SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

MATEŘÍDOUŠKA – 24.ročník (1967-68) – doplnění chybějících čísel

Dnes archivovaná čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA z let 1967-68 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Nemo. Veliký dík!

Informace o prvním čísle byly uvedeny v článku z 10.2.2015, devátém čísle v článku z 6.12.2016 a dvanáctém čísle v článku z 10.6.2015. Dochází tak ke zkompletování celého ročníku tohoto časopisu, což jistě ocení řada čtenářů.

V tiráži dnes archivovaných čísel se píše: „Vedoucí redaktor Zdeněk Adla, redaktoři Dagmar Lhotová a Jiří Černý. Redakční rada: G. Dubská, M. Florian, F. Hrubín, M. Lukešová, Z. K. Slabý, V. Stuchl, O. Syrovátka. Redakce Mateřídoušky, Senovážná 2, Praha 1, telefon 239741-4. Vydává ÚV ČSM v Mladé frontě. Tiskne Polygrafia, n. p., závod 1, Svobodova 1, Praha 2. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá pošta i doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS – ústřední expedice tisku, odd. vývoz tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.

O tomto ročníku již bylo mnoho řečeno v příspěvcích uvedených výše. Tak snad ještě několik zajímavostí.

Jako ilustrátor komixu Svetřík a Kramula na zadní straně časopisu v prvním až čtvrtém čísle časopisu je uveden Jaroslav Němeček. Že vám toto jméno něco připomíná? Ano, je to tak. Jedná se o ilustrátora časopisu Čtyřlístek.

Nalezneme zde i druhou významnou postavu Čtyřlístku – spisovatelku, autorku dětských knížek a scénáristku Ljubu Štíplovou.

Na konci časopisu nalezneme zaslané práce čtenářů časopisu – básničky, kresby, úlohy apod., rubrika je od pátého čísla nazvaná Já také rád kreslím a píšu…

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu MATEŘÍDOUŠKA v letech 1967-68, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

MALÝ ČTENÁŘ – 39.ročník – 1920

Dnes archivovaná (neúplná) čísla časopisu MALÝ ČTENÁŘ z roku 1920 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala opět Věra D. Veliký dík!

MALÝ ČTENÁŘ byl přední český ilustrovaný časopis pro děti a mládež, vycházející od roku 1882. V roce 1941 vyšlo pouze 38 čísel a vydávání časopisu bylo protektorátními úřady zastaveno.

MALÝ ČTENÁŘ vycházel v Nakladatelství JOS. R. VILÍMEK V PRAZE. Odpovědným redaktorem byl sám vydavatel Jos. R. Vilímek. Jednotlivé stránky byly číslovány průběžně s tím, že po vydání všech čísel 39. ročníku, byl dotištěn obsah a svázaná čísla (bez titulních stran) byly vydány jako MALÝ ČTENÁŘ KNIHA ČESKÉ MLÁDEŽE.

Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 359-361 uvádí:

Jeden z nejslavnějších českých časopisů pro děti všech dob Malý čtenář začal vycházet v Pardubicích zpočátku jako regionální učitelský časopis, určený „školské mládeži českoslovanské pro poučení a zábavu“. Vedli a vydávali jej tři pedagogové, Josef Zelený, Karel Vognar a Gabriel Smetana. Od počátku ho koncipovali jako náročný časopis s přitažlivým obsahem, ve kterém tvořila významnou součást domácí, ale i překladová původní tvorba.
Cílem časopisu bylo vychovávat děti k četbě. Výprava a výtvarná koncepce časopisu byly však zpočátku velmi skromné. Časopis vycházel v malém formátu, prakticky bez ilustrací kromě závěrečné rubriky „Rozmanitosti“ s úlohami a hádankami.
V sedmém ročníku (1887/88) přebral časopis pražský nakladatelský dům J. R. Vilímka a situace se změnila. Malý čtenář se po této změně více otevřel dobovým módám a žánrům a dobrodružné beletrii, nakladatel Vilímek oslovil i zahraniční vydavatelské domy, přizpůsobil titul moderním společenským trendům a nakupoval i zahraniční obsah (včetně obrázkových příběhů). Přibyly a zkvalitnily se (především technicky) také původní ilustrace. Redakce rozšířila okruh spolupracovníků a změnila vedení, časopisu se ujal redaktor Vilímkova nakladatelství Jan Klecanda a po jeho odchodu v roce 1891 zkušený F. S. Procházka. Díky změně své koncepce časopis už během prvního ročníku proměny zvýšil náklad ze 2000 na cca 35 000 výtisků a na dlouhá desetiletí si zajistil pozoruhodnou čtenářskou oblibu až do začátku II. světové války. Tuto oblibu dosvědčuje i řada svědectví. Po převzetí J. R. Vilímkem se obsah časopisu přiklonil více k dobrodružným příběhům, stále si však držel vysokou úroveň beletrie a získal kvalitnější grafickou podobu. Redaktor František Serafínský Procházka pro časopis získal přispěvatele mezi svými přáteli, špičkami domácí literární scény realistické generace a vítal i příspěvky mladších autorů. Mezi ilustrátory časopisu se objevil i mladý Zdeněk Burian.
Po etablování časopisu se jeho obsah postupně stával konzervativnějším, vydavatel MČ J. R. Vilímek nijak výrazně neusilovalo vůdčí postavení mezi časopisy pro mládež, spoléhal spíše na rutinu, ověřený opatrnější postup a věrnost odběratelů, projevující se generačním dědičným čtenářstvím. Konzervatismus vydavatele se projevoval i tím, že nové prvky MČ zpravidla zaváděl až po jejich dlouhodobém ověření, dlouho zůstával imunní i vůči modernějšímu trendu ve výtvarném a technickém pojetí.“
Časopis tiskl verše a beletristické příběhy, často ilustrované domovským kreslířem Vilímkova nakladatelství Věnceslavem Černým. Každý ročník tiskl jeden zábavný román na pokračování. Malý čtenář obsahoval také naučné články a cestopisy, doprovázené fotografiemi. Jeho poslední strana byla věnována hádankám a hlavolamům, do 20. let 20. století tu také byly žertovné obrázky beze slov. Těsně před zánikem časopisu, mezi lety 1940- 1941 tiskl v Malém čtenáři své první verše pro děti (většinou jako doprovod k fotografiím) jeho tehdejší redaktor a pozdější klasik dětské poezie František Hrubín. Do časopisu kromě poezie psal i pro titul charakteristické dobrodružné povídky, které podepisoval pseudonymy.
Časopis věnoval zvláštní rubriky módním dětským zájmům, např. filatelii (ve 20. letech 20. století), sportu a také esperantu. V roce 1898 (č. 2) časopis jako první otiskl slohové práce žaček učitele Jana Václava z Finberka, čímž započal dlouhou tradici tištění dětských textů na vlastních stránkách, a částečně v domácích dětských časopisech vůbec. Později nepravidelně otiskoval celou rubriku vlastní tvorby dětí, nazvanou „Z vlastní hlavy“ či „Práce našich čtenářů“, později „Dílna“. Organizoval i časté autorské soutěže pro děti.
Mezi pravidelnými rubrikami se postupně ustálila velmi oblíbená „Kronika“ – časové, zajímavé a srozumitelně i zábavně psané zprávy z různých oborů, dále „Beseda“ – sloupek o aktuálním problému, „Práce a hra“ – o ručních pracích a také „Dědečkovy žertíky“. Na obálce byla zábavná příloha, zprvu zvaná Rozmanitosti, později Oříšky, a rubrika „Přemýšlej a rozluštíš“ s rébusy, žerty a hádankami. V titulu se objevovaly i citáty slavných („Zlatá zrnka“). Zajímavosti z ciziny obsahovala rubrika „Panoráma“, později „Rozmanitosti“ a „Ze všech koutů světa“.
Po vzniku samostatného Československa časopis přestává stačit trendům moderních periodik pro děti, stále si však drží širokou oblibu čtenářů. Obálka je zaplněna inzercí, v časopisu se rozšiřuje jeho naučná část. Časopis přijímá se zpožděním novinky v obsahu progresivnějších periodik pro děti, změnám se ale nevyhýbá. Zavádí zmíněné rubriky zajímavostí ze světa, filatelistickou rubriku i dobově populární junáckou hlídku. Přes neutuchající zájem publika se Malý čtenář ve 20. a 30. letech nevyhnul kritice odborné veřejnosti, zejména pro přílišný konzervatismus a koncepci nedostačující měnícím se dobovým nárokům.
Malý čtenář se od počátku úzkostlivě vyhýbal politickým a společenským tématům, tiskl tematicky nadčasovou beletrii a zábavní čtení, což se v pozdější, socialistické historiografii dětské literatury stalo důvodem jeho kritiky. V posledních ročnících před svým zánikem časopis zvyšoval množství obrázků na úkor textů, stal se víceméně obrázkovým týdeníkem, v němž měla beletrie vedle publicistiky jen podružnou úlohu.
V posledních ročnících se v obrazovém doprovodu časopisu začínala stále častěji uplatňovat fotografie, např. K. Plicky či V. J. Staňka. V posledních ročnících nabral časopis výrazněji novinový ráz, tiskl řadu zpráva zajímavostí ze světa, dokumentárních fotografií, sportovní reportáže atd. Na zadní straně obálky začal také tisknout humoristické či dobrodružné komiksy.
K časopisu vycházel v letech 1891-1942 Kalendář Malého čtenáře, později Kalendář české mládeže pod vedení Františka Serafínského Procházky. Ročně Malý čtenář vydával i několik (4-6) románových příloh vlastní edice a v letech 1928-1934 mj. edici Loutkové hry Malého čtenáře.

K pravidelným rubrikám patřila KRONIKA:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MALÝ ČTENÁŘ z roku 1920, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MALÝ ČTENÁŘ   kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

 

 

MLADÝ SVĚT – 6.ročník – 1964

Dnes archivované (zatím jediné) číslo časopisu MLADÝ SVĚT z roku 1963 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Martina W. Veliký dík!

Z tiráže časopisu lze vyčíst:MLADÝ SVĚT týdeník československé mládeže • Ročník VI, č. 3 (263) • Vydává ústřední výbor ČSM ve vydavatelství Mladá fronta • Redakce: Praha 1, Panská ul. č. 8; telefon 224141-8  • Řídí vedoucí redaktor Josef Holler s redakční radou • Zástupce vedoucího redaktora: J. Kloboučník  • Sekretář redakce A. Jelínek • Redaktoři-kultura : J. Černý, zahraničí: L. Horáková, vnitropolitické: F. Coňk, E. Kriseová, J. Maršálek. sport: J. Tunkl, výtvarný redaktor: J. Weigel, fotografická část: L. Nebor a M. Hucek • Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p., závod 1, Praha 5 – Smíchov, S. M. Kirova 43 • Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá pošta í doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS-ústřední expedice tisku, odd. vývoz tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Cena 1 Kčs. Předplatné na rok 52 Kčs, na půl roku 26 Kčs • Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí • Mladá fronta 1964. Toto číslo vyšlo 17.ledna 1964″

MLADÝ SVĚT zřejmě jako první z legálně vycházejících časopisů ve své době oficiálně oživil fenomén trampingu včetně jeho hudební složky. V pozdějších ročnících vycházela i pravidelná rubrika pro trampy TÁBOROVÝ OHEŇ  – vyšla prvně v 11. čísle tohoto ročníku (od r. 1967 příspívali Miki a Wabi Ryvolové, Kapitán Kid, Kavče, Tony Linhart …..). Byly zde publikovány i trampské písničky – viz. článek Damra z 2.8.2018. Ale jeden z prvních článků v MLADÉM SVĚTĚ, kde se o trampingu píše, má nadpis JAK NA TĚLOVÝCHOVU, SPORT, TRAMPING, TURISTIKU?  – odpovědi Anežky Valigurové (tajemnice ÚV ČSM), který byl publikován v 5. ročníku MS ( 7/1963, strana 11). V dnes archivovaném čísle byl otištěn článek JEŠTĚ JEDNOU TRAMPING.

Protože si koncem padesátých let Československý svaz mládeže (ČSM) se situací v mládežnickém tisku nevěděl rady (funkcionářské časopisy nikdo nečetl), bylo potřeba iniciovat vznik nějakého populárnějšího časopisu. V roce 1958 proto předložil Josef Holler, budoucí první šéfredaktor MLADÉHO SVĚTA, ústřednímu výboru ČSM tento písemný návrh charakteristiky chytaného časopisu: „Kulturněpolitický a zábavný časopis pro mládež od 14 do 23 let, který bude všemi přístupnými novinářskými formami napomáhat ve výchově mládeže k socialismu a ke komunismu, bude působit na její morální profil, který bude uspokojovat i všestranné zájmy mládeže po dobré zábavě, po vědění, po romantice, po zajímavostech. Časopis musí být tedy mladý nejen svou grafickou úpravou, ale i obsahem.“

DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20. STOLETÍ se o komiksu PŘÍBĚHY TROSEČNÍKA FOUSKA zmiňuje pouze takto:

„Srb Příběhy trosečníka Fouska Pravidelný čtyřpanelový strip z Mladého světa si kladl za cíl propagovat hygienické prostředky domácí provenience.“

Pro dítka demokracie, kteří si slavný „mlaďák“ nepamatují, doporučuji opravdu skvělý článek Petry Korádové r roku 2005 na webu časopisu REFLEX >>>, který přibližuje fenomén zvaný MLADÝ SVĚT v souvislostech jenž nejsou ze skutečně vytištěných čísel zcela patrné.

Ti, které časopis MLADÝ SVĚT zajímá, jistě nepohrdnou článkem z 10.5.2015 na našem webu – speciálním číslem Aktuality MS: ZPĚVÁCI PŘED SOUDEM – 1964.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ SVĚT v roce 1962, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

5.výročie webu STARÉ DĚTSKÉ ČASOPISY

18.8.2013 je dátum, ktorý stanovil Dazul, ako vznik novej podoby webu STARÉ DĚTSKÉ ČASOPISY. Je tomu teda presne 5 rokov fungovania týchto ušľachtilých stránok.

Podobne ako to bilancoval v príspevku zo 17.7.2014 t.j. k jeho prvému výročiu, pokúsim sa zbilancovať ďalšie obdobie až ku dnešnému dňu.

Tu je zo pár štatistických údajov, ktoré sa mi podarilo zistiť o našom webe k dňu začatia písania tohto príspevku. Pre porovnanie čísla v zátvorke pochádzajú z 1. výročia webu:

  • vznik webu – 2.5.2012
  • nová podoba s využitím technológie wordpressu – 18.8.2013
  • bolo publikovaných 2061 (400) príspevkov
  • novovytvorených 780 stránok, celkovo 793
  • archív obsahuje 7072 (1600) pdf súborov
  • má cca 200 (18) registrovaných spolupracovníkov
  • je tu archivovaných cca 175 (35) titulov časopisov
  • 495 komentárov k príspevkom
  • mesačná návštevnosť – posledných 30 dní 4723 (1900)

Svetová mapa a prístupy ku stránke. K nášmu webu sa dopracovali ľudia takmer z celého sveta. Prirodzene najviac nominuje Česká republikaSlovenská republika.

K ďalším úspechom webu patrí jeho rozšírenie sa na Slovenskú republiku, publikovanie číro slovenských detských časopisov a tým aj vyplnenie východnej medzery bývalého Československa.

Zmenil sa ja princíp fungovania webu. Predtým sa pripravovali vždy 2 príspevky – jeden pre náhodných návštevníkov a druhý len pre registrovaných užívateľov, ktorí si mohli prezerať, prípadne stiahnuť jednotlivé tituly. V dnešnej dobe je to už iba jeden príspevok, ktorý obsahuje aktívne odkazy len pre registrovaných. Príležitostní návštevníci tak majú prístup takmer k celému webu, okrem archivovaných súborov.

Vylepšenia sa dočkala aj stránka STAHUJ, ktorá sa generuje automaticky a zmenšuje tak množstvo omylov, ktoré by mohli nastať pri jej manuálnom vytváraní. Jej aktualizácia je spravidla hneď v deň publikácie a ako bonus zobrazuje množstvo publikovaných súborov na našom webe.

Bol zavedený automatický dohľad nad registrovanými užívateľmi, ktorý stráži 1 ročnú dobu ich respirácie, tak aby si splnili minimálnu základnú povinnosť a to zaslanie jedného digitalizovaného časopisu, spĺňajúceho podmienky registrácie.

Bola pridaná možnosť zasielania hromadných mailov registrovaných, spustený profil na facebooku, na stránku pridaný widget STATISTIKY GOOGLE ANALYTICS. A neposlednom rade sa začal vytvárať SOUBORNÝ KATALOG SDČ, v ktorom sa sumarizujú všetky poznatky, príspevky, stránky a vizuálne sa tu sprehľadnili publikované čísla detských časopisov.

Z pôvodného jediného spolupracovníka-editora Dazula sa ich počet rozšíril na štyroch s právami k editácii a ďalších aktívnych spolupracovníkov, ktorí okrem súborov zasielajú aj podklady k pripravovaným príspevkom, prípadne už predpripravené články.

K novinkám patrí aj možnosť nahliadnutia do adresárov pripravovaných čísel (len na požiadanie).

Medzi vyhliadky do budúcnosti spomeniem pripravované FÓRUM SDČ a výzva na adopciu (starostlivosť) jednotlivých titulov , prípadne ich určitej oblasti.

