Archív kategorie: 1919

Ručně psané LISTY PRO JUNÁCKÉ VŮDCE A RÁDCE – 1919

Dnešní číslo časopisu LISTY PRO JUNÁCKÉ VŮDCE A RÁDCE z roku 1919 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval TomS. Moc děkujeme!

„Posílám pdf ručně psaného junáckého časopisu Listy pro junácké vůdce. Jde o první číslo z roku 1919. Psal ho Jaroslav Novák – Braťka, který tehdy používal pseudonym Neander. Vyšlo jen několik čísel tohoto časopisu, na který později navazoval tištěný Vůdce. Bližší údaje by Ti asi řekl někdo ze skautských historiků, já jsem se o to víc nezajímal, je to mimo okruh mého bádání.“

Jaroslav Novák – Braťka (*1894  +1965) si v sedmnácti letech přečetl o článek A.B.Svosíka o novém způsobu výchovy mládeže. To zcela odpovídalo tomu, po čem toužil. O osm let později se podílí na tvorbě časopisu JUNÁK a taky začíná vydávat časopis LISTY PRO JUNÁCKÉ VŮDCE A RÁDCE, což byl vůbec první metodický časopis spolku Junák.

Braťka – Jaroslav Novák byl legendární skautský vůdce 5. oddílu Praha. Patřil mezi nejaktivnější vůdce a se svým oddílem prožil nespočet dobrodružtví. Podobně jako Jaroslav Foglar napsal několik skautských knih: Zelené jezero, Skautská srdce, Hoši na řece, Tábor pod vodopády….

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu LISTY PRO JUNÁCKÉ VŮDCE A RÁDCE v roce 1919, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny strany archivovaného čísla LISTY PRO JUNÁCKÉ VŮDCE A RÁDCE – kliknutím na náhled strany:

Premiéra titulu DĚTI SVOBODY – 1.ročník – 1919

Dnešní „prémierové“ číslo časopisu DĚTI SVOBODY z roku 1919 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval TomS. Moc děkujeme!

V poditutlu časopisu můžeme číst: List věnovaný junácké výchově mládeže československé. Za redakční kruh odpovídá Miloš Seifert. Redakce: Beroun, Městské hora. Administrace: Beroun, Havličkova čís. 178.  Vychází nejméně 15krát do roka. – Jednotlivá čísla 60 hal.

TomS spolu k časopisem poslal i tento text:  Posílám 4. číslo časopisu DĚTI SVOBODY z roku 1919. Vyšlo pouhých 5 čísel.

V roce 1919 časopis Psohlavec (časopis Junácké obce Psohlavců) nahradil časopis DĚTI SVOBODY, s podtitulem List věnovaný junácké výchově mládeže, který vydávali středoškolští profesoři Bořivoj Müller a Miloš Seifert. Časopis měl profesionální úroveň a byl vytištěn ofsetem tiskárnou Josef Šefl (dříve St. Šellenberg) v Berouně. Vyšlo však pouze 5 čísel, neboť DĚTI SVOBODY poté nakrátko vstoupili do Svazu skautů a jejich oficiálním spolkovým časopisem se stal JUNÁK. Barevnou obálku akademického malíře Joži Tříšky má až třetí číslo časopisu.

Časopis obsahuje mnoho původních woodcrafterských článků Miloše Seiferta – Vojvody i překlady povídek Setona a Whitea. Celkový ráz časopisu jednoznačně určují Seifert a Maixner, kteří směřovali organizaci k poznávání slovanské historie a lesní moudrosti.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu DĚTI SVOBODY v roce 1919, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny strany archivovaného čísla DĚTI SVOBODY – kliknutím na náhled strany: