ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 

Další VERONIKA – 2.ročník – 1969

Dnes archivované čísla časopisu VERONIKA z roku 1969 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav P. Veliký dík!

Z tiráže lze vyčíst, že časopis řídí a rediguje Věra Adlová a Jiřina Štroblová. Výtvarnými redaktory byli Luděk Vimr a Jaromír Zápal. Grafickou úpravu měl na starosti Václav Kabát. Časopis VERONIKA vydávalo nakladatelství Albatros.

Rozsah časopisu byl 68 stran (téměř čtvercového formátu). VERONIKA stála 7 Kčs.

Ve SLOVNÍKU ČESKÉ LITERATURY lze o VERONICE dohledat informaci:

Sešitová a posléze knižní edice Veronika (1968–1972 sešitová edice, 22 sv., red. Věra Adlová, Jana Štroblová; 1972–1994 knižní edice, 94 sv., red. Alena Benešová, Zuzana Ceplová, Eva Dolejšová, Jitka Minaříková, Jarmila Rosíková, Kristián Suda, Tamara Sýkorová, Jan Petr Velkoborský aj.), pro kterou vytvořil logo Ivan Steiger, dokládala akceptování dívčího románu jako plnohodnotného žánru.“

Publikování domácích básnických textů patřilo k pravidelným počinům VERONIKY. V dnes archivovaném čísle to jsou dvě básničky Vojtěcha Vackeho (*1940  +1991) – též autora zfilmovaného dívčího románu SONÁTA PRO ZRZKU. A taky pět básniček Olgy Pražákové (*1922).

Protože byl časopis dominantně určen pro dívky, i vyhlášená „soutěž“ HLEDÁME MILÁČKA ŽEN tomu odpovídala.

Próza byla ve VERONICE zastoupena co do rozsahu stran dominantně. V dnes archivovaném čísle to byla povídka BOURAČKA Evy Jílkové (4 strany), TA SLEČNA CD CHODÍ V MEJCH ŠATECH Evy Klimentové (1 strana), CHODÍ PEŠEK OKOLO Dagmar Lhotové (6 stran)

a ČERNÝ PETR Jaroslava Papouška (39 stran) – tedy celkem 50 stran z celkových 68.

I tradiční „humor“ byl ve VERONICE zastoupen méně tradičně – žádná prvoplánová řachanda, ale intelektuálněji laděné veselé obrázky:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VERONIKA  z roku 1969, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu VERONIKA – kliknutím na náhled strany:

Ručně psané LISTY PRO JUNÁCKÉ VŮDCE A RÁDCE – 1919

Dnešní číslo časopisu LISTY PRO JUNÁCKÉ VŮDCE A RÁDCE z roku 1919 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval TomS. Moc děkujeme!

„Posílám pdf ručně psaného junáckého časopisu Listy pro junácké vůdce. Jde o první číslo z roku 1919. Psal ho Jaroslav Novák – Braťka, který tehdy používal pseudonym Neander. Vyšlo jen několik čísel tohoto časopisu, na který později navazoval tištěný Vůdce. Bližší údaje by Ti asi řekl někdo ze skautských historiků, já jsem se o to víc nezajímal, je to mimo okruh mého bádání.“

Jaroslav Novák – Braťka (*1894  +1965) si v sedmnácti letech přečetl o článek A.B.Svosíka o novém způsobu výchovy mládeže. To zcela odpovídalo tomu, po čem toužil. O osm let později se podílí na tvorbě časopisu JUNÁK a taky začíná vydávat časopis LISTY PRO JUNÁCKÉ VŮDCE A RÁDCE, což byl vůbec první metodický časopis spolku Junák.

Braťka – Jaroslav Novák byl legendární skautský vůdce 5. oddílu Praha. Patřil mezi nejaktivnější vůdce a se svým oddílem prožil nespočet dobrodružtví. Podobně jako Jaroslav Foglar napsal několik skautských knih: Zelené jezero, Skautská srdce, Hoši na řece, Tábor pod vodopády….

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu LISTY PRO JUNÁCKÉ VŮDCE A RÁDCE v roce 1919, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny strany archivovaného čísla LISTY PRO JUNÁCKÉ VŮDCE A RÁDCE – kliknutím na náhled strany: