SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

HISTORICKY PRVNÍ SETKÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ DOBROVOLNÉ DIGITALIZACE 3.-4.11.2018

Už v roce 2013 jsem zaznamenal ojedinělé podněty k setkání registrovaných uživatelů www.detske-casopisy.cz, ale při pár desítkách dobrovolníků mi připadalo, že na takové setkání ještě není čas. Až nás bude pár stovek, pak by mohlo mít takové setkání smysl.

Po pěti letech se mi zdá, že se čas naplnil (aktuálně 219 registrovaných uživatelů). Děkuji Damrovi za připomenutí : -) Dohodli jsme se na smysluplném  „setkání VIP“ (tedy cca 5 lidí, kteří se podílejí na tvorbě www.detske-casopisy.cz) – ač spolupracujeme i pět let, nikdy jsme se naživo nepotkali, jen orientačně o sobě víme že Totem je ze středního Slovenska, Damro od Brna, swetree z Prahy, … Protože bydlím „uprostřed naší bývalé republiky“ (tedy „Československa“) a můžu zajistit jak ubytování, tak dostatečně velký prostor pro setkání v Dětském bezbariérovém centru Březiny, dohodli jsme se udělat takové setkání v Kateřinicích u Vsetína ve dnech 3.-4. listopadu 2018.

A to nejpodstatnější – dohodli jsme se, že na toto setkání pozveme všechny registrované uživatele www.detske-casopisy.cz – aktivní i aktuálně neaktivní. Všichni by měli mít ve své mailové schránce pozvání a další potřebné informace.

Předpokládám, že naše setkání bude mít volný „program“, ale přesto by bylo vhodné se pobavit o těchto okruzích (uvítáme další náměty – zkuste doplnit):

  1. Informace o tom jak organizačně a technicky funguje  archivace  časopisů – burza nápadů za podmínky realizovatelnosti.
  2. Informace o současných technologiích, aneb není sken jako sken, co vše a jak děláme na koleně – vzájemná obhlídka kolen ;), tedy „kdo přijede, může přivézt své a odvést si ostatních poznatky neboli know-how
  3. Potřebuje náš web vylepšit? Potom tedy čím a jak?
  4. Zákony zachování – Stal by se dnes Mirek Dušín schizofrenikem? Hledání kompromisu mezi selským rozumem, altruismem a pravidly doby
  5. Diskuse o nastavených parametrech pro tvorbu časopisů, používaném formátu PDF, kvalitě zdrojů (ponechat stávající nastavení pomyslné laťky kvality nebo ji umíme zvednout? Co by to znamenalo v souvislostech, jakými jsou např. velikost hostingu, serverových disků, využitelnost v budoucnosti, …)
  6. Brainstorming o možnostech zajištění zdrojů pro opravy a chybějící čísla
  7. Debata o samotné tvorbě článečků (četnost, pestrost titulů, správné označování citací, ….)
  8. Dát nebo nedat projektu oficiální punc (např. založit o.p.s. nebo z.s.)? Jsem osobně vůči založení „právní osoby“ spíše skepický, ale právě proto potřebuji slyšet argumenty zda ji potřebujeme x nepotřebujeme?  Plusy a mínusy.
  9. Debata o „adopci“ konkrétního titulu (ABC, JUNÁK, PIONÝR, VTM, ….) konkrétním uživatelem, který by si vzal na starosti jeho kompletaci, výběr nejkvalitnějších digitalizací, zaměřil se na dohledání chybějících stran, ….

Na všechny, kteří se rozhodnou na setkání dorazit (ubytování ve vlastním spacáku zdarma), se moc těším a slibuji si od toho další impuls pro naše společné dílo(Dazul)

MLADÝ HLASATEL – 4.ročník – 14.7.1939 – zvláštní vydání zdarma !

Dnes archivované číslo časopisu MLADÝ HLASATEL ze 14.července 1939 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Milda Č. Veliký dík!

Pátým číslem 4. ročníku začíná éra MLADÉHO HLASATELE pod vedením autorské dvojice Foglar – Bureš. A v 7. čísle je otištěn první příběh RYCHLÝCH ŠÍPŮ. Náklad časopisu utěšeně roste. Dnes archivované zvláštní číslo ze 14.7.1939 bylo vydáno v nákladu 170 000 výtisků! Předchozí čísla jen v nákladu 68 000. Zvláštní číslo8 stran rozměru 27,6 × 18,8 cm a bylo distrubuováno zdarma. Čtvrtý ročník MLADÉHO HLASATELE (1938-39) má 36 čísel + zvláštní číslo.

