ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 

Další RODOKAPS – 9.ročník – 1943-44

rodokaps_9_rocnik_1943-44_cislo_392_cise_jedu

Dnešní číslo časopisu RODOKAPS  z roku 1944 pro www.detske-casopisy.cz připravil Tony. Moc děkujeme!

ROMÁN DO KAPSY číslo 392 vyšel 4.února 1944 – s titulem ČÍŠE JEDU. Autorem je Viktor O. J. Seifert, který publikoval i pod pseudonymy: T. S. Eifer, S. Freiter, Gill Dawis, Dav Gilles, Liduš Seifertová, St. Eifer, X. Jafr, nebo Gill Davis. Byl překladatelem z němčiny, autor knih o okultismu i autorem populární četby. Patří mezi autory, kteří psali i protižidovské a pronacistické romíny. V RODOKAPSU (č.356, 18.9.1942) vyšel jeho román PROČ ZEMŘELA INGEBORG? a v edici ČTENÍ PRO ŽENY romány ZA CIZÍ VINU (č.136, 4.8.1942) + PLANÉ RŮŽE (č.167, 12.10.1943). Více o této neslavné stránce sešitových románů v posledních letech protektorátu je v článečku z 30.4.2016.

S blížícím se protektorátem se zmenšoval i počet stran RODOKAPSŮ. Dnes archivované číslo má jen 28 stran, z toho samotný román ČÍŠE JEDU je na stranách 5-26.
Na 3.straně se záhlavím ROMÁNY DO KAPSY vyšel i článek TEHERÁNSKÝ OBCHOD, kde je rozebírána schůzka „velké trojky“, které ze školy známe jako „Teheránskou konferenci“ (28.11.-1.12.1943).

rodokaps_9_rocnik_1943-44_cislo_392_cise_jedu_teheransky_obchod

Na předposlední stánce vyšel naučný článek o uranových dolech v Jáchymově, kde poslední dvě věty zní: „…Prozatím jsou známy pouze dvě možnosti praktického použití tohoto prvku, a to především v lékařství, kde vznikl nový, rozsáhlý obor nazvaný radiotherapií, a pak se také snaží o zužitkování radia technici. Běží tu hlavně o radioaktivní záření, jehož je zatím využito jenom ve formě tzv. svítících barev.“

rodokaps_9_rocnik_1943-44_cislo_392_cise_jedu_joachimstal

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu RODOKAPS v roce 1943-44, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu RODOKAPS – kliknutím na náhled strany:

rodokaps_9_rocnik_1943-44_cislo_392_cise_jedu

Další číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA – 24.ročník – 1967-68

MATERIDOUSKA_24.rocnik_1968_cislo 9

Například v článečku z 10.6.2015 byly archivovány dvě čísla 24.ročníku MATEŘÍDOUŠKY. Dnes archivované číslo MATEŘÍDOUŠKY převedla do PDF (jako svůj „vstupní“ časopisy) Amyama. Moc děkujeme! Ke kompletaci celého ročníku nám chybí digitalizovat ještě 9 čísel – snad tedy někdo z návštěvníků tohoto webu … :-)

Šéfredaktorem MATEŘÍDOUŠKY byl v letech 1967-68 Zdeněk Adla. Redaktory byli Dagmar Lhotová a Jiří Černý. Redakční radu tvořili básníci a spisovatelé G.Dubská, M.Florian, F.Hrubín, M.Lukešová, Z.K.Slabý, V.Stuchl a O.Syrovátka. Časopis vydával ÚV ČSM v Mladé frontě.

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL (2012) na straně 145 chrakterizuje MATEŘÍDOUŠKU:

„Jakýmsi mezistupněm mezi poválečnými časopisy, které navazovaly na tradice titulů z první republiky, a nově vzniklými časopisy je Mateřídouška, časopis pro nejmenší čtenáře, jediný časopis, který vychází nepřetržitě už od roku 1945. Během let se vyvíjela jak po stránce obsahové, tak i formální. Několikrát změnila formát, rozsah stran i periodicitu a v jejím vedení se vystřídala řada osobnosti, například F. Hrubín, M. Holas. B. Mencák, J. Průša, J. V. Svoboda, Z. Adla, P. Černý, E. Vavruška, E. Knotová. Časopis nejdříve vycházel ve vydavatelslví Práce, později v nakladatelslví SNDK a posléze ve vydavatelství Mladá fronta.“

materidouska_24-rocnik_1967-68_cislo_09_medved_a_domek

Dvoustránkový komiks STUDENÁ SPRCHA na námět Zdeňka Karla Slabého nakreslila Věra Faltová.

materidouska_24-rocnik_1967-68_cislo_09_studema_sprcha

Komiksový příběh s reklamním sdělením – JAK HONZA KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL – nakreslil Jiří Kalousek.

materidouska_24-rocnik_1967-68_cislo_09_jak_honza_ke_stesti_prisel

MATEŘÍDOUŠKA sice neotiskovla pravidelně vystřihovánky jako třeba časopis ABC, ale čas od času se i zde objevovaly. Tvořivost dětí časopis podněcoval, s podobnou četností, třeba návody na origami:

materidouska_24-rocnik_1967-68_cislo_09_origami

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL na straně 151 píše:

Dvacátý čtvrtý ročník se vyznačuje změnou formátu i rozsahu, což se promítlo i do kresleného seriálu. Vedle závěrečných příhod Pana Kramuly a rozbíhajícího se seriálu Kocour Vavřinec se na poslední stránce objevil nový zábavný seriál nazvaný Míša a Šíša na cestách (1967-69, 11x ), který pokračuje i v dalším ročníku. Námět pochází od Vl. Thieleho, obrázky kreslil F. Škoda, text je umístěný pod obrázky.

Děj nás zavádí na letiště, odkud se dva kluci jako čení pasažéři dostanou do Paříže. Prožívají všelijaké dobrodružství, dokud se jednoho dne neschovají do bedny, s kterou se dostanou na palubu lodi, kde je kapitdn ihned zaměstná drhnutím paluby.

Obrázky jsou stylizované, malíř pracuje se základnimi pěti barvami. Seriál ještě přesáhl do dalšího ročníku. Neměl však větší ohlas u čtenářů, což výstižně zdůvodňuje O. Chaloupka: Hrdinově jsou přílišneosobní, ačkoliv se auror textu snažil asi o opak.“

materidouska_24-rocnik_1967-68_cislo_09_misa_a_sisa_na_cestach

V knize Anny Sekerákové PŘÍBĚH MATEŘÍDOUŠKY  (2014) je období vydávání 24.ročníku (1967-68) zařazeno do kapitoly 1956-1969 MATEŘÍDOUŠKA UVOLNĚNÁ (strany 49-67) – s podkapitolami TVÁŘ MATEŘÍDOUŠKY V KONTEXTU DOBY A JEJÍ MÍSTO MEZI OSTATNÍMI ČASOPISY PRO DĚTI, GRAFICKÁ PODOBA, SKLADBA ČASOPISU, KRESLENÉ SERIÁLY, PRÓZA a POEZIE.

Pokud můžeš  přispět jakoukoliv informací, která by dokreslila souvislosti kolem vydávání 24.ročníku MATEŘÍDOUŠKY v letech 1967-68, napiš do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany:

MATERIDOUSKA_24.rocnik_1968_cislo 9

První číslo časopisu ROJ – 9.ročník – 1940

roj_09-rocnik_1940_cislo_04

Dnešní číslo časopisu ROJ z roku 1940 pro www.detske-casopisy.cz upravil Noonian. Velmi děkujeme!

