Archív kategorie: 1930

18 čísel + příloha časopisu TRAMP – 2.ročník – 1930

V roce 2014  byl zveřejněn 2.ročník časopisu TRAMP z roku  1930, ale až od 19 čísla. Dnes  přidávám  zbývající čísla 1 – 18 . Bohužel jsou stažena z internetu a byla naskenována pouze černobíle, což u barevných časopisů   má   své problémy, a některé skeny jsou tím méně čitelné. Co šlo jsem ořezal, opravil a upravil, následně dal do PDF tak, aby bylo možno vyhledávat v jednotlivých číslech i když někde ta kvalita písma je špatná. I přes tento nedostatek lze se začíst do doby , kdy vrcholila nejen hospodářská krize, ale také se mohutně rozšířilo trampské hnutí a vzrostl počet trampských osad. Pokud někdo bude mít možnost naskenovat originální barevná čísla provedeme výměnu.

První číslo, prvního ročníku TRAMPA  vyšlo jako čtrnáctideník 15.3.1929. V 2.ročníku vyšlo celkem 45 čísel. Od 7.čísla tohoto ročníku vycházel TRAMP týdně a to každý pátek. Cena byla 50 haléřů za 12 stránek. Také na  TRAMP dopadla hospodářská krize  a musel zdražit na 1 Kč od 13. čísla. Zvýšení ceny kompenzoval  přidáním čtyř stránek s přílohou TÁBORÁK  a románem na vystřihování.

Za redakci byl zodpovědný  redaktor Karel Melíšek. V redakci byli i další známé osobnosti,  dramatik Milan Jariš, malíři Antonín Pelc, Josef Lada a Vlastimil Rada, spisovatelé Jan Mareš, Norbert  Frýd, Adolf Branald, S.K. Neumann a řada dalších osobností-trampů. Jednou z vůdčích osobností a posléze šéfredaktorem TRAMPA byl Géza Včelička (7.5.1901 – 30.12.1966).

Géza stal redaktorem časopisu TRAMP v  roce 1930,  do kterého nejen psal, ale také kreslil dobré karikatury. Jednou z největších akcí TRAMPA bylo uspořádání největší trampské sleziny, svolané na Jarovskou planinu pod Zbraslaví v roce 1930, která se konala za asistence četníků s karabinami a bodáky. Časopis TRAMP původně, od roku 1929 vydával Quido Langhans, a rok poté jej za pomoci JUDr. Ivana Sekaniny zakoupilo a řídilo /od čísla 38/ Trampské vydavatelské družstvo v čele s Františkem Kubáskem /Frantou Šerifem/,které bylo finačně podporováno KSČ. Prvním administrátorem TRAMPA byl Karel Vodrážka /Vodra/ a prvním redaktorem Karel Melíšek /Melich/. V roce 1930 se Géza oženil a časopis TRAMP vydal Gézovu první sbírku veršů Pěšinou snů.

Géza se angažoval i v protestech proti tzv. Kubátovu zákonu, který byl namířen proti trampingu. Časopis TRAMP zorganizoval tzv. Trampské obranné výbory (TOV). Asi nejvýznamnějším byl protestní tábor lidu, který svolaly redakční rady trampských časopisů Naše osady, Tramp, Naše stezka a Slunce na 19. května 1931 na zahradu Měšťanského pivovaru v Praze na Vinohradech a kterého se zúčastnilo 15 000 mladých lidí, převážně trampů a byl rozehnán policií. Kubátova vyhláška se poté stala i předmětem rozpravy v parlamentě a po čase byla zrušena. Zároveň tento protestní tábor prohloubil i roztržku mezi politickými (reprezentovanými zejména Gézou) a nepolitickými trampy (zejména Bobem Hurikánem). Více se o Gézovi Včeličkovi můžete dočíst na https://www.trampsky-magazin.cz/blog/kdo-byl-geza-vcelicka-642.html

Pojetí TRAMPA bylo velmi avantgardní a to včetně ilustrací, povídek. Hodně v něm začala řádit cenzura a objevují se velká místa s označením „ cenzurováno.“ V roce 1930 se však stal tramping již  módní vlnou a Bob Hurikán začal vydávat „ truc časák “  – Naše osady. A razilo se heslo „ politika do trampingu nepatří!“ Jenže přicházela hospodářská krize a trampové byli vesměs proletáři. V tomto roce začal mít Tramp přílohu „ Táborák.“

Od čísla 22 do čísla 36 vycházel na pokračování román pro dívky a okolí: OSADA MLADÝCH SNOBŮ.