Zvláštní (nečíslované) číslo MLADÉHO HLASATELE bylo vydáno jako „reklamní“ s cílem získat další předplatitele, o čemž svědčí i počet (170 000) zdarma distribuovaných výtisků – tedy o cca 100 000 výtisků více než poslední vydané 36. číslo 4.ročníku.  Tato investice se nakladatelství Melantrich vyplatila – před svým zánikem (17.5.1941) vycházel MLADÝ HLASATEL každý týden v nákladu 210 000 výtisků.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ HLASATEL ze 14.července 1939, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ HLASATEL – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MLADÉHO HLASATELE zde >>>

VONT – 2.ročník – 1991-92

Dnes archivovaná čísla časopisu VONT z roku 1991-92 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Charlik. Veliký dík!

VONT – časopis pro kluky a holky z ulic a uliček vycházel v rozsahu 16 stran a stál 3,5 Kčs. V tiráži se uvádí: Čtrnáctideník pro mládež od 9 do 15 let. – V nakladatelství Roční období vydává Vontské tiskové středisko: Krajinská 42, 370 01 České Budějovice. Registrováno pod č. 330012790 – Šéfredaktor Alan Ryvola. Redakční rada: Hanka Hosnediová. Zbyněk Holub, Zbyněk Pálka. Kreslí Tomáš Kahuda. Fotosazba fa Actys Bedřich Pandula. Vytiskla tiskárna Jihočeský inzertexpres“.

Inspirace VONTA prvorepublikovým MLADÝM HLASATELEM a poválečným VPŘEDEM je nezpochybnitelná.  Pravidelná rubrika ŽLUTÁ JE BARVA NAŠE je jakousi variantou BOBŘÍ HRÁZE a foglarovských čtenářských klubů.

Druhý ročník časopisu VONT se redakce snažila propagovat oboustranným reklamním letákem – s cílem získat dostatek předplatitelů :

Wikipedie: Vontové jsou původně smyšlené chlapecké hnutí z knih Jaroslava Foglara. Jejich členem mohou být pouze chlapci ze Stínadel. Mají složitou organizaci, rozmanité zvyky a tradice. Nejvýše stojí Velký Vont, každý večer se s ním schází Vontská rada, aby projednali různé věci mezi Vonty (například problémy mezi ulicemi, sportovní utkání apod.). Výsledky rady předávají Vontští kurýři (zvaní též poštovní jezdci) náčelníkům ulic. Náčelník je zástupcem celé ulice (nebo jen části, pokud je ulice příliš dlouhá). Dále jsou řadoví Vontové. Vontové dostali svůj název podle Vojtěcha Vonta, který sdružil chlapce ze Stínadel proti všem, kteří hanili jejich čtvrť. Vontové mají za svůj odznak žlutý špendlík. Velký Vont je volen ostatními ve Vontské radě a má u sebe ježka v kleci. Po rozpadu vontské organizace v knize Záhada hlavolamu se mezi Vonty tvoří různé skupinky, například Uctívači ginga, které se chtějí stát vedoucí silou ve Stínadlech.“

„Vonstké tiskové středisko se snažilo propagovat ideu žlutých kvítků a podporovalo vznik vontských skupin. V každém městě se měla vytvořit Vontská rada, v jejímž čele stál Velký Vont volený jednou za 4 roky. Tato idea se nenaplnila a časopis Vont byl nahrazen interním zpravodajem Sdružení Žlutého kvítku. I přestože se tato idea neuchytila, dodnes se pořádají hry a soutěže inspirované Foglarovými romány. Většinou se týkají Hledání ježka v kleci, Boje o Velkého Vonta či se pořádají Večery světel.“

Komiks podle povídky Otakara Batličky FARMA U ČERNÉHO KŘÍŽE připravil Jan Hora (*1952). Redakce k němu uvádí:

Jan Hora z Chomutova nám nabídl spolupráci a poslal i několik svých obrázků. Nám se moc líbí a proto doufáme, že se s jeho tvorbou budete setkávat častěji. Seriál na str. 5, jehož dokončení najdete v příštím čísle, je jenom zlomkem z jeho práce. Představte si, že se živí jako strojvedoucí na šachtě!“

Rok 1991 byl v podmínkách Československa rokem velké inflace (více než 50%), malé privatizace, odchodem sovětských okupačních vojsk i obdobím vzniku (i zániku) dětských časopisů  na celostátní i lokální úrovni. VONT tento fakt reflektoval v článku ZE SPŘÁTELENÝCH ČASOPISŮ.

Při pátrání po autorech komiksu TORG se mi podařilo dva dny před publikováním tohoto textu kontaktovat kreslíře (dnes úspěšný spisovatel, pedagog a vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR /oddělení dějin raného novověku/  Mgr. Tomáš STERNECK, Ph.D. (*1972)) :

“ … kdysi – ještě jako středoškolák – jsem se opravdu bavil kreslením. Shodou okolností jsem se tehdy dostal k časopisu Vont. Nejprve jsem tam kreslil komiks Rebeka a zlatý špendlík, který byl předčasně ukončen (myslím, že kvůli rozchodu scénáristy s redakcí); pak Torg (připraveno bylo více pokračování, ale časopis bohužel zanikl, vyšla jen – pokud si vzpomínám – dvě čísla v nové úpravě, s Torgem; další díl seriálu měl být čtyřbarevný, měl jsem kromě konturové kresby připravené matrice pro soutisk barev). Kresby jsou tedy mým výtvorem, publikovaným pod dřívějším příjmením (nyní již skoro dvacet let nosím příjmení po matce).

Pokud jde o děj, vymýšleli jsme jej tehdy se spolužákem Václavem Jirkou, který psal texty do bublin. Mělo jít o kombinaci historického a fantasy příběhu. Kromě pozemské linie děje, zasazené do středověku, se měla odbývat dějová linie, jejímiž protagonisty byli mimozemšťané. Ale na rozvedení příběhu již nedošlo.

Zdraví Vás Tomáš Sterneck“

Dle dostupných informací se zdá, že v 2.ročníku VONTA vyšla pouze dnes archivovaná dvě čísla a tím bylo vydávání časopisu uzavřeno. Časopis VONT zanikl, ale částečně jej nahradil zpravodaj Sdružení Žlutého kvítku s názvem HLAS KVÍTKU (připravujeme jej k archivaci).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VONT z roku 1991-92, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VONT  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla VONT zde >>>

VČELKA – 1.ročník – 1925-26

Dnes vkládáme do našeho společného archivu historicky první číslo prvního ročníku časopisu VČELKA z 1.září 1925.

Časopis stejného jména vycházel v Čechách v letech 1850-1856 jako „zábavný a poučný list pro mládež a přátele její“, vydávalo jej Evangelické učitelstvo v Humpolci a později Jan Sluníčko. O tři desetiletí později vycházela v Olomouci (Národní knihtiskárna J. Kramář a F. Procházka) v letech 1888-1889 VČELKA s podtitulem „List věnovaný jarému věku dívčímu“.

Dnes archivovanou VČELKU ale vydávaly v Turčianskom sv. Martine (tak se do roku 1950 jmenoval Martin) spolky Červený Kríž, Matica Slovenská a Živena. Časopis VČELKA redigovali Štefan Krčméry a František Volf. Spolupracovali: Jozef Cíger – Hronský, František Javůrek, P. Molnárová, K. Plicka, Jozef Sivák, Elena Maróthy – Šoltésová. Úpravu časopisu měl na starosti profesor Jaroslav Vodrážka.

Na webu DIGITÁLNA KNIŽNICA A DIGITÁLNY ARCHIV se o časopise VČELKA uvádí:

„Po vzniku Československa v roku 1918 bol s rozvojom našej literárnej tvorby a kultúrno-spoločenského života zákonite spätý aj rozvoj literatúry pre mládež. Z iniciatívy Štefana Krčméryho, jedného z popredných literárnych kritikov, historikov, prozaikov a básnikov, uzrela svetlo sveta Včelka. Časopis pre sedem až dvanásťročné deti vychádzal v rokoch 1925 až 1927 a vydávala ho Matica slovenská spolu s Československým Červeným krížom a Živenou. Štefan Krčméry s redaktorom Františkom Volfom dbali o to, aby to bol literárny časopis, kde by sa vytvoril priestor nielen pre umeleckú literatúru, ale aj pre výtvarný ilustračný prejav. Do Včelky prispievali Peter P. Zgúth-Vrbický, Ľudmila Podjavorinská, Martin Braxatoris-Sládkovičov, z mladších autorov Jozef Cíger-Hronský a ďalší. O jej grafickú a výtvarnú stránku sa staral hlavne Jaroslav Vodrážka, ale svojimi ilustráciami prispel do nej i Ján Hála a Martin Benka. V časopise prevažoval folklór, nová i staršia básnická a prozaická tvorba, ale vzdelávaniu a zábave detí slúžila i vecná literatúra (memoáre, vlastivedné, historické a iné články).

Včelka vychádzala raz mesačne okrem školských prázdnin vo veľkosti malého zošita tlačou Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku v Martine. S veľkým záujmom o časopis rástli aj vyššie nároky na jeho grafickú podobu a obsahovú náplň. Po dvoch rokoch existencie časopis Včelka od ročníka 1927/1928 premenovali na Slniečko.

Ako dostal časopis názov Včelka? Nuž, vybrali ho z 84 návrhov čitateľov mesačníka Dorast a študentov martinského gymnázia. Traja sa zhodli v názve Včelka a jeden z nich – Jožko Országh o tom takto napísal: „Prial by si, aby sa časopis volal Včelka, preto, lebo včelka nosí do úla med, a tento časopis tiež bude nosiť pre deti med. Med, ktorý nosia včely, je sladký a užitočný, ale med, ktorý bude nosiť časopis, bude užitočnejší.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VČELKA z roku 1925, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VČELKA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla VČELKA zde >>>