MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

1.časť časopisov VČIELKA – 27.ročník – 1984-85

V dnešnom príspevku by sme vám chceli predstaviť a publikovať prvých 10 čísel časopisu VČIELKA z 27.ročníka (1984-85).

Jednotlivé skeny sú kompletné, akurát u čísla 3 ja na strane 3-4 vystrihnutý obrázok.

V tiráži tohto ročníka sa uvádza: VČIELKA — časopis pre deti predškolského veku. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena – Bartislava. Zastupujúci Šéfredaktor: Pavol Štefánik. Tlačia Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasňany. Počas Školského roku vyjde 20 čísel. Cena jedného výtlačku 0,80 Kčs. Ročné predplatné 16 Kčs.

Hlavní ilustrátori jednotlivých čísel:

  • č.1 – Ján Meisner
  • č.2 – Jozefína Horáčková
  • č.3 – Ivan Popovič
  • č.4 – Oľga Šintajová
  • č.5 – Viliam Živický
  • č.6 – Alan Lesyk
  • č.7 – Beáta Nágelová
  • č.8 – Božena Augustínová
  • č.9 – Ondrej Zimka
  • č.10 – Vojtech Kolenčík

Tak ako u iných časopisov pre deti a mládež, ani VČIELKA sa nevyhla komunistickej ideológii a zdôrazňovaniu vzťahu so ZSSR. A tak sa sem, tam na jej stránkach objavili tváre, mená a funkcie ľudí, ktoré deťom vo veku, pre ktoré bola určená, nehovorili absolútne nič.

Rôzne glosy, poviedky, ale aj rozprávky boli pravidelne uverejňované na stránke „MEDUŠKA VÁM NAZBIERALA“.

Svoju stránku v časopise mali aj rodičia. Mala názov „DOSPELÝM“ a zaoberala sa konkrétnymi rodičovskými problémami a ich usmerňovaním k správnej výchove detí.

Veľkou novinkou nielen tohto ročníka bolo rozšírenie obdobia vydávania časopisu aj na obdobie prázdnin. Počet čísel sa tak z menilo z pôvodných 20 na 24 za rok. Aj keď táto správa bola publikovaná v čísle 14, ku zmene tiráže ohľadne množstva vydaných čísel za rok, bola zmenená až v čísle 16. Samozrejme pridané čísla bolo potrebné si doobjednať a uhradiť redakcii čiastku 3,20 Kčs. Taktiež po prvý krát sa VČIELKA začala distribuovať priamo do schránok domácností a nie iba prostredníctvom škôl.

Vážené súdružky učiteľky,
milí rodičia!
Môžeme Vám s radosťou oznámiť, že naše spoločné želanie sa splnilo a počnúc rokom 1985 bude náš časopis vychádzať aj cez letné prázdniny, t. j. v mesiacoch júl a august. Všetci v redakcii i vo vydavateľstve Smena sme veľmi radi, že môžeme vyhovieť veľkému množstvu žiadostí čitateľov nášho časopisu i čitateľov ostatných detských a pionierskych časopisov, ktoré vychádzajú v našom vydavateľstve, a budeme tak môcť byť s Vami v pravidelnom kontakte i v období, keď máte najviac voľného času.
NOVINKA – POZOR!
Náš časopis po dohode s Ústredným riaditeľ­stvom spojov bude doručovaný na VAŠU DOMÁ­CU ADRESU.
Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste do 30. marca 1985:  1. vyplnili pozorne objednávku, najmä aby ste správne uviedli svoje meno, adresu, PSČ i názov časopisu; 2. zaplatili súdružke učiteľke, ktorá vyberala predplatné za tento školský rok, predplatné za tie čísla nášho časopisu, ktoré vyjdú v priebehu letných prázdnin. U nášho časopisu to je za štyri čísla 3,20 Kčs.
Veríme, že Vám už v tomto roku budeme môcť cez prázdniny pripraviť príjemné chvíle, ktoré prežijete s naším — i Vaším — časopisom.
Redakcia i vydavateľstvo Smena