V roce 1932 – pro nedostatek peněz – přestal časopis TRAMP vycházet.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu TRAMP z roku 1930, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu TRAMP – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu TRAMP zde >>>

ČESKÁ DÍVKA – 19.ročník – 1930-31

Dnes archivované číslo časopisu ČESKÁ DÍVKA z roku 1930-31 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Satok. Veliký dík!

V tiráži časopisu ČESKÁ DÍVKA můžeme vyčíst pouze: „Redaktor a vydavatel Alois Holub, učitel v Lysé n. L. – Novinové známky povoleny ředitelslvím pošt a telegrafů č. 158.958. – Tiskl Ar. Splídek v Nových Benátkách.“ V podtitulu ČESKÉ DÍVKY bylo uvedeno: „ROČNÍK XIX. S přílohou: Vzory ženských ruč. prací. Sešit 1. 1930-31.“

Časopis už vycházel samostatně. Tištěn byl černobíle, v rozsahu 32 stran včetně příloh. Časopis byl číslován průběžně. Vycházel v letech 1904-1914, 1920, 1923-37 jako měsíčník. Mezi dohledatelné spolupracovníky a přispěvatele patřili: Karel Kálal, Beneš M. Kulda a Hanuš Sedláček – Promyk.

Seriózní odborný text o časopisu ČESKÁ DÍVKA napsal Štefan Švec v publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 212-214 uvádí – jeho citaci najdeš v článečku z 2.9.2018 >>>

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČESKÁ DÍVKA z roku 1912, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ČESKÁ DÍVKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ČESKÁ DÍVKA zde >>>

 

Diamantový časopis ÚSMEV – 1.ročník – 1929-30

Dnes publikujeme premiéru a hneď aj kompletný ročník slovenského časopisu ÚSMEV, vychádzajúceho iba v dvoch ročníkoch v rozmedzí rokov 1929 – 1931.  

Aký bol dôvod na základe ktorého som zvolil názov dnešného príspevku? Je to cena 1. ročníka, za ktorý ho ponúka nemenovaný antikvariát na Slovensku a ktorá sa rovná hodnote 5 mm diamantu s certifikátom. Jedná sa o sumu 1000 € (cca 26 000 Kč).

ÚSMEV s podtitulom Slovenský časopis pre školskú mládež vychádzal vždy 5. deň v mesiaci okrem prázdnin. Teda 10 čísel po 1 Kčs. Rozmery titulu boli 26 x 22 cm. Riadila ho M. Matejovská s redakčným kruhom a o vzhľad a úpravu sa staral profesor Ľ. Fulla. Zaujímavosťou bolo, že pri odbere 5 čísel do školy bolo jedno zdarma.

Jednotlivé ročníky, ktoré vyšli:

  • ročník (1929-30) 10 čísel po 16 stranách
  • ročník (1930-31) 10 čísel po 16 stranách

Vychádzal teda od 5. septembra 1929, zanikol v júni 1931.

Nedalo sa nevšimnúť si reklamu prebiehajúcu v novinách SLOVENSKÝ UČITEĽ z roku 1929, ktorý vydával Krajinský učiteľský spolok na Slovensku.

O to zaujímavejšia bola rozsiahla antikampaň zverejnená v novinách SLOVÁK a TRENČAN, namierená proti tomu to časopisu.

Citujem doslovne z novín SLOVÁK z 11.septembra 1929:

