ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 

Premiérově: BUBLINKY – 2.ročník – 1991

bublinky_2-rocnik_1991_cislo_05

Dnešní číslo časopisu BUBLINKY 2.ročník z roku 1991 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Jang – moc děkujeme za další „nový“ titul v našem archivu!

BUBLINKY – OBRÁZKOVÝ MAGAZÍN PRE CHLAPCOV A DIEVČATÁ je napsáno v záhlaví titulní strany. V tiráži pak:  BUBLINKY – OBRÁZKOVÝ MAGAZÍN 1991 Druhý ročník – Číslo 5 – Mesačník  Vydavateľ v ČSFR: I. W. U BRATISLAVA (International World Line, spoločnosť s obmedzeným ručením). Adresa redakcie: BUBLINKY, p. o. BOX 55, 936 01 FIĽAKOVO. Šéfredaktor František MRÁZ. Zástupca šéfredaktora, grafická úprava a jazyková redakcia: dr. Jaroslav UHEL (č. t. 0649/229 07). Sekretariát: Hilda JUREČEKOVÁ. Časopis BUBLINKY stál 20 Kčs.

Rok 1990 byl pro slovenské příznivce kreslených příběhů malým milníkem, vyšlo první číslo časopisu BUBLINKY, který komiks nejen otiskoval, ale svým způsobem k němu i vychovával a podporoval mladé ilustrátorské talenty. V roce 1990 byly vydány jen dvě čísla – stála 13 Kčs. Vznikl tak ale dobrý základ pro kvalitní slovenský komiks vydávaný v 2.ročníku. K ukončení vydávaní tištěné verze časopisu došlo na konci roku 1992 – 3.ročníkem (12 čísel).

bublinky_1-rocnik_1990_cislo_01

Během tří let vydávání vyšlo celkem 25 čísel původního slovenského komiksu – časopisu BUBLINKY.

Dnes archivované 5.číslo 2.ročníku z května 1991 otisklo kreslený příběh ENUIL (název vznikl převrácením a zkomolením jména autorčiny sestry Liany) Martiny Pilcerové.

bublinky_2-rocnik_1991_cislo_05_enuil

Dalším komiksem bylo pokračování příběhů lovce MUGERa od Atilly Benka.

bublinky_2-rocnik_1991_cislo_05_muger

Na pěti stránkách šlo do finále pokračování „mayovky“ SYN LOVCA MEDVEĎOV, které kreslil Fero Mráz. V tomto čísle časopisu byl přiložen i dvoustránkový plakát Vinetoua, který nakreslil I. Bystriansky. Ten ale, bohužel, není součástí digitalizovaného čísla.

bublinky_2-rocnik_1991_cislo_05_plakat_winetou

Na druhé straně Vinnetouova plakátu byla společenská hra SYN LOVCA MEDVEĎOV, kterou nakreslil Fero Mráz.

bublinky_2-rocnik_1991_cislo_05_hra

Hvězdného poutníka jménem GROVEN představil na sedmi stranách Ľudo Mikula.

bublinky_2-rocnik_1991_cislo_05_groven

Mimo komiksů časopis obsahuje reportáže i populárně naučné články.

bublinky_2-rocnik_1991_cislo_05_pamir_1984

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu BUBLINKY v roce 1991, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Kompletní BUBLINKY lze prohlédnout (ale ne stáhnout) na speciálním webu >>

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu BUBLINKY – kliknutím na náhled strany:

bublinky_2-rocnik_1991_cislo_05

Téměř kompletní ABC – 30.ročník – 1985-86

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_01

Dnes archivovaná čísla časopisu ABC z let 1985-86 jsou téměř kompletním 30.ročníkem časopisu, kterým doplňujeme náš společný digitální archiv na www.detske-casopisy.cz . Chybí digitalizovat jen čísla 6, 7, 9 a 20 – aby byl i tento ročník úplný – snad někdo z návštěvníků tohoto webu … : -)

V tiráži dnes archivovaného 1.čísla ABC se píše: ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata, nositel vyznamenáni Za vynikající práci, vyznmenaný zapsáním do Knihy cti ÚV SSM, čestným odznakem Julia Fučíka a zlatou medailí Pionýrské organizace Ernsta Thalmanna. Vydává Ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě • Šéfredaktor V.Toman •  Zástupce šéfredaktora prom.biol. K. Dunda • Přírodní vědy – prom. biol. H. Kholová, CSc. • Technika – PhDr. R. Baudis, M.Pilný, ing. P. Mandl •  Zpravodajství zájmová činnosti – H. Škodová, Ing. Z. Martinová • Grafická úprava –  Z. Kocourková, I.Holičová • Sekretariát – V. Bartáková, I.Hrdličková …’“

abc_30-rocnik_cislo_01_uvod

Vlastislav Toman ve své knize MŮJ ŽIVOT S ABC na straně 142 na vydávání 30.ročníku ABC vzpomíná:

