MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

DĚTSKÁ NEDĚLE – 2.ročník – 1936

Dnes archivované číslo časopisu DĚTSKÁ NEDĚLE z roku 1936 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jiří R. Veliký dík!

DĚTSKÁ NEDĚLE zábavný a poučný obrázkový týdeník vycházela v letech 1935-1943. Vydávala ji Československá akciová tiskárna (Vyšehrad). Šéfredaktorem byl páter Rudolf Schikora (*1890 +1962) – moravský katolický kněz, redemptorista, zakladatel exercičních domů v Hlučíně a ve Frýdku, který byl v letech 1950-55 komunisty zavřený v internačním táboře v Želivě. Mezi dohledatelné ilustrátory DĚTSKÉ NEDĚLE patřil Vlastislav Hofman. Většina obrázků a fotografií v časopisu nebyla podepsána.

Týdeník DĚTSKÁ NEDĚLE publikoval mimo jiné i stránku s komiksem TULI-MULI-PUCI-PUM. U komiksu není uveden autor a tak jsem ze zvědavosti pátral.  Jej jím Václav Lehrer. Zasvěcenější informaci, respektive zmínku, se mi podařilo dohledat až ve výpravném titulu DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20. STOLETÍ  autorů Tomáše Prokůpka, Pavla Kořínka, Martina Foreta a Michala Jareše – strana 204:

„Ve druhém ročníku DĚTSKÉ NEDĚLE se Lehrer rozmáchl v sérii TULI-MULI-PUCI-PUM (č. 11- 52/1936-37, 36x). Její název kondenzuje jména protagonistů – zajíce, želvy, holčičky a pejska. Minimálně první dva hrdiny, kteří cyklus záhy zcela ovládli, přitom autor převzal z Disneyho produkce. V pokračování z čísla 31 dokonce zvládl opisovat sám od sebe a znovu vytěžit i vlastní kreslený příběh, který pod názvem JAK SI SLAVNÝ BARON PRÁŠIL KRÁTIL V TROPECH DLOUHOU CHVÍLI? TÍM ŽE NA TELECÍ MASO CHYTAL DRAVÉ KROKODILY otiskl o rok dříve v MALÉM HLASATELI (č. 7/1935-36).  Každou z celostránkových epizod série TULI-MULI-PUCI-PUM, jejichž námětem nejčastěji byly vzájemné naschvály Tuliho a Muli, tvořilo šest panelů a krátký blok textu na spodníim okraji stránky.“

Na pokračování otiskoval časopis román VE SPÁRECH NEBEZPEČÍ  – jeden z 27 románů pro mládež syna irských přistěhovalců, pátera Francise J. Finna (*1859  +1928) z Tovaryšstva Ježíšova (jezuité):

Štefan Švec v publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 243-245 o DĚTSKÉ NEDĚLI mimo jiné píše:

„Katolický časopis, který nahradil čtrnáctideník Dětský svět. Kladl si při zachování stejných katolických výchovných záměrů vyšší literární ambice, publikoval velké množství překladů ze světových literatur (především z pera O. F. Bablera, šlo o překlady R. Kiplinga, A. A. Milnea, J. Svenssona a dalších světových autorů knih pro děti). Jeho beletrie měla často ponurý ráz, časopis publikoval i reportáže. Tiskl výrazný obrazový doprovod, napadený dobovou kritikou pro svou barvotiskovost a nevkus. Titul měl rubriky „Přísloví a pořekadla“, „Dopisy a příspěvky čtenářů“, „Esperantský koutek“, „Filatelie“, „Hádanky“, „Hovorna redakce“, „Loutkové divadlo“, „Sbíráme známky“, „Naše čestná kniha“, „Obrázky Dětské neděle“ s fotografickými zpravodajskými montážemi, „Práce a hříčky dívek“, „Práce a hříčky hochů“ či „Skautský sloupeček“. Tiskl také nábožensky výchovnou měsíční přílohu nazvanou Děti svatováclavské, v níž publikoval např. katolickou obdobu foglarovského „Modrého života“ – s denními povinnostmi, jejichž splnění dítě zaznamenávalo do předtištěného formuláře.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DĚTSKÁ NEDĚLE z roku 1936, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu DĚTSKÁ NEDĚLE  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla DĚTSKÁ NEDĚLE zde >>>

LEGIO ANGELICA – 8.ročník – 1937-38

Dnes archivovaná čísla časopisu LEGIO ANGELICA z roku 1938 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dodýš. Veliký dík!

Časopis LEGIO ANGELICA vycházel pravidelně v letech 1930-1941 a nepravidelně v letech 1945-1948 s podtitulem Časopis liturgický pro hochy ministranty a pro ty hochy, kteří touží po povolání kněžském a od 5.ročníku s podtitulem Měsíčník pro liturgickou a sociální výchovu hochů.