Časopis, ktorý treba z rúk našich detí vyhodiť

Po tieto dni vyšiel nový časopis pre deti. takzv. „Úsmev“. Časopis vydáva „Štátne nakladateľstvo“, filiálka v Bratislave. Teda to Štátne nakladateľstvo ktoré sa ešte len pred rokom volalo a písalo „Statnie nakladateľstvo“. časopis riadi M. Matejovská s redakčným kruhom Úpravu časopisu vedie profesor Fulla.
Dľa prošpektu, priloženého k prvému čí­slu tohoto časopisu, „Úsmev“ má byť vraj slovenským časopisom pre slovenskú mlá­dež, ktorý v čiasti (sic!) zábav.-poučnej bude prinášať žiactvu bohatý obsah slovesný od chýrnych spisovateľov a spisovateliek.
(Doslovne tak!) Ďalej má byť nevyčerpateľ­ným prameňom zábavy a poučenia školskej mládeže doma aj v škole. Jako doplnok „četby“ v škole znamená vraj uľahčenie práce učiteľov. Preto doporučuje sa hromadný odber časopisu správam škôl pre žiactvo jednotlivých tried v záujme hromadného použí­vania v hodine četby, preto vraj dáva sa na každých 5 výtiskov jedno číslo zdarma. Časopis úfa, že nájde patričné porozumenie v učiteľstve a v celej školskej verejnosti a četný odber v každej našej škole.
Toľkoto a takto hovorí o sebe nový časopis pre deti „Úsmev“. Citujeme to doslovne. Po prečítaní časopisu môžeme však zistiť: Časopis „Úsmev“ nie je nijaký slovenský časopis pre školskú mládež, pre slovenské deti a pre slovenské školy, ale je to akási fušerácka slátanina českých učiteľov učiacich na slovenských školách, ktorá slátanina nie je ani slovenská, ani kresťanská, ani pedagogická. Nemá to ani päty ani hlavy a pani redaktorke Matejovskcj (prečo nie Matějovskej?), českej učiteľke v Bratislave treba by bolo odňať učiteľský diplom, keďže nemá ani poňatia o pedagogii, o detskej duši a o detskej literatúre vôbec.
V časopise „Úsmev“ vidíme samých českých autorov, ako pisateľov článkov. Autori títo usilujú sa síce písať slovensky, ale je to taká neliteráma. kosrbadá a škaredá slovenčina, že deti naše, ktoré majú ešte nepokazený rečový smyseľ, čítaním „Úsmevu“ materinskú reč svoju rozhodne si len zkazia! V texte nájdeme i takéto nemožné vety: „Pri tom však mala Pika srdečne rada a často mu hádzala kúsky od svojho jedla ustupujúc vždy úctive, keď sa Pik priblížil viac ako sniesol jej strach.“Čo riadok, to previnenie sa proti našej krásnej slovenčine. Je tam i takáto reč: „zdálo sa“ vetrík čochvíľa dú­chajúci“, „hlídajú ich chlapci“, „naši podárkovia“, „najmenšími záujemci“ atď. Slávny redakčný krúžok tohoto časopisu slovensky teta vôbec nevie a nepozná ani ducha slovenskej reči. Po stránke obsahovej časopis je na najnižšej úrovni medzi časopismi pre deti vychádzajúce na Slovensku. Literárnej hodnoty nemá ani za necheť. Je to, ako sme už povedali nahodile spracovaný plátok nepatriaci do rúk slovenských detí.
Upozorňujeme preto pánov učiteľov, katechétov a rodičov, ktorí na dobré a osožné čítanie deti ešte niečo dajú, aby nový časopis „Úsmev“ obchádzali a deti pred ním vystríhali. Ba povieme to do prosta: časopis „Úsmev“ treba vyhodiť zo slovenských škôl a zo slovenských domácnosti.
Úprava časopisu je biedna, nevkusná, neumelecká, bez výchovnej tendencie a cibrenia krasocitu detí! Obrázky, ktoré donáša „Úsmev“ nehodia sa vôbec do časopisu pre deti — iba ak pre deti komunistické, nakoľko komunizmus pestuje tento smer a spôsob kreslenia. Škoda, že sa profesor Fulla poži­čal na úlohu „upravovateľa“ „Úsmevu“.
Ale najlepšie bije do očú chudoba „Úsmevu“ tak po stránke vedeckej ako ozdobnej, keď časopis „Úsmev“ porovnáme s časopisom „Priateľ Dietok“, ktorý vydáva správa františkánov v Bratislave a rediguje P. Libor J. Mattoška. Popri bohatom a umelecky upravenom časopise „Priateľ Dietok“ babrásky „Úsmev“ celkom zmizne. Ak „Úsmev“ bol na to stvorený, aby konkuroval s časopisom
„Priateľ Dietok“, no, náš pekný a milý „Priateľ Dietok“ nemá sa čo obávať tejto konkurencie.
„Úsmev“ chce vraj vychovávať smejúce sa deti a nasledovne vypestovať zaiste i akúsi sektu smejúcich sa ľudí avšak my by sme povedali, že miesto smiechu, ktorý usiluje sa „Úsmev“ z deti vylúdiť, nad týmto časopisom mali by deti naše skôr zaplakať. Neviem si vysvetliť ako mohol Slovenský Učiteľ, úradný to organ Krajinského učiteľského spolku tento časopis odporúčať!

Časopis aj napriek patronátu výtvarníka Ľudovíta Fullu pôsobil ilustrátorsky skôr skromnejším dojmom. Prevládali v ňom hlavne rozprávky, niekedy nejaká básnička, prípadne pesnička. Hneď od prvého čísla v ňom začala vychádzať rozprávka F.Mareša – NA MESIAC, ktorá ho sprevádzala celým ročníkom.

Pre staršiu mládež z času na čas vychádzali zaujímavosti a novinky z oblasti vedy a techniky.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ÚSMEV z let 1929-30, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ÚSMEV– kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ÚSMEV zde >>>

RADOST – 6.ročník – 1929-30

Dnes archivovaná čísla časopisu RADOST z roku 1929 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Věra D. Veliký dík!

Na titulní straně je výrazně název časopisu včetně podtitulu: RADOST – PRO NEJMENŠÍ ČLENY SVÉHO DOROSTU JAKO
PŘÍLOHU „LÍPY “ VYDÁVÁ ČSL. ČERVENÝ KŘÍŽ.  Tiráž obsahuje informaci:RADOST obrázkový časopis pro nejmenší členy Dorostu Československého Červeného kříže. Vychází každého 1. v měsíci kromě července a srpna jako příloha „LÍPY “ . — Řídí Ferd. Krch . — Odp. red. Ant. Kováříková. Redakce: Praha V I., Neklanova 34. — Předplácí se na celý rok Kč 7-—, na půl roku Kč 3 50. — Majitel a vydavatel Čs.Č. kříž, Praha VI., Neklanová 34. — Tiskem Lidové knihtiskárny v Praze. …“  RADOST vycházela v roce 1929 s jednotnými obálkami, jak bylo o některých tehdejších dětských časopisů zvykem (SKAUT-JUNÁK, ….).

Československý Červený kříž dobře chápal jak je nezbytné pro jeho úspěšnou činnost si vychovávat mládež. Ač se oficiální datum vzniku Československého červeného kříže považuje 6. únor 1919, byl dorost ČSČK už v roce 1936 počtem svých členů na 2.místě v Evropě a na 4.místě ve světě – měl 840.000 členů (ve 38.000 třídách na 12.000 školách). Pro zajímavost – prvních 20 let vykonávala funkci předsedkyně ČSČK dcera prezidenta, dr. Alice Masaryková. Dva roky po svém vzniku začal ČSČK vydávat pro svůj dorost vlastní časopis  MĚSÍČNÍK DOROSTU ČERVENÉHO KŘÍŽE, který v roce 1925 přejmenoval na LÍPA. Dnes archivovaný časopis RADOST vycházel jako příloha LÍPY.

Souvislosti s vydáváním časopisu LÍPA popisuje vyčerpávajícím způsobem Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) – strany 344-346 :

Přílohu LÍPY pro nejmenší čtenáře vydával Československý červený kříž nejprve pod názvem NAŠIM NEJMLADŠÍM, posléze RADOST (1924-1942), nejprve jako osmistránkovou přílohu, od roku 1925 jako samostatný časopis s podtitulem ČASOPIS PRO NEJMLADŠÍ DOROST ČESKOSLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE. Vycházela na menším formátu a jejím obsahem byla velkým písmem tištěná poezie a próza pro nejmenší, klasické pohádky, kašpárkovské dialogy, písně s notovými zápisy, řada obrázků, většinou kreseb a kvalitních, černobílých obrazových reprodukcí. Součásti obsahu byla i lidová slovesnost (písně, říkadla, přísloví), náměty na loutková představení a tvorba čtenářů, literární i výtvarná. Kvalitu přílohy podtrhuje i spolupráce s Josefem Ladou, který zde otiskoval příběhy svých zvířecích hrdinů, např. kocoura Mikeše. Příloha tiskla i Alšovy obrázky a mělo svou slovenskou část.

Spolu se ZLATOU BRÁNOU byla RADOST čtenářsky nejúspěšnějším a nejkvalitnějším časopisem pro mladší děti v první republice, v ročníku 1930/1931 dosáhla na svou dobu mimořádného nákladu 32 000 výtisků.

Jako další přílohu LÍPY a její slovenské obdoby SLNIEČKA vydával Československý červený kříž vedle RADOSTI také „věstník našeho dorostu“ s názvem NAŠE PRÁCE (1927-1940), vycházející měsíčně. Příloha, vedená A. Kovaříkovou, otiskovala dopisovatelské zprávy z různých skupin dorostu ČsČK, především ale články zdravovědné. Beletrii zastupovaly např. humorné dialogy s Kašpárkem jako oblíbeným dobovým dětským hrdinou. Časopis měl ještě další  přílohu VEDOUCÍ DOROSTU pro starší členy organizace a dospělé.“

 

Časopis RADOST dával velký prostor příspěvkům svých čtenářů:

Notové zápisy lidových písní byly doprovázeny poutavou ilustrací:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu RADOST z roku 1929 , prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu RADOST – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.