Archív kategorie: 1909

ČESKÁ DÍVKA – 6.ročník – 1909-10

Dnes archivovaná čísla časopisu ČESKÁ DÍVKA z roku 1910 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Věra D. Veliký dík!

Z tiráže časopisu lze vyčíst: ČESKA DÍVKA S PŘÍLOHOU VZORY ŽENSKÝCH RUČNÍCH PRACÍ. Majitel a vydavatel Alois Holub, učitel v Lysé n. Labem. — Tiskem Th. Venty s. s r. o. v Praze I. NÁKLADEM VLASTNÍM“

Šestý ročník ČESKÉ DÍVKY vycházel v rozsahu 16 stran s průběžným číslováním (celkem 176 stran) + barevně ilustrované přílohy s obrázky Ivana Bilibina (19x), Josefa Mánese (9x) a Maxe Švabinského (2x) – uvnitř čísla byly otiskovány ilustrace černobíle (ve výčtu jsou uvedeny ilustrace celkem).

Většina barevných příloh se vázala k RUSKÝM NÁRODNÍM POHÁDKÁM, kterými začínala většina čísel 6.ročníku.

Mezi nepravidelné  rubriky patřila stránka Z PAMÁTNÍKŮ DO PAMÁTNÍKŮ:

V každém čísle ČESKÉ DÍVKY byl otištěn alespoň jeden „vzdělávací článek pro dívky“:

Štefan Švec v publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 212-214 uvádí:

„Česká dívka byl časopis s cílem vzdělávat dívky k umění a ženské emancipaci. Vycházel prvních třech ročnících jako „příloha časopisu Krásné čtení“, později šlo o dva paralelní tituly, vycházející společně. Byl členěn na dvě samostatné části, na textovou a na vzory pro dívčí ruční práce (zejm. vyšívání a háčkování), s názvem „Vzory ženských ručních prací (1908-1937). Tato část byla koncipována jako druhá, stejně významná polovina časopisu. Zvláště pro ni vyhledávaly časopis čtenářky i jejich vychovatelky. Před I. světovou válkou vycházel paralelně s časopisem Krásné čtení (označovaným někdy za jeho přílohu). Oba časopisy měly totožný obsah, pouze na různě kvalitním papíře (česká dívka měla papír horší) a Česká dívka přinášela navíc zmíněnou přílohu vzorů pro ruční práce. Krásné čtení bylo tedy luxusnějším vydáním textové poloviny časopisu.
Během I. světové války vydala Česká dívka alespoň roční almanach Věno českých dívek (1915), pro předplatitelky časopisu levnější než pro ostatní veřejnost. Obsahoval oddíly „Dívka ve společnosti“, „Láska k druhému pohlaví“, „Besedy vychovatelské“, „Stravování zdravé a laciné“ a „Moravské národní pohádky“. Druhou polovinu svazku zabraly již zmiňované „Vzory ženských ručních prací“ s návody a mnoha fotografiemi.
V beletristické části titul přinášel výbor z kvalitních domácích i zahraničních autorů (Vítězslav Hálek, Božena Němcová, Jan Neruda, Julius Zeyer, Hans Christian Andersen, Victor Hugo, Lev Nikolajevič Tolstoj aj.), tiskl také texty slovenské. Kromě beletrie se věnoval i článkům naučným, a to historickým, přírodovědným i např. folkloristickým. Časopis se zaměřoval též na správné vedení domácnosti, ruční práce, a tiskl reprodukce významných českých i zahraničních výtvarníků. Odkazoval na slovanské umění a literaturu, věnoval se slovanské vzájemnosti, tiskl např. celá srbská, polská, slovenská a další slovanská čísla. Titul uveřejňoval výzvy ke vzdělávání dívek (např. ve čtení a ve hře na klavír) a vzdělávací články pro dívky. Působil rovněž jako vstupní periodikum výchovy k ženské emancipaci pro budoucí ženy. Podobně jako levicové časopisy jaro či Vzkříšení se věnoval i politické výchově svých čtenářek.
Po první světové válce byla Česká dívka obnovena nejprve bez úspěchu a na krátkou dobu v roce 1920, a poté až poměrně pozdě, roku 1923 (Krásné čtení nebylo obnoveno vůbec). Snažila se navázat na před válečnou tradici. Tiskla poezii domácích klasiků a také překlady pohádek, např. ruských, a divadelní hry pro děti.  Uveřejňovala i rady hospodyním pro dobré vedení domácnosti. Předválečný úspěch se jí ale zopakovat nepodařilo a do roku 1937 titul provázely finanční potíže a klesající zájem čtenářek.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČESKÁ DÍVKA z roku 1910, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ČESKÁ DÍVKA – kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

 

Svázaný DĚTSKÝ MÁJ – 5.ročník – 1909

Časopis DĚTSKÝ MÁJ – 5.ročník z roku 1909 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Ivo V. Moc děkujeme za premiérová čísla tohoto zaniklého časopisu!

Časopis DĚTSKÝ MÁJ začal vycházet v roce 1901 s názvem DĚTSKÉ KVĚTY. V roce 1902 k vůli finančním potížím nevycházel a v roce 1904 se přejmenoval na DĚTSKÝ MÁJ. Časopis vycházel až do roku 1914.

Časopis DĚTSKÝ MÁJ vystřídal podtituly: Obrázkový časopis pro českou mládež, Nejlacinější obrázkový časopis pro mládež českoslovanskou a Obrázkový časopis pro mládež.

detsky-maj_v-rocnik_1909_cislo_06_str-88a_

V roce 1909 vydával 5.ročník DĚTSKÉHO MÁJE  z Nymburku učitel František Hrnčíř (vydával jej od roku 1904(5) až do roku 1914), který byl i šéfredaktorem „svého“ časopisu pro děti.

Příspěvky v časopise vysoce převyšovaly jiné časopisy pro děti a mládež té doby. Františkovi Hrnčířovi se totiž podařilo i díky jeho čilé korespondenci okolo časopisu DĚTSKÝ MÁJ shromáždit nejlepší české spisovatele a malíře té doby – například Josefa Schikanedera, Františka Ženíška, Josefa  Mařatku, Jožku Úprku i Mikoláše Alše. František Hrnčíř ve svém nakladatelství vydával množství vlastivědné a populárně naučné literatury různých autorů, ale i svoje původní práce pro děti a mládež.

detsky-maj_v-rocnik_1909_cislo_02_str-24_

Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 246-248 mimo jiné uvádí:

Kvalitní beletristický časopis obsahoval prózu a poezii určenou dětem v mnoha žánrech od povídek a pověstí po bajky a pohádky. Tiskl také naučné články (např. medailony domácích velikánů) a zábavní část s hádankami a doplňovačkami. Prvních pět ročníků si časopis držel výtečnou úroveň, tiskl verše známých básníků, např. Adolfa Heyduka (ale i Slováka Rehore Urama-podtatranského), ve druhém ročníku měl dokonce divadelní hlídku. Byl solidně ilustrován (tiskl i fotografie, navíc u každého čísla byla barevná obrazová příloha, většinou reprodukce výtvarného umění), na první straně tiskl podobizny (často fotografie) národních velikánů, o kterých pak psal uvnitř čísla. Obsahoval poezii, beletrii (i na pokračování), výjimečně dokonce celostránkové obrázkové seriály. Součástí obsahu byla nepravidelně i luštitelská příloha Ořechy a oříšky.
Po pátém ročníku začalo titulu ubývat přispěvatelů a časopis ztrácel na kvalitě. Zajímavé původní práce musel redaktor nahrazovat vlastní nadprodukcí a přetiskováním textů klasických.
Časopis měl od roku 1908 vlastní bibliotéku, vydával každoroční Kalendář Dětského máje (mezi lety 1907-1911) a další mimořádné přílohy. Předplatitelům pravidelně rozesílal kvalitní obrazové reprodukce. Pravidelně se věnoval Slovensku. Jeho výtvarný doprovod tvořily reprodukce Mikoláše Alše, Václava Brožíka, Antonína Chittussiho, Ludvíka Kuby, Hanuše Schweigera, Františka Ženíška atd. Časopis měl i svou Knižnici Dětského máje.
Redaktor Hrnčíř obětoval vydávání časopisu celý svůj rodinný majetek, který se mu nevrátil zpět.“

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_01_obsah1 detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_01_obsah2

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu DĚTSKÝ MÁJ v roce 1909, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované strany časopisu DĚTSKÝ MÁJ  – kliknutím na náhled strany:

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_01a

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_02a

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_03a

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_04

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_05

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_06

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_07

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_08

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_09

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_10

Opravdu starý dětský časopis – JARO – 2.ročník – 1909

Více než 100 let starý časopis JARO2.ročník z roku 1909 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Jaroslav P. Veliké díky!

Časopis JARO – POKROKOVÝ ČASOPIS PRO DĚTI řídil ve 2.ročníku šéfredaktor Frank Mužík pod pod pseudonymem M.Zachar. Vydával jej TISKOVÝ VÝBOR CESKOSLOVANSKE SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY DĚLNICKÉ.

Já osobně mám spojeny úžasné knihy Eduarda Štorcha se stejně skvělými ilustracemi Zdeňka Buriana. Ale dokud jsem nezalistoval JAREM, netušil jsem, že patrně prvním ilustrátorem povídky Eduarda Štorcha byl Mikoláš Aleš :-)

Štefan Švec ve své obsáhlé publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 275-276 píše: „Časopis se jako první dětské periodikum výslovně zaměřoval na sociální třídu – děti dělníků. Byl kvalitně redigován a přes pochopitelnou nechuť c.k. úřadů (např. zákaz zařazovat Jaro do školních knihoven) si vysloužil uznání i dobových autorit a znalců literatury pro děti.

V prvním období časopis vycházel od září 1907 do června 1914, kdy byl úředně zastaven. Po válce se redaktor Pavel Skřivan pokusil o jeho obnovu, byl však nakonec neúspěšný a titul roku 1921 skončil.

JARO_2.rocnik_(1909)_cislo_05_erben

Časopis byl převážně beletristický, jen malá část obsahu byla věnována naučným (a také beletrizovaným) textům, tištěným obvykle na pokračování. Časopis tiskl prózu i poezii, klasickou i soudobou, domácí i překladovou (např. Tolstého). Solidní byla i jeho výtvarná úroveň, časopis tiskl i cykly fotografií či černobílých reprodukcí uměleckých děl, či např. obrázků krojů z různých krajů českých zemí. Spolupracovaly s ním významné osobnosti domácí výtvarné scény. Po první světové válce se kvalita výtvarného doprovodu v titulu poněkud propadla.

JARO_2.rocnik_(1909)_cislo_01_eduard_storch

V poezii se časopis orientoval na domácí i zahraniční klasiku, své verše pro děti tu publikoval i redaktor Antonín Macek, doprovodné verše k obrázkům Pavel Skřivan. V próze titul tiskl původní domácí texty (své první příběhy z české prehistorie v Jaru uveřejňoval Eduard Štorch), klasický odkaz domácí literatury (zejména poezie 2. poloviny 19. století, Jana Nerudu, Svatopluka Čecha atd.) a překlady děl náročné dětské literatury, např. Hanse Christiana Andersena, Giovanni Boccaccia, Antona Pavloviče Čechova, Boleslawa Pruse, Augusta Strindberga, J. S. Turgeněva aj. Časopis věnoval pozornost i sociálním otázkám. Tiskl též naučné články, např. zeměpisné, i když v menší míře. Publikoval také nevelkou zábavní část, hádanky a drobné veselé historky. Mezi pravidelné rubriky patřila „Dílna“ s návody k výrobě různých předmětů, mezi nepravidelné pak „Noviny a časové zprávy“ se zajímavostmi z domova i ze světa a „Abstinenční hnutí“.,

JARO_2.rocnik_(1909)_cislo_09_pisen_prace

Vnitřek časopisu neobsahoval reklamu a nebyl vyplněn ani žádnými klasickými zábavními rubrikami, jako byly anekdoty, hádanky apod. Po první světové válce byl časopis obnoven nejprve pod názvem Našim dětem, později znovu jako Jaro, nepodařilo se mu však navázat na předválečnou tradici a po dvou ročnících jeho vydáváni skončilo.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu JARO v roce 1909, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu JARO – kliknutím na náhled strany:

JARO_2.rocnik_(1909)_cislo_01-12