Dodýš spolu s digitalizovaným 7. číslem poslal i základní informace k časopisu LEGIO ANGELICA:

„V období let 1930-1940 vyšlo 11 ročníků tohoto zajímavého časopisu, určeného především ministrantům a „hochům kteří touží po povolání kněžském“. Časopis i stejnojmennou organizaci založil Pater Method Klement. Zajímavostí je, že v průběhu 30. let do činnosti organizace pronikaly skautské prvky a úzce spolupracovala se Svazem junáků – skautů a skautek R.Č.S. V tomto směru bylo přelomové číslo 8 čtvrtého ročníku, kde vyšel článek „Skauting a my v Legio“. P. Method Klement zde píše: „Bylo by dobré, kdyby naši chlapci se stali také skauty…“. V Legio Angelice začínala řada pozdějších významných skautských činovníků, namátkou jmenujme např. Mirko Vosátku či Miloše Blažka – Merkura.

V 10. ročníku převzal vydávání a redigování časopisu P. Ladislav Pavelka, označovaný jako Pater II.

Po válce vyšlo do roku 1948 ještě několik skromnějších nečíslovaných „oběžníků“ či „oběžníčků“ Legio Angelica. Historií časopisu i stejnojmenné organizace se podrobně zabývá publikace Reinsberg, J., Svoboda, B.: Legio Angelica a P. Method K. Klement OSB. Trinitas, Svitavy 2000.“

 

Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI  (1850-1989) na stranách 340-342 mimo jiné píše:

„Katolický časopis, vycházející nejprve jako samostatná příloha Kvatembrového věstníku, později (od 5. ročníku) samostatně, sdružoval a zastřešoval ministranty nově založené katolické mládežnické organizace Legio angelica. Její duchovní vůdce, kněz M. K. Klement, založil pro ministranty i obdobu skautských družin a jeho organizace byla ve své době mezi katolickými chlapci velmi populární. Obsah časopisu byl konfesijní, ale pro chlapce zajímavý, vyzývající je k aktivitě, pracující s dětskou touhou po dobrodružství, velkých činech a odpovědnosti. Časopis tiskl i zábavní příspěvky. Častými autory příspěvků byli samotní ministrující chlapci.
Časopis měli členové organizace Legio angelica zdarma, platili však měsíční členské příspěvky. Obsahem titulu byly články o organizaci, zprávy z jejích akcí, kázání o světcích přizpůsobená pro potřeby dětí, občasná religiózní poezie a zábavní materiály. Ideálem časopisu i celé organizace byli ti z ministrujících chlapců, kteří se posléze zasvětí kněžství. Titul vyzýval k obnově a očistě církve, především mladými lidmi. Mezi povinnosti členů organizace patřila např. i každoroční duchovní cvičení. Patronem Legio angelica byl sv. Václav.
Od druhého ročníku časopis zvětšil formát. Publikoval černobílé fotografie a postupně zaváděl i pravidelné rubriky jako „Zprávy z Legio angelica“. Od čtvrtého ročníku začal publikovat šachovou hlídku a blížit se jiným dětským titulům, zaváděl např. i čtenářské soutěže (např. fotografickou). Celek organizace se přiblížil skautingu. Legio angelica začala pořádat též letní tábory a časopis zavedl „Skautskou hlídku“. Úzce spolupracoval s necírkevní skautskou organizací, skautské oddíly se od Legio angelica postupně oddělily, soustředily se pod Ústředí skautů-katolíků a vydávaly vlastní, jen krátce vycházející magazín Oheň. Časopis poté „Skautskou hlídku“ zrušil.
V roce 1937 byl zakladatel M. K. Klement církevními orgány nucen organizaci opustit, ponechal si jen vedení časopisu. I to mu však bylo brzy věcně odňato, a od 3. čísla 10. ročníku vedl časopis nový vedoucí organizace Ladislav Pavelka. Vydávání časopisu skončilo číslem 6 ročníku (1940 ), organizace byla rozpuštěna. Po válce byla organizace Legio angelica obnovena, vydávala však už jen občasné oběžníky, později opět cyklostylovaný časopis Oheň a ještě později Poutník, nakonec titul vycházel znovu pod názvem Legio angelica. To už však jen nepravidelně.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu LEGIO ANGELICA z roku 1938, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu LEGIO ANGELICA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla LEGIO ANGELICA zde >>>

DODOKAPS – 1992

Dnes archivovaná čísla časopisu DODOKAPS z roku 1992 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo. Veliký dík!

V roce 1990 začal znovu vydávat edici RODOKAPS ve svém nakladatelství Ivo Železný, takže Olympia, která chtěla také vydávat sešitové romány, musela přijít s jiným názvem. Zkratka DODOKAPS znamená DObrodružství DO KAPSy – a odkazuje se na známější tituly s prvorepublikovou tradicí: ROKODAPS a ROZRUCH. V nakladatelství Olympia vyšlo mezi lety 1990 – 1996  pod hlavičkou DODOKAPS celkem 73 čísel – sešitových románů.

