Archív kategorie: 1910

ČESKÁ DÍVKA – 6.ročník – 1909-10

Dnes archivovaná čísla časopisu ČESKÁ DÍVKA z roku 1910 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Věra D. Veliký dík!

Z tiráže časopisu lze vyčíst: ČESKA DÍVKA S PŘÍLOHOU VZORY ŽENSKÝCH RUČNÍCH PRACÍ. Majitel a vydavatel Alois Holub, učitel v Lysé n. Labem. — Tiskem Th. Venty s. s r. o. v Praze I. NÁKLADEM VLASTNÍM“

Šestý ročník ČESKÉ DÍVKY vycházel v rozsahu 16 stran s průběžným číslováním (celkem 176 stran) + barevně ilustrované přílohy s obrázky Ivana Bilibina (19x), Josefa Mánese (9x) a Maxe Švabinského (2x) – uvnitř čísla byly otiskovány ilustrace černobíle (ve výčtu jsou uvedeny ilustrace celkem).

Většina barevných příloh se vázala k RUSKÝM NÁRODNÍM POHÁDKÁM, kterými začínala většina čísel 6.ročníku.

Mezi nepravidelné  rubriky patřila stránka Z PAMÁTNÍKŮ DO PAMÁTNÍKŮ:

V každém čísle ČESKÉ DÍVKY byl otištěn alespoň jeden „vzdělávací článek pro dívky“:

Štefan Švec v publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 212-214 uvádí:

„Česká dívka byl časopis s cílem vzdělávat dívky k umění a ženské emancipaci. Vycházel prvních třech ročnících jako „příloha časopisu Krásné čtení“, později šlo o dva paralelní tituly, vycházející společně. Byl členěn na dvě samostatné části, na textovou a na vzory pro dívčí ruční práce (zejm. vyšívání a háčkování), s názvem „Vzory ženských ručních prací (1908-1937). Tato část byla koncipována jako druhá, stejně významná polovina časopisu. Zvláště pro ni vyhledávaly časopis čtenářky i jejich vychovatelky. Před I. světovou válkou vycházel paralelně s časopisem Krásné čtení (označovaným někdy za jeho přílohu). Oba časopisy měly totožný obsah, pouze na různě kvalitním papíře (česká dívka měla papír horší) a Česká dívka přinášela navíc zmíněnou přílohu vzorů pro ruční práce. Krásné čtení bylo tedy luxusnějším vydáním textové poloviny časopisu.
Během I. světové války vydala Česká dívka alespoň roční almanach Věno českých dívek (1915), pro předplatitelky časopisu levnější než pro ostatní veřejnost. Obsahoval oddíly „Dívka ve společnosti“, „Láska k druhému pohlaví“, „Besedy vychovatelské“, „Stravování zdravé a laciné“ a „Moravské národní pohádky“. Druhou polovinu svazku zabraly již zmiňované „Vzory ženských ručních prací“ s návody a mnoha fotografiemi.
V beletristické části titul přinášel výbor z kvalitních domácích i zahraničních autorů (Vítězslav Hálek, Božena Němcová, Jan Neruda, Julius Zeyer, Hans Christian Andersen, Victor Hugo, Lev Nikolajevič Tolstoj aj.), tiskl také texty slovenské. Kromě beletrie se věnoval i článkům naučným, a to historickým, přírodovědným i např. folkloristickým. Časopis se zaměřoval též na správné vedení domácnosti, ruční práce, a tiskl reprodukce významných českých i zahraničních výtvarníků. Odkazoval na slovanské umění a literaturu, věnoval se slovanské vzájemnosti, tiskl např. celá srbská, polská, slovenská a další slovanská čísla. Titul uveřejňoval výzvy ke vzdělávání dívek (např. ve čtení a ve hře na klavír) a vzdělávací články pro dívky. Působil rovněž jako vstupní periodikum výchovy k ženské emancipaci pro budoucí ženy. Podobně jako levicové časopisy jaro či Vzkříšení se věnoval i politické výchově svých čtenářek.
Po první světové válce byla Česká dívka obnovena nejprve bez úspěchu a na krátkou dobu v roce 1920, a poté až poměrně pozdě, roku 1923 (Krásné čtení nebylo obnoveno vůbec). Snažila se navázat na před válečnou tradici. Tiskla poezii domácích klasiků a také překlady pohádek, např. ruských, a divadelní hry pro děti.  Uveřejňovala i rady hospodyním pro dobré vedení domácnosti. Předválečný úspěch se jí ale zopakovat nepodařilo a do roku 1937 titul provázely finanční potíže a klesající zájem čtenářek.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČESKÁ DÍVKA z roku 1910, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ČESKÁ DÍVKA – kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

 

MALÝ ČTENÁŘ – 29.ročník – 1909-10

Dnešní (zatím nejstarší) čísla MALÉHO ČTENÁŘE z let 1909-1910 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Spolu s časopisy poslal i text pro tento článeček:

Dnes dávám k dispozici sběratelům 29. ročník MALÉHO ČTENÁŘE z roku 1909-1910.

Časopis čtenářům nabídl řadu povídek, mezi nimi je hodně, které se věnují dějinám českého národa a vedou děti k národní hrdosti. Zároveň v rubrice Kronika seznamuje čtenáře se zajímavostmi z celého světa. Opět je časopis bohatě ilustrován. Na poslední stránce vychází obrázkové příběhy bez textu – takový předchůdce komiksů. V tomto ročníku byly obálky používány zejména k reklamám, měly jednotný styl, nejsou součástí těchto čísel.

Pirát Všudybyl od Paula d´Ivoi, v té době populárního francouzského spisovatele dobrodružných a fantastických románů, který se nechal inspirovat Vernem, byl celoročním příběhem ročníku. Bohužel jsem ho v seznamu knih Paula d’Ivoi nenašel.

Byl to vlastně první ročník, který jsem si půjčil od jednoho starého pána co bydlel v našem činžáku. Louskal jsem ho hned co jsem se naučil číst. Měl jich samozřejmě více, které jsem si potom půjčoval. Asi po padesáti letech jsem na tento ročník náhodou narazil v Antikvariátu a vzpomínky se okamžitě vrátily.

O časopisu MALÝ ČTENÁŘ je psáno více třeba v článečku z 19.1.2015.

Kliknutím na obálku si stáhneš (jako registrovaný uživatel tohoto webu) všechny strany čísla MALÝ ČTENÁŘ uložené do jednoho souboru PDF. V tomto souboru lze i relativně spolehlivě vyhledávat dle textu:

MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_01 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_02 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_03 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_04 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_05 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_06 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_07 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_08 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_09 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_10 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_11 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_12 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_13 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_14 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_15 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_16 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_17 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_18 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_19 MALY_CTENAR_29.rocnik_(1909-10(_cislo_20