Pokračovanie nabudúce…

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VČIELKA  – kliknutím na náhled strany

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu VČIELKA zde >>>

Premiéra slovenského časopisu ORIEŠKY – 3.ročník – 1921-22

V dnešnej premiére si predstavíme slovenský časopis ORIEŠKY, s podtitulom časopis pre deti. Vychádzal v rokoch 1919 – 1929 desať krát do roka, tlačila a vydávala ho kníhtlačiareň Jána Páričku v Ružomberku. Redaktor nebol uvedený, ale redigoval ho František Votruba.

Výtlačok mal 16 strán a stál 1,20 K (korún). Ročné predplatné bolo 12 K a cena do Ameriky bola stanovená na 1 dolár.

Časopis uverejňoval verše pre deti, povesti a bájky, hry, žarty, hádanky a vyčítanky. Poučnú časť vypĺňali historické a vlastivedné články. Väčšina príspevkov pochádzala od redaktora F.Votrubu, ktorý najme v detských veršoch k obrázkom a obrázkovým cyklom prejavil pochopenie pre špecifickosť literatúry pre deti, vyhol sa moralizátorstvu a didaktizmu. V jeho veršoch prevláda optimizmus a úsilie upozorniť na veselšie stránky života a krásu prírody.

Vzdelávací význam mali portréty popredných predstaviteľov slovenskej a českej literatúry, ktoré boli vždy doplnené ukážkou z diela príslušného spisovateľa (Kalinčiak, Tomášik, Štúr, Šoltésová, Tajovský, Jesenský, Němcová, Heyduk, Jirásek), čím pomáhali odstraňovať nedostatok vlastivedných a literárnych textov na základných školách.

Popri veršoch, literárnych a vlastivedných článkoch tu Votruba uverejnil (pod pseudonymom  Strýčko Ivan, Peter Križan a Č. Bratec, no zväčša anonymne) aj niekoľko pôvodných rozprávok a viacero prekladov z českej a ruskej poézie. Votruba pri redigovaní časopisu nemal spolupracovníkov, a tak uverejňoval i upravoval texty už publikované, najmä úryvky z prác realistických autorov (Vansová, Kukučín, Hviezdoslav a i.)

V časopise sa sem tam mihla aj nejaká tá fotografia. Bola to však skôr výnimka, ako pravidlo a aj to väčšinou však pri článkoch s vlastivednou tématikou.

V príspevku boli použité úryvky z článku L. Šimkoviča: Činnosť Františka Votrubu v detskom časopise Oriešky, SL 3, 1956, str 221-26

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ORIEŠKY – kliknutím na náhled strany:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ORIEŠKY z roku 1921-1922, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ORIEŠKY zde >>>

ADOPCE – ABC – záměna a doplnění

Prvá lastovička po našej výzve k adopcii časopisov. Aj keď  sa do tejto výzvy zapojilo už niekoľko spolupracovníkov,ktorých prácu zatiaľ nevidíte, toto je prvý hmatateľný úspech ADOPCII ČASOPISOV. Ďakujeme krásne, darmo.

Zo zámeny publikujeme zatiaľ prvé dva ročníky (zo štyroch), pretože ide o technicky náročnejší úkon. Zámena čísel sa prejaví zároveň v KNIHOVNI aj v SK SDČ.

ABC 1.ročník (1957)
přidán leták k propagaci ABC z roku 1956 . Opravena a upravena čísla 01,03 a 11. Doplněn kreslený seriál ZA TAJEMSTVÍM HLUBIN.

ABC 2.ročník (1958)
Doplněn kreslený seriál z 2. a 3.ročníka  Šestka z Hradební a 1.příloha ABC DO KAPSY 

ČTYŘLÍSTEK – 21.ročník – 1989

Dnes archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1989 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Nemo a Satok. Veliký dík!

Komiksový časopis ČTYŘLÍSTEK vydávalo nakladatelství PANORAMA. Odpovědným redaktorem byl Jiří Čehovský. Standardní rozsah časopisu byl 36 stran. Dnes archivované čísla vycházely v nákladu 220 000 výtisků! Časopis ČTYŘLÍSTEK stál 7 Kčs a nedal se předplatit, dal se pouze koupit ve stáncích PNS či papírnictvích.

Na rok 1989 naplánovala redakce vydání 9 čísel. Vzhledem k počtu jednotlivých výtisků ČTYŘLÍSTKU (v té době to byl také jediný pravidelně vycházející komiksový časopis), bylo v roce 1989 vytištěno celkově téměř dva miliony sešitů!

I když se ve ČTYŘLÍSTKU úmyslně vyhýbali nazývat se „časopisem“ (oficiálně se jednalo o „sešit“ knihovničky), z našeho pohledu splňuje všechny atributy „časopisu“.  Hned na druhé straně každého čísla byl úvodník – začínající „čtyřlístkovským“ oslovením „Ahoj děvčátka a kluci„. Vždy byl doplněn kresbou čtyřlístkovských postaviček nebo symbolem čtyřlístku tak, jak je namalovali sami čtenáři:

Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989), strana 237-238:

ČTYŘLÍSTEK je specializovaný komiksový časopis postavený na titulním seriálu čtyř hlavních zvířecích hrdinů. Jeho první díl vyšel 15.5.1969 v nákladu 30 000 výtisků. První sešity titulu nebyly ani číslovány, autoři nepředpokládali jeho dlouhodobý úspěch. Sešity Knihovničky Čtyřlístek (nazvané tak kvůli – nejprve nepravidelné periodicitě a především faktu, že časopisy mohla vydávat jen centralizovatelná vydavatelství), obsahující příběhy titulní čtveřice zvířátek, se rozšiřovaly o další, nové a nové kreslené seriály (např. Polda a Olda, Kouzelník Huryjáš, Tobiáš a Kapucínek, Ivo a Iva, Alenka a Vašek, Koumes, Kouzelné hodinky, Strašidelný pradědeček, Káťa a Škubánek,  Sherlock Holmes, Anča a Pepík, Jáchym a tiskařský šotek, Příběhy profesora Semtamťuka apod., prvními z těchto seriálů byly už v úvodních sešitech ČTYŘLÍSTKU Kouzelník Uryjáš a Svetřík a Flik). Náklad časopisu od počátku vydáváni až do konce 80. let stále stoupal až do výše 220 000 výtisků, která byla však stále nedostatečná.
ČTYŘLÍSTEK založil malíř a ilustrátor Jaroslav Němeček jako autor titulního příběhu, původně určeného jeho vlastnímu synovi. Hrdinové titulního seriálu se během desetiletí výtvarně proměňovali, jejich základní charaktery však zůstaly stejné. ČTYŘLÍSTEK, stojící na pomezí seriálové komiksové knižnice a dětského časopisu byl distribuován v prodejnách tisku, publikoval úvodníky, doprovázené čtenářskými kresbami, a v závěru ilustrované verše, hádanky, křížovky a rébusy (v rubrice „Koš plný hádanek“).
Ačkoliv komiksové seriály byly vždy těžištěm časopisu, objevovaly se v něm i verše, hádanky, křížovky, práce čtenářů a prozaické texty pro děti.
Redakce pravidelně odpovídala na dětské dopisy v rubrice „Ahoj, holčičky a kluci“. V některých sešitech si dokonce ČTYŘLÍSTEK několikrát přenesl korespondenci od čtenářů-fanoušků přímo do příběhu, a na jejich základě se pak odvíjí následující dobrodružství. Poprvé se tak stalo v příběhu Rytíř a hradní paní (č.27, 1973), ve kterém ho děti zvou na návštěvu. ČTYŘLÍSTEK radši pozve děti do Třeskoprsk a sehraje pro ně divadelní představení.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1989, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů k přečtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK zde >>>