Archív kategorie: 1923

Skompletizovaný časopis – BUĎ PRIPRAVENÝ – 1.ročník – 1922-23

Časopis BUĎ PRIPRAVENÝ z 1.ročníka sme si po prvý krát predstavili v príspevku z 8.9.2017. Dnešnými číslami by sme chceli tento ročník skompletizovať a uzavrieť.

No ešte pred tým by som sa chcel opäť poďakovať Ing. Jurajovi Balážovi (Vrták) zo Skautského múzea Václava Rubeša v Ružomberku za ochotu a poskytnuté skeny.

Informácií o tomto časopise bolo poskromne, tak uvádzam aspoň nejaké vypátrané základné dáta z knihy BIBLIOGRAFIA SLOVENSKÝCH A INOREČOVÝCH NOVÍN A ČASOPISOV Z ROKOV 1919-1938.

PODTITULY časopisu boli rozmanité a menili sa takmer v každom ročníku:

 • Časopis slovenského skautstva a študentstva
 • od č.1/2.r (1926) bez podtitulu
 • od č.1/6.r (1930) Vatra, ilustrovaný časopis pre mládež
 • od č.1/7.r (1931) „Buď pripravený“, „Vatra“ ilustrovaný časopis pre mládež
 • od č.1/8.r (1932) „Buď pripravený“ — „Vatra“, ilustrovaný časopis pre mládež, orgán skautov Slovenska
 • od č.1/9.r (1933) „Buď pripravený“ — „Vatra“, ilustrovaný časopis dorastajúcej mládeže, orgán skautov Slovenska
 • od č.1/13.r (1937) „Buď pripravený“ — „Vatra“, časopis mládeže, orgán skautov Slovenska

JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY vychádzali nasledovne:

 • 01.ročník (1922-23)  10 čísel/166 strán
 • 02.ročník (1926-27)  10 čísel/188 strán
 • 03.ročník (1927-28)  10 čísel/180 strán
 • 04.ročník (1928-29)  10 čísel/176 strán
 • 05.ročník (1929-30)  10 čísel/184 strán
 • 06.ročník (1931-32)  10 čísel/228 strán
 • 07.ročník (1932-33)  10 čísel/172 strán
 • 08.ročník (1933-34)  10 čísel/168 strán
 • 09.ročník (1934-35)  10 čísel/176 strán
 • 10.ročník (1935-36)  10 čísel/164 strán
 • 11.ročník (1936-37)  10 čísel/164 strán
 • 12.ročník (1937-38)  10 čísel/120 strán
 • 13.ročník (1933-34)  10 čísel/148 strán

V 11 ročníku (1936-37) vychádzala v časopise príloha SLOVENSKÝ VODCA. Konkrétne 4 čísla po 14 strán.

Neviem čo bolo hlavným dôvodom 3 ročného prerušenia vydávania časopisu. Prvou príčinou bol pravdepodobne nezáujem o časopis a s tým spojené ekonomické problémy:

Ústredný orgán skautstva na Slovensku je časopis „Buď pripravený“. Rozkazy vydané nabývajú platnosti len po otisknutí v tomto časopise. Povinnosťou každého slovenského skauta je, aby tento časopis podporoval a doňho všemožne prispieval. Dosavádne výsledky sú však veľmi slabé (65 predplatiteľov) a preto upozorňujem všetkých bratov vodcov, ako aj ostatných vyšších funkcionárov, aby sa pričinili o to, aby pokiaľ možno najviac odberateľov bolo.

Druhou pravdepodobnejšou príčinou bola v roku 1923 rezignácia tajomníka  Lojza Janzu a následne aj hlavného náčelníka Františka Šmilauera. Činnosť zväzu začala upadať  a časopis sa podarilo obnoviť až v roku 1926 po reorganizácii a presunutí náčelníctva zo Žiliny do Košíc.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ v letech 1925-26, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.  V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ zde >>>

Premiéra slovenského časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ – 1.ročník – 1922-23

Hneď v úvode tohto príspevku chcem poďakovať Ing. Jurajovi Balážovi (Vrták) zo Skautského múzea Václava Rubeša v Ružomberku za pomoc pri kompletizácii čísla.

V príspevku „Prečo som sa stal spolupracovníkom – editorom“ som okrem iného napísal: „Aj tento projekt im dopomôže zaplátať diery po chýbajúcich a nekompletných výtlačkoch, o čom vás presvedčíme v niektorých z nasledujúcich príspevkov“. Plním svoj sľub a pre registrovaných užívateľov exkluzívne publikujeme kompletné 1. vydanie 1. ročníka časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ.

Nedávno uvoľnila najstaršia a najväčšia  vedecká knižnica v Slovenskej republike Univerzitná knižnica v Bratislave niekoľko ročníkov skautského časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ. Pri štúdiu materiálov a príprave tohto príspevku, som zistil absenciu obalov z prvého ročníka. Pátral som po internete a jediné čo som našiel bol malý obrázok obalu prvého čísla z prvého ročníka. Vtedy ma napadlo osloviť pána Baláža zo Skautského múzea v Ružomberku a poprosiť ho o pomoc. Nie len že mi ochotne poslal obaly, ale aj kompletne oskenovaný prvý ročník. Za čo mu veľmi ďakujeme! Tento som potom spracoval do našej predpísanej formy.

BUĎ PRIPRAVENÝ s podtitulom „Časopis slovenského skautstva a študenstva“ vychádzal v rokoch 1922 – 1938. Číslo prvého ročníka malo 24 čiernobielych strán z jednofarebným obalom. Redakcia, administrácia aj expedícia sídlila v Žiline. Predplatné 18 Kčs, na pol roka 10 Kčs a cena za výtlačok 2 Kčs. Zodpovedným za celý redakčný kruh bol Prof. František Šmilauer.

V publikácii Osobnosti skautingu na Slovensku (Peter Janota, Jozef Mikloš) na str.37 píšu:

Šmilauer František prof. (*10.10.1892 – +6.10.1972) rodák z Ústi nad Orlicí; vyštudoval umeleckú akadémiu v Prahe. Po štúdiách pôsobil krátko v Kolíne a odišiel na Slovensko, kde sa usadil v Žiline, kde do roku 1938 pôsobil ako profesor na štátnej reálke. Tu založil skautský oddiel.

Vznik časopisu sa datuje až niekoľko rokov po vyhlásení Československej republiky v roku 1918, kedy sa po stabilizovaní spoločenských pomerov, začali sa obnovovať a zakladať skautské oddiely.

Nechcem prehodnocovať históriu vzniku slovenského skautingu a tak len citujem z dobovej tlače. Konkrétne z novín GEMER-MALOHONT z roku 1930, kde pán Ladislav Šmalko píše:

„Zakladateľom nášho skautingu a náčelníkom Sväzu skautov RČS je prof. Ant. B. Svojsík, neúnavný a oddaný pracovník skautskej myšlienky. Prvý oddiel založil r. 1912. Slovenský skauting vznikol až po prevrate, prvé Miestonáčelníctvo Sväzu skautov RČS ustanovené bolo v Žiline r. 1921. Náčelníkom sa stal prof. Šmilauer, jeho tajomníkom L. Janza, ktorého pričinením začal vychádzať prvý slovenský časopis skautov, „Buď pripravený“- Časopis tento prešiel cez mnohé finančné ťažkosti, avšak vytrval a dnes je už dôležitou složkou skautskej literatúry slovenskej.“

Dôvod založenia a vydávania je charakterizovaný v krátkom úvodníku,

Číslo obsahuje poviedky na pokračovanie, ktorými chcú autori priblížiť život skauta a vzbudiť tak záujem školskej mládeže. Na niekoľkých stranách sú v ich texte umiestnené fotografie s popismi zaujímavých slovenských lokalít.