„Jak to letí! Teď jsme před sebou měli šestou „pětiletku ABC“ až do jubilejního 30. ročníku (1985-1986). Nebyla to léta právě nejveselejší a nejklidnější, naopak plná výročí a sjezdů a jiných politických událostí, které jsme museli zaznamenat, podporovat, ale nezahltit jimi ábíčko a ponechat mu jeho tvář. Jen tak shrnuto: čekal nás III. sjezd SSM a 60 let Sovětského svazu, 66. výročí VŘSR (Velké říjnové socialistické revoluce v SSSR), Gustáv Husák měl sedmdesátiny, oslavovali jsme 35 let Vítězného února i Pionýrské organizace, 40. výročí Slovenského národního povstání. Ke všemu do toho vpadly personální změny či spíše zmatky (úmrtí, odchody a nástupy) v Sovětském svazu (Brežněv, Andropov, Černěnko) .
Nakonec jsme tak trochu prošvihli jedno výročí, které se týkalo ABC, a to patnáct let minikár! Připomněl ho aspoň Martin Pilný v 5. čísle 28. ročníku, a trochu i podzimní závod o Velkou cenu Moravie a Pohár časopisu ABC. Vlastně se tenkrát všichni píšící redaktoři zasloužili o to, že jsme onen nápor politických akcí zvládli docela dobře.
Aspoň se to nijak neprojevilo poklesem zájmu o časopis, a tak jsme s nákladem naopak pomalu, ale jistě směřovali od 250 000 k 300 000 výtisků. To byla meta pro naši šestou pětiletku ABC.“

abc_30-rocnik_cislo_01_vizitka_dobre_pionyrske_prace

abc_30-rocnik_cislo_01_vizitka_dobre_pionyrske_prace2

PŘÍBĚHY PSANÉ STŘELNÝM PRACHEM – nejdelší dobrodružný příběh, PÁN VLKŮ, se otiskoval po celý 30. ročník (1985/ 1986).

abc_30-rocnik_cislo_01_pan_vlku

Olga Bezděková a Milan Krejčí ve své knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – II.DÍL na stranách 35-36 k tomuto kreslenému seriálu uvádí:

„Děj se odehrává kolem roku 1763 v Kanadě na anglické pevnosti. Napínavý příběh z období anglo- francouzské kolonizace Ameriky, kdy i sváry mezi jednotlivými kmeny indiánů zneužívali běloši, se zaměřuje na pevnost Tři stromy, kterou přebírá nový velitel, Angličan Blackett. Jeho rodina je při příjezdu přepadena indiány a zachráněna neznámým mužem, tzv. Pánem vlků, který vlastní podivnou neznámou pušku. Do příběhu je vsazena historie rodu Jakuba Holého, Čecha, který odešel z vlasti pro víru jako mnoho českých bratří. Jakub Holý vypráví o husitském hnutí, o Janu Žižkovi a o bojích s křižáky … Popisuje zbraně z husitského hnutí a některé jsou v seriálu i nakresleny. Nakonec se ukazuje, že udatný Pán vlků je vlastně Jakub Holý (James Bare) a že má ve své usedlosti kovářskou dílnu, kde si sám vyrábí potřebné nástroje. V legendě pod obrázky se popisuje puškařský cech z Karlových Varů a jeho význam v obchodě se zbraněmi. Jednotlivé zbraně jsou nakresleny a popsány.
V závěru seriálu autor hlásí, že si nečiní nárok na historickou pravdu. Autora k napsání scénáře k seriálu inspirovaly bohaté sbírky zbraní v našich zemích, takže se pokusil rekonstruovat příběhy některých z nich.“

O kresleném seriálu GALAXIA, který vycházel na zadní straně ABC po celý 30.ročník, bylo sepsáno více  informací v článečku ze 4.4.2016.

abc_30-rocnik_cislo_01_galaxia

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání 30.ročníku ABC v  letech 1985-86, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ABC  – kliknutím na náhled strany:

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_01

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_02

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_03

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_04

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_05

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_08

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_10

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_11

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_12

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_13

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_14

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_15

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_17

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_18

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_19

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_21

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_22

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_23

ABC_30.rocnik_(1985-86)_cislo_24