Rád aby som v mojom, aj v mene vás zaprial celému webu,  jeho stvoriteľovi Dazulovi, ale aj nám všetkým spolupracovníkom, ktorým ide o dobrú vec a neváhajú na to vynaložiť svoj voľný čas a niekedy aj finančné prostriedky, mnoho ďalšej vytrvalosti a úsilia v budovaní a rozširovaní tohto úžasného projektu.

Totem

Keďže Dazul o tomto pripravovanom výročnom príspevku nevedel, záver prenechávam jeho slovám:

Po návratu z třetího pokusu o výstup na Matternhorn mi Totem připravil opravdu příjemné překvapení v podobě tohoto článku :-) Díky. Díky nejen za připravený článek, ale hlavně za Totemovu energii, kterou tomuto projektu věnoval a neustále věnuje. Přiznám se, že bez něj bych to možná i vzdal.

S Totemem i všemi ostatními spolupracovníky našeho společného projektu bych se chtěl podělit o prastarou životní moudrost, kterou klasik Otokar Březina dokonale formuloval do jediné věty: „Nic se neztrácí v duchovním světě.

Dazul

Blahoprianie k piatemu výročiu zaslal aj náš verný a dlhoročný spolupracovník damro:

Tak už to je pět roků. V životě člověka je to doba od batolete až k předškolákovi. Za tuto dobu jsme , za pomoci všech našich přispívatelů a fandů uveřejnili přes  ……x…  titulů dětských časopisů, novin a dalších tiskovin týkajících se našeho projektu – „staré dětské a mládežnické časopisy v souvislostech“ a pokud se týká jednotlivých čísel byl by to již vysoký kopec. Za tu dobu jsme zmapovali léta od  roku 1829 až do dnešní doby. Zejména pamětníci si zavzpomínali na doby svého mládí a věříme, že se k dobám dětským budou stále vracet další a další generace. A hlavně zde vidíme různé, hlavně rozdílné přístupy k dětské a mládežnické generaci v různých obdobích  . Letos je to již 100 let co vznikla naše republika. Na těchto dětských časopisech velmi dobře vidíme jak se měnil nejen život v naší zemi, ale také politické klima a jak na to reagovali redaktoři časopisů . Náš projekt však zamířil i před roky 1918 a předkládá jak i v dobách Rakouska-Uherska se věnovala česká společnost českým i slovenským dětem a hlavně šířila rodný jazyk. Chce se všem těm, kteří se oblasti dětských časopisů v minulých letech věnovali, poděkovat. A pro nás a hlavně pro ty, kteří chtějí zachovat dětské tiskoviny i pro generace budoucí, věnovat se studiu v této oblasti a dokumentovat , zabývat se jimi, je tento náš projekt . Nechceme, aby se jen časopis přečetl a pak skončil někde v ohni či ve sběru.  Ano v muzejních sbírkách je mnoho časopisů, ale přístup k nim je také mnohdy obtížnější, jejich digitalizace také není, proto jsme se rozhodli pro tuto  formu zveřejnění. Možná také časem náš projekt doplní muzejní sbírky, a také máme velkou výhodu proti jejich automatické digitalizaci  v tom, že si, s námi skenovanými stránkami, více pohrajeme a také je upravíme. Nebereme to jako práci archivářů, ale jako svůj koníček a dáváme do něj i svou lásku. Věříme, že se nenajdou žádní inkvizitoři, kteří budou mít zájem naši práci likvidovat.

Proto do dalších let ať nám přibývá nejen spolupracovníků ale hlavně se rozšiřuje sbírka časopisů a informací o nich.

A ke každému výročí se dává nějaký dárek. Chtěl bych takový maličký nabídnout. Jak se píše nahoře tak náš projekt již obsahuje mnoho časopisů. Bohužel ne vždy jsou to celé ročníky . Postupně se doplňují nebo opravují třeba zlepšenou kvalitou, nebo o chybějící stránky, o další čísla, která se u přispěvatelů najdou a pak se dávají znovu na úvodní stránku  a opětovně se o nich píše a vlastně duplujeme již jednou uvedený článek k danému ročníku. Proto navrhuji, aby byla zaveden nový odkaz -kolonka např. s názvem –  DOPLŇKY A OPRAVY nebo UPRAVY (to už záleží co by to nejlépe vystihovalo) , kde by se vložila titulní stránka jen s odkazem, již bez komentáře, na uvedené číslo či ročník daného časopisu.  Šetřil by se čas a bylo by se možné věnovat jen těm časopisům a ročníkům, které zde ještě nejsou. A, že je jich ještě dost to víme. Snad by to nebylo složité a hlavně byla by to úspora času, a toho nemáme nikdy nazbyt.

Mirek Daněk