Dnešní titul patří k těm, které do archivu vkládáme přesto, že jeho kvalita není z nejlepších. Ale jeho dokumentační hodnota převažuje a pokud se nám nepodaří sehnat kvalitnější exemplář, jsme rádi i za něj. Třeba se díky čtenářům tohoto webu …. :-)

Měsíčník ROJ měl podtitul „časopis nových dětí„. Šéfredaktorem byl Josef Spilka (*1899  +1986) – prozaik, básník, sběratel a adaptátor lidové slovesnosti, autor knih pro děti. Časopis ROJ vycházel „tiskem a nákladem České grafické Unie a.s.“.

Archivovaný ROJ je z doby Protektorátu, období kdy vládla cenzura tisku a redakce dětských časopisů s delší tradicí se snažily stavět i na dobré české literatuře pro děti. Reportáž o návštěvě české spisovatelky Marie Majerové ve zlínské škole, patří mezi tento typ příspěvků.

roj_09-rocnik_1940_cislo_04_marie_majerova

Naučný článek o vynálezci knihtisku – muži, který pomáhal měnit svět, patří mezi články, které zapadají do všeobecného vědomostního rozhledu mladých lidí.

roj_09-rocnik_1940_cislo_04_pribeh_jana_gutenberga

Ani v ROJI nemohla chybět  stránka s rébusy a hádankami, kde si čtenáři procvičovali mozek.

roj_09-rocnik_1940_cislo_04_hadanky

Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) mimo jiné o časopisu ROJ uvádí:

Roj byl určen starším dětem. Původně měl tisknout zejména tvorbu žáků reformních škol, postupně se však jeho záběr i publikum značně rozšířily, titul dostal téměř novinovou podobu s fotografiemi a trojsloupcovou sazbou. Dál především podporoval tvorbu starších žáků, ale vychovával své čtenářstvo i k solidaritě (informovalo akcích ve prospěch nemajetných spolužáků, rodin s nezaměstnaným živitelem atd.). Publikoval prózu, poezii a naučené články.
Roj by se dal svým obsahem a zaměřením na dětské a dospívající publikum do jisté míry přirovnat k dnešnímu ABC (časopisu). Na jeho stránkách byly uveřejňovány povídky a pohádky pro děti a mládež, populárně naučné články z oblasti fyziky, přírodopisu a zeměpisu, nechyběly ani cestopisy a biografie slavných českých osobností. Jako zpestření byly dětem nabízeny rébusy, křížovky a soutěže. Články byly doplňovány fotografiemi, kresbami a plánky. Na své si přišli i příznivci kutilství, modelářství a šachů.“
Skvělou úroveň prokazoval časopis především po stránce textové, a to v původních příspěvcích i ve výběru ukázek z děl cizích i domácích spisovatelů, klasických i moderních. Časopis publikoval ve své Knihovničce Roje i literární přílohy uvnitř čísla, k některým číslům přidával též knižní prémie. Od roku 1937 obsahoval i články ve slovenštině. Tiskl také články z jiných, starších časopisů pro děti a mládež (Klas, Vzhůru na stráž, Zora, … ), dopisové zprávy ze samospráv reformních škol „Z naší samosprávy“ a rubriku rébusů a hádanek „Udice kamaráda Otazníka“.
„Časopis dosáhl vyváženosti v jednotlivých složkách, přesto nejvyšší úroveň měla část zahrnující oblast techniky, vědy a umění, prezentované zajímavě ztvárněnými literárními formami (reportáž, fejeton, medailon, rozhovor, beseda, úvaha, esej). Jeho pořadatelé se s úspěchem pokusili ovlivňovat práci žáků ve školách (žákovské samosprávy) i mimo školu (kluby Roje).“
Časopis vycházel černobíle, publikoval mnoho fotografií. Měl rubriky jako „Zajímavý svět“, „Veselý koutek“ či „Naše práce a zábava“. Byl ceněn dobovou kritikou literatury pro děti.
Protektorátní úřady zastavily jeho vycházení v roce 1942.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu ROJ v roce 1940, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny strany archivovaného čísla ROJ – kliknutím na náhled strany:

roj_09-rocnik_1940_cislo_04