K uvedení do souvislostí s předchozími řádky doplním skutečně jen telegraficky: za „zakladatele“ levné „brakové“ literatury první republiky je považován Zdeněk Holfeld, který stál v roce 1935 za vznikem RODOKAPSU (zkrácený název pro „romány do kapsy“). Na čtenářský úspěch brzy navázali další vydavatelé a vedle RODOKAPSu (1935-1944) se brzy objevil WEEKEND (1936-1940), ROZRUCH (1937-1944), KRÁSNÝ ROMÁN (1937-1944), MODERNÍ ROMÁNY (1938-1943), DIVOKÝ ZÁPAD (1939-1941), ČTENÍ PRO ŽENY (1939-1944), DOBRÉ ČTENÍ (1939-1944), VEČERY POD LAMPPU (1940-1944), … V době největšího rozkvětu románových sešitů údajně činil roční náklad 15 miliónů (!), což znamená cca 500-600 titulů ročně. Časopisecká (sešitová) podoba byla nakladateli volena pro levnější výrobní náklady a tedy i lepší cenovou dostupnost pro masy.

Časopisům se románová edice DODOKAPS trochu podobá i držením pravidelných rubrik, tak jako je publikovaly i jiné podobné tituly. Mimo románu, byla v každém čísle (sešitu) otištěna samostatná povídka s ilustrací, celostránková křížovka i upoutávka na další číslo (na poslední straně obálky). O rok později vycházel v DODOKAPSu na pokračování i komiks Marka Čermáka  a J. Hrdličly BOJ O ZLATO (čísla 43-48).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DODOKAPS z roku 1992, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu DODOKAPS  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla DODOKAPS zde >>>

Příloha Pestrého týdne – DĚTSKÝ KOUTEK – 2.-4.ročník – 1926-1929 a12.-17.ročník 1937-1942

Dávám zde dětské rubriky z novin PESTRÝ TÝDEN z ročníků 1. až 4. (1926-1929) a ročníků 12. až 17. (1937 – 1942).

Opět cituji z knihy „Česky psané časopisy pro děti“ od Štefana Švece.

Časté byly dětské přílohy v listech určených pedagogům či vychovatelům s přílohou pro mládež (Štěpnice, Matice dítek). Takto vycházela např. příloha Studánka u časopisu Havlíčkův kraj. Své dětské rubriky měly samozřejmě i časopisy zábavní a společenské, např. Pestrý týden (DĚTSKÝ KOUTEK), List paní a dívek (List našich dětí),  brněnská Hvězda (Dětská besídka),  Snaha (Klásky) či Rozkvět (Rozkvět mládeži). Velmi kvalitní beletristickou přílohu s názvem Chaloupka vydával časopis Země.

Dnes vám nabízím dětskou přílohu z Pestrého týdne – DĚTSKÝ KOUTEK. V prvních ročnících ještě tato rubrika nebyla  , redakce většinou pro děti dávala kreslené seriály – komiksy . Mimo zahraničních komiksů se stali stálými autory Josef Lada a Ondřej Sekora. Komiksy nebyly pravidelně vydávány, někdy ob jedno číslo, nebo i náhodně, zřejmě asi podle toho jak bylo v čísle místo.

V druhém ročníku probíhala soutěž pro děti od Josefa Lady, kde formou kreseb zvířátek v podobě profesí a  sportovců měly děti uhodnout jejich profesi nebo který představují sport.

Nevím v kterém ročníku vznikl název DĚTSKÝ KOUTEK. Tato rubrika už byla pravidelnější, zpravidla v každém druhém čísle. Rubrika přestala vycházet v září 1942 z důvodu omezených přídělů novinového papíru a po válce časopis přestal vycházet. Krátké pohádky a příběhy zde pro děti psala řada známých spisovatelů a novinářů mimo jiné  Vojtěch Cinybulk, Hermína Týrlová a ilustroval hodně Ondřej Sekora. DĚTSKÝ KOUTEK vycházel ze začátku asi na třetině stránky, neměl stejné rozměry a vycházel ob číslo.

Od 15.ročníku – 1940  vycházel na celé stránce, také většinou v každém druhém čísle. Pro větší prostor, mimo obvyklé povídky , pohádky a příspěvky od čtenářů, zde byl také komiks od Ondřeje Sekory „VOŘÍŠEK  A MISSINKA“, následně po tom komiks od F. Skořepy „ZAJÍČEK UŠÁČEK“.

Časopis Pestrý svět také na mladé čtenáře vsázel a lákal rodiče i prostřednictvím reklam.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání prílohy DĚTSKÝ KOUTEK z roku 1926-1929 a 1937-1942, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu DĚTSKÝ KOUTEK  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu DĚTSKÝ KOUTEK zde >>>