech 1904-1914, 1920, 1923-37 jako měsíčník. Mezi dohledatelné spolupracovníky a přispěvatele patřili: Karel Kálal, Beneš M. Kulda a Hanuš Sedláček – Promyk.

Seriózní odborný text o časopisu ČESKÁ DÍVKA napsal Štefan Švec v publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 212-214 uvádí – jeho citaci najdeš v článečku z 2.9.2018 >>>

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČESKÁ DÍVKA z roku 1912, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ČESKÁ DÍVKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ČESKÁ DÍVKA zde >>>

 

Príloha novín SLOVENSKÁ KRAJINA – NEDEĽA DEŤOM – 1931

Dnešný príspevok sa nebude venovať priamo časopisu, ale detskej novinovej prílohy NEDEĽA DEŤOM z roku 1931. V našom SK SDČ ju označíme, ako NEDEĽA DEŤOM (SK). Keďže mám informácie, že pod podobným názvom vydávali prílohy aj iné periodiká, skratku SK som odvodil od názvu novín, ktoré prílohu vydávali.

Konkrétne sa jedná o „denník“ SLOVENSKÁ KRAJINA, vychádzajúci každý deň, okrem pondelka. A to v piatich ročníkoch, od roku 1929 do roku 1933. Formát novín tvorilo 4 – 16 strán o rozmeroch 47 x 32 cm. Majiteľom, redaktorom a vydavateľom bol Ján Grünwald, neskôr Vydavateľstvo Slovenskej krajiny. Denník sa tlačil v Žiline a v Košiciach.

Zdrojom dnešných archivovaných čísel bola Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave. Odtiaľto pochádza 89 novín (viď.pôvodný neupravený vzhľad – obrázok hore), ktoré som stiahol, extrahoval niekoľkými programami, orezal a vizuálne upravil tak, aby vyhovovali podmienkam nášho webu STARĚ DETSKÉ ČASOPISY. Dnes publikujeme prvú polovicu a to 48 čísel z roku 1931.

Keďže sa jedná o samostatnú prílohu, na stránke STAHUJ a v SK-SDČ ju zaradíme do novovytvorenej kategórie PŘÍLOHY NOVIN A ČASOPISŮ. Pod samostatnou prílohou myslíme niečo, čo sa dá vystrihnúť a vyskladať do mini-časopisu so svojim názvom, číslom, alebo dátumom vydania.

Z dostupných internetových zdrojov sa podarilo zistiť, že NEDEĽA DEŤOM (SK) bola po vystrihnutí a zložení vo formáte 23 x 16 cm. Celkove vychádzala od roku  1931 (52 čísel) do roku 1932 (52čísel). Bol to III. a IV.ročník novín SLOVENSKÁ KRAJINA, v ktorej boli každú nedeľu uverejnené 4 ministránky tejto prílohy.

Hlavnými autormi príspevkov a zrejme aj tvorcami prílohy bol strýko Ivo a v druhej polovici ročníka už iba ujo Milo . Ich totožnosť sa mi bohužiaľ zistiť nepodarilo. Z môjho pohľadu ich príspevky tvorili 85 -90 % obsahu časopisu. V tejto miniatúre nebolo veľa priestoru na ilustrácie, no aj tak sa tam vošla nejaká tá kresba. Zobrazovala sa hlavne pri pseudonyme S.S.

Sem, tam však aj zaslané, pútavé kresby žiakov toho obdobia.

Štruktúra bola jednoznačná. V úvode básničky a poviedky od spomínaných tvorcov. Nejaké preklady z cudzojazyčných rozprávok, sem tam vtipy pre deti a posledná strana určená pre rozvoj umu a detského myslenia.

Nechýbali však ani vedecko technické novinky a správy z domova, aj zo sveta.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání přílohy novin NEDEĽA DEŤOM z roku 1931 , prosím, nap.iš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu NEDEĽA DEŤOM – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Kompletný ročník časopisu LÍPA 12.ročník – 1931-32

V príspevku z 5.10.2014 sme po prvý krát predstavili veľmi kvalitný, detský časopis LÍPA a to hneď jeho celý 11.ročník. Dnes prinášame kompletný 12.ročník.

Oproti predošlému ročníku sa zmenila iba farba obálky. Motív zostal nezmenený. Časopis tvorilo 16 čiernobielych a štyri jednofarebné strany obalu. Cena výtlačku sa však znížila z 1,50 Kčs na 1,20 Kčs. Hlavnou redaktorkou zostáva naďalej A. Kovaříková.

Zníženú cenu redakcia odôvodňuje zvýšeným nákladom dosahujúcim až 100 000 výtlačkov. Odčlenila sa aj 8 stránková príloha časopisu NAŠE PRÁCE (publikovali sme ju ešte ako prílohu  21.11.2014  NAŠE PRÁCE – příloha LÍPY – 11.ročník – 1930-31 – kompletní ), ktorú začali vydávať ako samostatný 16 stránkový časopis.

Obsah čísel sa veľmi nezmenil. Časopis pôsobil veľmi profesionálne, ako po obsahovej, tak aj po umeleckej stránke. O ilustrácie sa starali českí maliari zvučných mien Mikoláš Aleš, Richard Lauda, Jozef Mánes, Jaroslav Špilar, Max Švabinský, Alois Kalvoda, Kvído Mánes, Jozef Lada a iní…

Každé číslo obsahovalo perly ľudových piesní z Čiech a Moravy a to vo viac-hlasnom notovom zápise pre detské zbory.

Ďalej sa v ňom z času na čas objavili aj krátke, podrobne rozpísané scénky pre deti, či detské divadlá.

Okrem kreslených ilustrácií a malieb, grafické stvárnenie časopisu doplňovali fotografie známych osobností. V tomto prípade fotografia vtedajšieho prezidenta Československé republiky T.G.Masaryka vytvorená Karlom Čapkom.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu LÍPA z roku 1931-32 prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu LÍPA  – kliknutím na náhled strany: