ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 

Prvně NOVÁ MLÁDEŽ – 1.ročník – 1939

Dnešní „prémierové“ číslo časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1939 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Agi. Moc děkujeme!

NOVÁ MLÁDEŽ – časopis Hlinkovej mládeže. Redigoval redakční sbor pod vedením Matúša Černáka, zodpovědným redaktorem byl profesor Jozef Hlavatý. Majitelem a vydavatelem časopisu bylo: Sborové veliteľstvo Hlinkovej mládeže. Dnes archivované číslo je z června 1939. Predplatné na celý ročník činilo 5 K.

Časopis získával „předplatitele“ tak, že první tři čísla poslal na hromadné adresy, hlavně do škol. To samo o sobě originální není, ale druhá „vynucovací“ fáze zřejmě jedinečná je:  „Mnohí si časopis ponechali a doteraz ho nezaplatili. Požiadali sme správy dotyčných škôl, aby dlžníci nedostali vysvedčenie, kým časopis nezaplatia. Žiadame všetkých dôrazne, aby predplatné ešte pred koncom školského roku vyrovnali. (Šekom a spoločne!)“

Andrej Hlinka (*1864  †1938) byl slovenský římskokatolický kněz, politik, vůdčí osobnost slovenského národního hnutí. Krátce před svou smrtí se dohodl na spolupráci mezi („svojí“) Hlinkovou slovenskou lidovou stranou, Konradem Henleinem a politickým vůdcem maďarské menšiny v Československu, hrabětem Esterházym.

V časopise Hlinkovy mládeže nemohly chybět články o životě jejich ideového vůdce – i s dobově patrným protižidovským akcentem.

Tak jako byla myšlenka skautské hnutí zneužita k „politickým“ cílům v německu, byla podobně deformována i v poměrech samostatného Slovenského státu. Každý politický režim vždy vyvíjí enormní úsilí k ovlivnění mládeže – jak ve škole, kde to je s podstaty snadnější záležitostí, tak v mimoškolním čase – třeba prostřednictvím oddílů Hlinkovy mládeže, kde je zachován alespoň jakýsi prvek dobrovolnosti.

Březnové události roku 1939 jsou v časopise NOVÁ MLÁDEŽ zachyceny slovenským pohledem. Jen pro připomenutí souvislostí si dovolím citovat z webu Ústavu pro studium totalitních režimů:

„V březnu roku 1939 vyústily mnichovské události  v zánik samostatného československého státu. Generalita i vláda si byly vědomy iluze možnosti obrany okleštěného Československa a západní mocnosti neposkytly mezinárodní garance nových hranic. Navzdory snaze přizpůsobit vnitrostátní i zahraniční politiku německým představám se československé vládě nepodařilo dosáhnout takových vztahů s nacistickým Německem, které by umožnily další existenci Druhé republiky.

Vyhlášení samostatného slovenského státu. Dne 7. března 1939 jednal nacistický předák Arthur Seyss-Inquart v Bratislavě s Jozefem Tisem a Karolem Sidorem a snažil se je přimět k vyhlášení samostatného Slovenska. Česká vláda záhy nařídila vojenský zásah na Slovensku, který začal v noci z 9. na 10. března pod vedením generála Bedřicha Homoly. Zásah vyvrcholil vyhlášením stanného práva, sesazením Tisovy vlády prezidentem Háchou a vyhlášením tzv. vojenské diktatury. Do čela slovenské vlády byl 11. března povolán velitel Hlinkových gard Karol Sidor, který dosáhl odvolání mimořádných opatření. Tiso se uchýlil na svou faru v Bánovcích. 12. března 1939 němečtí emisaři jednali s Karolem Sidorem o odtržení Slovenska od českých zemí. Sidor na plán odmítl přistoupit. Nacisté se proto opětovně obrátili na Jozefa Tisa, který 13. března společně s Ferdinandem Ďurčanským jednal v Berlíně s Adolfem Hitlerem. Říšský kancléř se vyjádřil zcela jasně: buď bude vytvořen samostatný slovenský stát, nebo dovolí maďarským jednotkám vpadnout na Slovensko. Tiso nakonec vyslovil s Hitlerovým požadavkem souhlas. Dne 14. března 1939 slovenský sněm odhlasoval vytvoření Slovenského štátu v čele s Tisem. Maďarsko předalo československé vládě ultimátum požadující vyklizení Podkarpatské Rusi. Zároveň na toto území vstoupily maďarské jednotky, které se na mnoha místech střetly s odporem československé armády.“

Na podzim roku 1938 byly na Slovensku všechny skautské organizace rozpuštěny a povolena byla jen Hlinkova mládež (jakási obdoba německé Hitlerjugend). Po vzniku Slovenského štátu 14. března 1939 si nově vzniklá republika vydávala vlastní zákony a tak 28.4.1940 bylo zákonem nařízeno, že výchovu občanů ve věku 6-19 let  provádí Hlinkova mládež. Byl zakotven i pozdější poviný vstup do Hlinkových gard – tím mělo dojít k podchycení „všetkých mužských príslušníkov od 6 do 60 rokov“. Ale tyto tendence jsou patrny ještě před přijetím tohoto zákona – dnes archivované číslo NOVÉ MLÁDEŽE je z června 1939.

V časopise nechyběly obrázky z tradiční skautské praxe – osvědčeného čtenářského taháku rozvíjejícího představivost i motivaci něco podobného taky vytvořit.

Ať je doba jakkoliv dramatická, místo pro humor (byť leckdy specifický) se v ní najde vždy. A tak i na předposlední straně časopisu NOVÁ MLÁDEŽ nesmělo chybět VŠELIČO VESELÉHO NA POBAVENIE.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu NOVÁ MLÁDEŽ v roce 1939, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny strany archivovaného čísla NOVÁ MLÁDEŽ – kliknutím na náhled strany:

Kompletní ABC – 51.ročník – 2006

Dnes archivovaná čísla časopisu ABC z roku 2006 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Damro.

V lednu letošního roku uplynulo 60 let o vydání 1.čísla 1.ročníku ABC. Tehdy zněl podtitul ABC MLADÝCH TECHNIKŮ A PŘÍRODOVĚDCŮ. V tiráži dnes archivovaných čísel se píše: ABC časopis generace XXI.století. Časopis vydávala Ringier ČR a.s. (vydává i časopis BLESK, SPORT, AHA, REFLEX …). Šéfredaktorkou byla Miroslava Volfová. Rozsah ABC v roce 2006 byl 52 stran (se speciálními přílohami 92 stran). Časopis stál 35 Kč. Vycházel v nákladu cca 84.000 výtisků a průměrný prodaný náklad byl cca 61.000 výtisků.

Proměnu ABC během půlstoletí jeho vydávání demonstruje i rubrika PĚTKRÁT O SEXU a její úvodní slova :

„Kdyby první čtenáři ABC v roce 1957 objevili ve svém časopise tuto dvoustranu, slavili by s ním mezi kamarády značné úspěchy. V roce 2006 už nemůžeme doufat, že bychom s tak všedními obrázky nějak zvlášt‘ zabodovali.“

Jistotu pro existenci časopisu představují předplatitelé. Redakce ty nové lákala na „alarm podezřelého pohybu“ a starým předplatitelům nabízela CD Dobrodružství Huckleberryho Finna. I v úvodníku píše šéfredaktorka:

„… Ať už jste se tedy dostali k tomuto novému vydání ABC jakoukoliv cestou, mám radost, že jste se rozhodli do něj nahlédnout. Jestliže si ho budete kupovat pravidelně, v každém vydání najdete dárek. Tentokrát je to šestatřicetistránková příručka o snowboardingu, příště originální stojánek na mobil s Mourrisonem, a co bude navíc v dalších čislech, můžete ovlivnit i vy. Všechny vaše náměty uvítáme. ..“

Kreslený seriál (leckdy i více kreslesných seriálů v jednom čísle)  patřil ke stálícím ABC.  V 51.ročníku (2006) byl komiks reprezentován kocourem MOURRISONEM. Kocour MOURRISON je od roku 2002 hrdina komiksů v časopisu ABC. Jeho kreslíř Lukáš Fibrich (*1974)  o něm píše:poletuje povětřím a řeší globální problémy světa, aniž zvládá své osobní nesnáze. Co je opravdu důležité? Oteplení planety, nebo ochlazení plechovky s kolou? Jak sbalit kočku a jak sbalit kufry? Všude kolem davy koček a všechny jsou ladné, svůdné a stále zamilované. Bohužel ne do Mourrisona.“

Pro ABC připravil osmadvacetistránkovou kreslenou adaptaci Vernova románu OCELOVÉ MĚSTO také Lukáš Fibrich. Kreslený seriál vycházel ne na poslední straně jak bývávalo zvykem ve starších ročnících, ale na stranách 44-45 (při standardním rozsahu ABC 52 stran).

Jako „mimořádná příloha“ vyšla například v ABC č.1 příloha SNOWBOARDING.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání ABC v  letech 2006, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ABC  – kliknutím na náhled strany:

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_01

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_02

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_03

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_04

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_05

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_06

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_07

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_08

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_09

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_10

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_11

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_12

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_13

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_14

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_15

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_16

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_17

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_18

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_19

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_20

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_21

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_22

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_23

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_24

ABC_51.rocnik_(2006)_cislo_25-26