Ďalšiu časť časopisu vypĺňa divadelná hra „Kol táborovej vatry“, ktorá je tiež na pokračovanie.

Najväčšou udalosťou tohto obdobia Slovenského skautingu bol prvý zjazd slovenských skautov v Žiline. Tu, ako som už spomínal, bolo odhlasované aj vydávanie tohto časopisu.

Motiváciou na odoberanie časopisu bolo aj vyhlásenie súťaže o tri najvtipnejšie popisky k nakreslenému obrázku. Výhercovia za ne obdržia skautské knihy.

Záver bol odľahčený vtipmi a výzvou k pomoci, vo forme príspevkov a masívneho šírenia časopisu do všetkých skautských oddielov na Slovensku.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ z roku 1922, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ  – kliknutím na náhled strany:

Premiérově 1.číslo VZKŘÍŠENÍ – 10.ročník – 1923-24

Děkuji Bobovi za hezký narozeninový dárek – svázaný 10.ročník VZKŘÍŠENÍ. Neodolal jsem a naskenoval zatím alespoň 1.číslo. Zbývajících 8 čísel (mám svázáno po 9.číslo z 15.dubna 1924)  zkusím naskenovat příležitostně. Celkem by to mělo být 168 stran.

Kdo by čekal pod názvem časopisu VZKŘÍŠENÍ nábožensky založený časopis, byl by zklamán. Časopis byl založen v roce 1905  s podtitulem VZDĚLÁVACÍ LIST PRO MLÁDEŽ, rok na to podtitul zmenil na VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ NOVINY PRO DOSPĚLEJŠÍ MLÁDEŽ a takto vycházel až do roku 1914. V době války nevycházel a k obnovení jeho vydávání došlo v roce 1923, kdy začal vycházet s podtitulem NOVINY SOKOLSKÉ MLÁDEŽE – až do roku 1936.

V letech 1923-24 vycházelo VZKŘÍŠENÍ v rozsahu 24 černobílých stran, s perokresbou Mikoláše Alše  (z roku 1907) v záhlaví. Formát časopisu byl 15 x 22,5 cm.

Vydávala jej měsíčně Československá obec sokolská (v letech 1923-1926). Od roku 1906 až do roku 1930 byl šéfredaktorem časopisu Eduard Navrátil. Ten také v letech 1905-1912 vydával  VZKŘÍŠENÍ v Moravanech u Pardubic jako přílohu časopisu VZDĚLÁNÍ LIDU.

VZKRISENI_02.rocnik_(1905-06)_cislo_01

Postoj časopisu k náboženství poměrně jasně demonstruje zpráva KLERIKÁLNÍ ÚMYSLY z 1.čísla 10.ročníku na 16.straně:

„Klerikální úmysly. Klerikální poslanec Jan Janalík na schůzi kdesi na Jihlavsku prohlásil: »Až budeme míti my, klerikálové, ve vládě 14 ministrů jako dnes pokrokáři, školy zavřeme a všecky pokrokové učitele vyházíme.«
Tady máte, kamarádi, celé nitro klerikála, který říká, že mu jde o náboženství. Nejde. O vládu nad lidem mu jde a proto je třeba aby lid byl hloupý, nevědomý, jako tomu bylo v minulu, jako tomu je dosud v horských krajích Moravy a na Slovensku a proto … »školy zavřeme« . .. A pokrokové učitelstvo vyházíme! Což bychom mohli žít bez pokroku? Což by bez pokroku nebylo ještě všechno staré otroctví? Což by bez pokroku nebyla zde všechna ta tma starých časů, všechna ta bída, nemoci, surovost, nesvoboda?! Pokrok požehnaný, veliký, nepřemožitelný zákon všeho tvorstva!“

Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 603-606 uvádí:

„Titul navazoval na stejnojmenný časopis, vydávaný pro dospělé v Havlově nakladatelstvív Blatné. Vzkříšení bylo dětskou přílohou časopisu Vzdělání lidu, šlo jej však koupit i objednat samostatně, později se osamostatnilo zcela. Do Vzkňšení výrazně pronikla tematikav jiných dobových časopisech nepředstavitelná, otázky sociální, národnostní,hospodářské a obecně politické. Časopis chtěl vychovávat své čtenáře všestranněa pokrokářsky. Byl výrazně levicový, otiskoval články o ruské revoluci, byl zaměřenproti církvi i proti monarchii. Jako pokusu orientovat děti v aktuálním světovém i domácím dění si Vzkříšení vysoce cenila dobová kritika. Časopis nebyl nijak náročně vypraven, tisk byl spíš špatný, stejně jako kvalita reprodukcí a ostatního obrazovéhodoprovodu. Titul měl různé zájmové a tematické rubriky, jako „Co nového ve světě“,„Sokolský obzor“, „Černá hodinka“ či „Čtenářský koutek“.
Po první světové válce přešel časopis pod tělovýchovnou jednotu Sokol. NovéVzkříšení začalo vycházet až v roce 1923 jako náhrada rušeného Skřivánka pod patronací Československé obce sokolské. Časopis se od programu sociálně levicově-pokrokového odchýlil směrem k propagaci sokolství a k naučným či výchovným statím, reagujícím na aktuální události. Časopis vycházel kromě obálky černobíle. Uvozovalaho obvykle povídka a básně. Mezi pravidelné rubriky patřily „Zpívejme!“ s textema notovým zápisem sokolské či lidové písně, „Z literatury a umění“, „Co nového u nás“a „Co nového v cizině“ s výběrem aktuálních událostí, „Sokolský obzor“ se zprávamiz tělovýchovné jednoty, často doprovozenými fotografiemi, „Žerty hravé a dravé“a starší „Černá hodinka“ s podněty pro hry a domácí zábavy. Časopis uveřejňovali návody ke cvičením či hrám s nákresy či fotografiemi a také pietní vzpomínky naTyrše, Fiignera, případně připomenutí jiných významných sokolských činovníků.
Časopis byl až devótně republikánský, prezidenta Masaryka téměř automaticky nazýval „tatíčkem“ atd. Některé materiály byly tištěny ve slovenštině. Na dvojbarevné červeno-černo-bílé obálce publikoval časopis hádanky (v rubrice „Hádej, hádej, hadači!‘ křížovky, šachové partie či návody k jiným společenským hrám a práce čtenářů. Svoji vlastní rubriku zvanou „Kašpárkův koutek“ či později „Kašpárkův rozhlas“ mělna obálce „sokolský Kašpárek“, oslovovaný „bratře Kašpárku“. Obnovené Vzkříšení vycházelo do roku 1936, pak jej nahradilo Sokolské jaro. V letech 1931/1932 a 1933-1936 mělčasopis přílohu Poupě, která se později osamostatnila. Kolem roku 1930 dosahovaloVzkříšení na svou dobu velmi vysokého nákladu 45 000 výtisků„.

VZKRISENI_10.rocnik_(1923-24)_cislo_01_strana_12

Jako správný „spolkový“ časopis, přinášelo VZKŘÍŠENÍ i zprávy ze sokolského světa v pravidelné rubrice SOKOLSKÝ OBZOR:

VZKRISENI_10.rocnik_(1923-24)_cislo_01_strana_16

V rubrice ČERNÁ HODINKA vycházely na pokračování povídky Františka Vojty –  PASÁCI a BLOUDÍMÁK. V roce 1927 vyšlo knižně jako BLOUDÍMÁK A JINÉ POVÍDKY O PRÁCI u Ústředního nakladatelství a knihkupectví učitelstva československeho.

VZKRISENI_10.rocnik_(1923-24)_cislo_01_strana_23

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu VZKŘÍŠENÍ v letech 1923-24, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny strany archivovaného čísla VZKŘÍŠENÍ – kliknutím na náhled titulní strany:

VZKRISENI_10.rocnik_(1923-24)_cislo_01