Archív kategorie: 1911

Premiéra časopisu SOKOLSKÉ BESEDY – 6.ročník – 1911

Niekedy sa aj v slovenských antikvariátoch objavia staré detské časopisy z Čiech. Takto sa mi podarilo za nepatrnú cenu zohnať aj pár čísel dnes publikovaného časopisu SOKOLSKÉ BESEDY zo 6.ročníka 1911.

Bohužiaľ iba 10 čísiel. Snáď sa nájde niekto, kto doplní chýbajúce výtlačky č.7 a č.11.

Na definíciu „Sokola“ som si požičal charakteristiku z Wikipedie, kde sa okrem iného o tomto spolku píše: 

Sokol (Česká obec sokolská) je označením českého telocvičného spolku, ktorý v histórii českej a slovenskej telovýchovy zaujal pozíciu nielen najväčšej, ale tiež najúspešnejšej telovýchovnej organizácie. Za zakladateľa Sokola sú považovaní Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner.

Vznikla 16. februára 1862. Česká obec sokolská bola založená vo verejnom záujme, jej účelom a cieľom bolo zvyšovať telesnú zdatnosť svojich členov, organizovať a vykonávať telovýchovnú, športovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť, podporovať rozvoj osobnosti a vychovávať k čestnému rokovaniu v živote súkromnom, aj verejnom, k národnostnej, rasovej a náboženskej znášanlivosti, k láske k rodnej krajine a úcte k duchovnému dedičstvu nášho národa.

Spolok sa rýchlo rozširoval, dosiahol 150 000 členov a vďaka českým emigrantom a sokolskej misii sa hnutie rozšírilo do západnej Európy, USA a ostatných slovanských zemí. Pri množstve členov bolo prirodzené, že si čoskoro ČOS (Česká obec sokolská) začala vydávať vlastné noviny a časopisy. Jedným z mnohých boli aj SOKOLSKÉ BESEDY s podtitulom LIST DOROSTU Č. O. S. Vychádzali v rokoch 1906 – 1941. Prvá svetová vojna však podobne ako to bolo aj u iných časopisov, prerušila v roku 1914 ich vydávanie. Obnoviť sa ich podarilo až v roku 1916, kedy úspešne nadviazali na predvojnovú dobu a tlačili sa nepretržite až do roku 1941.

V tiráži 6.ročníka sa uvádza: LIST DOROSTU Č. O. S. VYCHÁZÍ 1. KAŽDÉHO MĚSÍCE. Redakční kruh: R. V. Novák, zodp. redaktor V. Kukaň, J. Kutina, A. Očenášek, J. Pelikán, prof. dr. H. Pražák, O. Stivín, Dr. F. Tichý, M. Zach. Uzávěrka listu 20. každého měsíce. Předplatné: na rok 2 K 50 h. Číslo 24 h, do ciziny 3 K 50 h. Při hromadném odběru výhody. Rukopisů nevracíme. Předplatné zasílejte peněžní poukázkou.

Časopis mal vrátane prebalu 42 strán. Boli čiernobiele a iba prebaly boli tlačené na jednofarebnom pozadí. V niektorých číslach bola na kriedovom papieri vlepená fotografia z rozličných akcií  ČOS.

Časopis obsahoval samozrejme rozličné správy, aktuality a reportáže Sokolského spolku nielen z domova, ale aj zo sveta. Ilustrácie boli minimálne, jednoduché, obmedzené iba na neustále sa opakujúce logá jednotlivých rubrík. Prvú stránku pod prebalom tvorilo zvyčajne logo periodika, číslo výtlačku, dátum, spolu s fotografiou významnej osobnosti ČOS. Tej boli venované aj nasledujúce dve – tri strany.

Medzi pravidelné rubriky patrila HLÍDKA SOKOLSKÁ so správami a aktualitami, HLÍDKA ZDRAVOTNÍ prinášala pohľad na vplyv cvičenia na zdravie, ZPRÁVY DOROSTU s dopismi od čitateľov z jednotlivých regiónov, SLOVANSTVO A CIZINA s článkami o konkrétnych zahraničných organizáciách, LETEM SVĚTEM s aktualitami zo sveta. K ďalším patril HISTORICKÝ KALENDÁR, KRONIKA, HlÍDKA LITERÁRNÍ a sem tam sa v časopise objavila nejaká rozprávka, esej, prípadne báseň. Výsledok vstupu do ČSO a niekoľkoročné pôsobenie v tejto organizácii charakterizujú dve fotografie z príspevku OBRAZY.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SOKOLSKÉ BESEDY v roce 1911, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SOKOLSKÉ BESEDY – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla SOKOLSKÉ BESEDY zde >>>

ČESKÁ DÍVKA – 7.ročník – 1911

Dnes archivované číslo časopisu ČESKÁ DÍVKA z roku 1911 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Věra D. Veliký dík!

V tiráži časopisu ČESKÁ DÍVKA můžeme vyčíst pouze: „Redaktor a vydavatel Alois Holub, učitel v Lysé n. L. — Tiskli Štorkán a Jaroš v Žižkově.“ Časopis už vycházel samostatně (první ročníky byl přílohou časopisu krásné čtení), proto je i záhlaví titulní strany bez podtitulu. Rozsah byl 16 stran. Časopis byl číslován průběžně.

První čtyři strany (včetně té titulní) obsahovaly černobílé reprodukce obrazů starých mistrů: D. Ghirlandajo: Klanění pastýřů, Holbeinova Madona, Rubens : P. Maria obklopena nevinňátky, Albrecht Dürer: Narození Páně.

Na předposlední straně v zápatí byla otištěna „NAŠE OMLUVA: Opozdili jsme tato čísla. Příčina: v ústavech, kde dělají štočky k obrázkům, je stávka. Administrace.“

ČESKÁ DÍVKA publikovala beletristický výbor i z ruské literatury:

K pravidelným rubrikám patřila i KUCHAŘKA „ČESKÉ DÍVKY“:

Štefan Švec v publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 212-214 uvádí:

Česká dívka byl časopis s cílem vzdělávat dívky k umění a ženské emancipaci. Vycházel prvních třech ročnících jako „příloha časopisu Krásné čtení“, později šlo o dva paralelní tituly, vycházející společně. Byl členěn na dvě samostatné části, na textovou a na vzory pro dívčí ruční práce (zejm. vyšívání a háčkování), s názvem „Vzory ženských ručních prací (1908-1937). Tato část byla koncipována jako druhá, stejně významná polovina časopisu. Zvláště pro ni vyhledávaly časopis čtenářky i jejich vychovatelky. Před I. světovou válkou vycházel paralelně s časopisem Krásné čtení (označovaným někdy za jeho přílohu). Oba časopisy měly totožný obsah, pouze na různě kvalitním papíře (Česká dívka měla papír horší) a Česká dívka přinášela navíc zmíněnou přílohu vzorů pro ruční práce. Krásné čtení bylo tedy luxusnějším vydáním textové poloviny časopisu.
Během I. světové války vydala Česká dívka alespoň roční almanach Věno českých dívek (1915), pro předplatitelky časopisu levnější než pro ostatní veřejnost. Obsahoval oddíly „Dívka ve společnosti“, „Láska k druhému pohlaví“, „Besedy vychovatelské“, „Stravování zdravé a laciné“ a „Moravské národní pohádky“. Druhou polovinu svazku zabraly již zmiňované „Vzory ženských ručních prací“ s návody a mnoha fotografiemi.
V beletristické části titul přinášel výbor z kvalitních domácích i zahraničních autorů (Vítězslav Hálek, Božena Němcová, Jan Neruda, Julius Zeyer, Hans Christian Andersen, Victor Hugo, Lev Nikolajevič Tolstoj aj.), tiskl také texty slovenské. Kromě beletrie se věnoval i článkům naučným, a to historickým, přírodovědným i např. folkloristickým. Časopis se zaměřoval též na správné vedení domácnosti, ruční práce, a tiskl reprodukce významných českých i zahraničních výtvarníků. Odkazoval na slovanské umění a literaturu, věnoval se slovanské vzájemnosti, tiskl např. celá srbská, polská, slovenská a další slovanská čísla. Titul uveřejňoval výzvy ke vzdělávání dívek (např. ve čtení a ve hře na klavír) a vzdělávací články pro dívky. Působil rovněž jako vstupní periodikum výchovy k ženské emancipaci pro budoucí ženy. Podobně jako levicové časopisy jaro či Vzkříšení se věnoval i politické výchově svých čtenářek.
Po první světové válce byla Česká dívka obnovena nejprve bez úspěchu a na krátkou dobu v roce 1920, a poté až poměrně pozdě, roku 1923 (Krásné čtení nebylo obnoveno vůbec). Snažila se navázat na před válečnou tradici. Tiskla poezii domácích klasiků a také překlady pohádek, např. ruských, a divadelní hry pro děti.  Uveřejňovala i rady hospodyním pro dobré vedení domácnosti. Předválečný úspěch se jí ale zopakovat nepodařilo a do roku 1937 titul provázely finanční potíže a klesající zájem čtenářek.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČESKÁ DÍVKA z roku 1911, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ČESKÁ DÍVKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.