Archív kategorie: 1924

ÚTĚCHA – 3.ročník – 1924-25

Dnes archivovaná čísla časopisu ÚTĚCHA z let 1924-25 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Petra N. Veliký dík!

Z tiráže časopisu ÚTĚCHA lze vyčíst, že redaktorem byl Antonín Machát. Majitelem, vydavatelem a nakladatelem byl Vzdělávací sbor Jednota „Máj“ (Č. Sahánek), za redakci a tisk byl odpovědný Josef Žinkovský, tiskem Lidové knihtiskárny (Ant. Machát a spol.), vesměs Videň, Margaretenplatz č.7.

ÚTĚCHA vycházela s podtitulem ČASOPIS ČESKOSLOVENSKÉ MLÁDEŽE V REPUBLICE RAKOUSKÉ. Byla vydávána dle školního roku, černobíle se stále stejnou perokresbou v záhlaví (na pozadí siluety pražského hradu ve skupince dětí stojí uprostřed Jan Ámos Komenský, vlevo Jan Sladký Kozina a napravo Juro Jánošík). ÚTĚCHA byla tištěna měsíčně v rozsahu 8 stran, které byly průběžně číslovány – celý 3. ročník má 96 stran.

„MILÉ DĚTI! Znova vydává se „Útěcha“ na pouť. Vychází již třetí rok a snažila se vždy vnésti do vašich srdcí útěchu, radost i nadšení, zejména však národní sebevědomí, abyste ani v republice Rakouské nezapomínaly, že jste české děti. Chceme vám vštípit do duší, byste si i mimo hranice české vlasti jiného národa vážily, ale svůj národ, svoji řeč ctily a milovaly. Chceme, by z vás byli jednou uvědomělí, dobří občané, kteří budou ku cti svému národu. Tím jsem se řídil při výběru článků v minulých číslech „Útěchy“ a tak budeme i dále pokračovati. Líbila-li se vám „Útěcha“ až dosud – důkazem toho jsou nejen přečetné dopisy, ale i to, že skoro veškeré české děti ve Vídni a v Rakousku, ale i mnohé v Čsl. republ., v Jugoslavii, ba i v Americe časopis náš odebírají – pak ještě více se vám bude líbit „Útěcha“ nyní, kdy utvořila se redakční rada z pánů učitelů a profesorů, a chystá řadu překvapení. K „Útěše“ přidáván bude i letos zdarma česko-německý slovníček, nově pak illustrovaný ,,Robinson“. Vedle toho pomýšlí se zavésti zvláštní přílohy, o čemž vám povím příště. Ve větším rozsahu zařazována bude rubrika „Z vlastní hlavy„, v níž otiskovány budou vaše práce i vaše obrázky. Dříve však, než mně je pošlete, musí býti podepsány vaším panem učitelem. Rodičovské rady hodlají se postarat, aby tento váš časopis došel ještě většího rozšíření tím, že by každé české a slovenské dítě dostalo „Útěchu„. S chutí tedy do práce ! Strýček.“

O „krajanském“ časopise ÚTĚCHA se Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI 1850-1989 zmiňuje na sedmi stech stranách pouze jednou (strana 20) a to v souvislosti s vymezením hranice časopisů pro děti.  „… Patří-li do této historie na Slovensku vydávané časopisy první republiky s celostátní ambicí (Československé ráno), českojazyčné časopisy vycházející mimo území českých zemí (Útěcha, Poupě) či německojazyčné časopisy, vydávané naopak pouze na tomto území (Das Erntefeld) …“

V článečku z 30.10.2016 o 5.ročníku ÚTĚCHY je delší citace z Diplomové práce (2011) Petry Prchlíkové–  ČESKÉ ČASOPISY PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDÁVANÉ V ZAHRANIČÍ, kde časopis ÚTĚCHA (z aktuálně dohledatelné odborné literatury) podrobněji rozebírá.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ÚTĚCHA z let 1924-25, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ÚTĚCHA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Další 2 čísla časopisu ČERNOUŠEK – 12.ročník – 1924-25

Dnes archivované čísla časopisu ČERNOUŠEK z roku 1924-25 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Reko. Veliký dík!

V tiráži časopisu se píše: ČERNOUŠEK, obrázkový katolický měsíčník pro dítky, k šíření lásky k našim ubohým černým bratřím a sestrám. Vydává Klaverská Družina. Vychází v řeči české, polské, slovinské, německé, vlašské, anglické, španělské, francouzské a maďarské. Předplatné českého vydání na celý rok (s pošt. zásilkou) 2.50 Kč. – S přílohou „Černoušek – dětský kalendář“ Kč. 3.75. Objednávky přijímá : Klaverská Družina v Brně. Časopis vycházel v rozsahu 12 stran a byl číslován průběžně (přičemž se do tohoto číslování nepočítaly 4 stránky obálky). Česká mutace ČERNOUŠKA vycházela tiskem misijní tiskárny u P. M. ustavičné péče a nákladem Klaverské Družiny. Odpovědným redaktorem byl  František Hubáček.

V článečku ze 16.10.2016 jsem citoval z Bakalářské práce Dany Žižkovské „Katolické časopisy pro děti a mládež vydávané v Brně v letech 1918-1948 a jejich využití v katechezi“ vypracované v roce 2013  – zájemcům o souvislousti týkající se časopisu ČERNOUŠEK si dovoluji tento článeček doporučit.

Časopis ČERNOUŠEK byl vydáván „Družinou sv.Petra Klavera pro africké misie“ s cílem osvěty, propagace i získávání zdrojů pro tuto činnost. Systém zaměřený na děti a mládež byl relativně dobře propracovaný:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČERNOUŠEK z roku 1924-25, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ČERNOUŠEK – kliknutím na náhled strany:

Další číslo časopisu ČERNOUŠEK – 12.ročník – 1924-25

Dnes archivované číslo časopisu ČERNOUŠEK z let 1924-25 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval opět Reko. Děkujeme!

Minulý článeček byl o relativně nedávno zaniklém nábožensky laděném, dětském, slovenském časopise AHA a dnes je pro „změnu“ o obdobně laděném a zanikém časopisu českém – ČERNOUŠKOVI. Oba od sebe dělí téměř sto let a tak můžeš nezaujatě porovnat jak se podobný typ časopisu v čase měnil po stránce obsahové, literární i grafické.

ČERNOUŠEK je jedním z časopisů, které byly připravovány v různých jazykových mutacích. Zjednodušeně – připravilo se jedno číslo časopisu, to se přeložilo do polštimy, slovinštiny, němčiny, angličtiny, vlašštiny, španělštiny, francouštiny, maďarštiny a vytisklo se v každém jazyce zvlášť.

Česká mutace ČERNOUŠKA vycházela tiskem misijní tiskárny u P. M. ustavičné péče a nákladem Klaverské Družiny. Odpovědným redaktorem byl  František Hubáček.

V článečku ze 16.10.2016 jsem citoval z Bakalářské práce Dany Žižkovské „Katolické časopisy pro děti a mládež vydávané v Brně v letech 1918-1948 a jejich využití v katechezi“ vypracované v roce 2013  – zájemcům o souvislousti týkající se časopisu ČERNOUŠEK si dovoluji tento článeček doporučit.

Časopis ČERNOUŠEK byl vydáván „Družinou sv.Petra Klavera pro africké misie“ s cílem osvěty, propagace i získávání zdrojů pro tuto činnost. Systém zaměřený na děti a mládež byl relativně dobře propracovaný:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČERNOUŠEK z roku 1924-25, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ČERNOUŠEK – kliknutím na náhled strany: