MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Hostimilovy KOMIKSY FILMOVÝCH MAYOVEK

Dnes archivovaná čísla časopisu raritních komiksů pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Hanka Š. a Onuca. Veliký dík!

Zpřístupněné komiksy jsou zvláštní tím, že, zdá se, nikdy nebyly oficiálně vydány v tištěné formě. Neobsahují žádnou tiráž a jako autor scénáře je uveden Hostimil Schmiedl. Nápad relativně originální a navíc dotažený množstvím takto zpracovaných filmů k obdivuhodné sérii. Z tohoto důvodu se domnívám, že by i tato stopa měla být na našem webu zachycena.

Protože komiksy nevyšly nikdy tiskem, pro přehled a potřeby našeho webu jsme do názvu komiksu uvedli jako data „vydání“ roky, kdy měla filmová předloha komiksu svojí premiéru.

Z kompletní série filmových mayovek šedesátých let, chybí v našem dnešním seznamu pouze komiksy filmů:

  • VINNETOU (1963)
  • ŽUT (1964)
  • DIVOKÝM KURDISTÁNEM (1965)
  • V ŘÍŠI STŘÍBRNÉHO LVA (1965)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem dnes archivovaných komiksů, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla komiksů – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.

KLÍČENÍ – 1.ročník – 1908

Dnes archivované čísla časopisu KLÍČENÍ z roku 1908 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Satok. Veliký dík!

Před lety jsme do naší knihovny umístili stejnojmenný titul, ale ten vycházel později a byl novinovou přílohou deníku ČESKÉ SLOVO. Dnešní KLÍČENÍ je má ke klasickému dětskému časopisu mnohem blíže.

Graficky je časopis střídmý a nevymyká se podobným titulům tehdy vycházejícím. Autorem jednotné titulní strany časopisu KLÍČENÍ je zřejmě Vratislav Hugo Brunner (*1886  +1928), který přispěl drobnými ilustracemi dovnitř každého čísla.

V 1. čísle píše Michal Kácha, šéfredaktor a vydavatel:

„Odevzdáváme do rukou malých čtenářů první sešit „Klíčení“ a doufáme nabýti přátelské důvěry, která umožní další vydávání, a tak společně budeme pracovati k jeho většímu rozšíření. Považujeme za nutné a důležité dbáti pokynů našich čtenářů, což umožní, bychom se obsahově přimknuli k přáním našich malých přátel a tak získali důvěrou posilu v předsevzatých úkolech. Dožadujeme se také pomoci rodičů a učitelů jimiž bude tento první sešit „Klíčení“ sympaticky přijat. Neohlašujeme se přesně vymezeným programem, protože chceme od srdce k srdci mluviti k těm, kteří jsou naší nadějí do budoucnosti. Co můžeme říci jest jen to, že budeme poctivě vysvětlovati různé úkony životní a dbáti toho, by pokrytectvím nebyla obtěžkána srdce naší mládeže.
Srdce a touhy malých jsou nám skoro dosud neznámou pevninou a proto budeme poučovati, abychom byli i my ponaučeni. Tím chceme se říditi, bychom navzájem poučeni byli si bližšími a důvěra vzájemná skytne naději, že úkoly a lidumilné snahy dospělých budou chápány dospívajícími.
Těšíme se na příspěvky do „Klíčení“ od malých i dospělých našich přátel. V „Hovorně „, pokud objem sešitu dovolí, budeme vyměňovati názory a odpovídati dotazům. Tož na shledanou! Redakce „Klíčení“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KLÍČENÍ z roku 1908, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu KLÍČENÍ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu KLÍČENÍ zde >>>

MATEŘÍDOUŠKA – 10.ročník – 1953-54

Dnešní číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Tomáš K. Veliké díky!

Dnes archivovaní číslo MATEŘÍDOUŠKY ilustroval Antonín Pospíšil. Šéfredaktorem Jiří V. Svoboda. MATEŘÍDOUŠKU v letech 1953-54 vydával ÚV ČSM (ústřední výbor českého svazu mládeže) v Mladé frontě. Cena jednotlivého čísla byla 60 haléřů.

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL (2012) na straně 145 charakterizuje MATEŘÍDOUŠKU:

„Jakýmsi mezistupněm mezi poválečnými časopisy, které navazovaly na tradice titulů z první republiky, a nově vzniklými časopisy je Mateřídouška, časopis pro nejmenší čtenáře, jediný časopis, který vychází nepřetržitě už od roku 1945. Během let se vyvíjela jak po stránce obsahové, tak i formální. Několikrát změnila formát, rozsah stran i periodicitu a v jejím vedení se vystřídala řada osobnosti, například F. Hrubín, M. Holas. B. Mencák, J. Průša, J. V. Svoboda, Z. Adla, P. Černý, E. Vavruška, E. Knotová. Časopis nejdříve vycházel ve vydavatelství Práce, později v nakladatelství SNDK a posléze ve vydavatelství Mladá fronta.“

Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 362-367) mimo jiné uvádí:

„Na sklonku roku 1945 vyšlo první číslo dnes nejdéle kontinuálně vycházejícího dětského časopisu u nás. V prvních ročnících byl časopis koncipován jako ilustrovaný jedním malířem (každé číslo jiným). O hlavičku časopisu a ilustrace k prvnímu číslu byl požádán Josef Lada. Mezi autory Mateřídoušky se zařadily nejvýznamnější osobnosti české literatury a literatury pro děti i českého výtvarného umění.
V prvních letech vycházel časopis s nepravidelnostmi. V letech 1947-1952 byl čtrnáctideníkem, později vycházel jako měsíčník. Časopis vycházel do roku 1955 podle školního roku, v letech 1956-1963 podle roku kalendářního a od podzimu 1956 opět podle roku školního.
Mateřídouška se od počátku vymezovala vůči ostatní, především starší časopisecké produkci pro děti jako časopis programově kvalitní a esteticky náročný. Její inzerát z obálky dvojčísla 5-6 prvního ročníku kritické revue Štěpnice říká: „Dětská četba, i časopisecká, byla téměř vždy doménou anonymních pisálků, jejichž heslem bylo: snadná práce, čili nevkus oblékaný do okatých a trapných mravoučných tendencí. Jak má vypadat dobrý dětský časopis, ukazuje obsahem i úpravou sedm dosud vyšlých čísel MATEŘÍDOUŠKY … “ Od počátku až dodnes do ní skutečně psaly a výtvarně ji doprovázely nejvýznamnější osobnosti domácí tvorby pro děti a mládež.
Mateřídouška byla a je určena pro nejmladší děti, schopné číst, tedy pro děti v prvních třech ročnících základních škol. Časopis byl nazván podle básně Jaroslava Seiferta (původní titul časopisu měl znít Psaníčko). Mnohé zdroje uvádějí, že báseň Mateřídouška první číslo otevírala, ve skutečnosti však vyšla až na straně dvě, první básní na titulní straně byla lidová Koleda.
Podobu prvních ročníků časopisu určoval program estetické výchovy dětí, zaměřovaly se na kvalitní dětskou četbu i obrazový doprovod (od počátku u některých ilustrací plno barevný). Svůj obsah odvozovala od běhu ročních dob a archetypálních skutečností s dětstvím spojených (jako jsou rodiče, prarodiče, dětské hry a říkadla, příroda, hračky atd.). To svým způsobem platilo i dále, jakkoliv na počátku 50. let do časopisu výrazně zasahovala dobová propaganda. Mateřídouška tehdy tiskla oslavné články (výjimečně i celá tematická čísla) o sovětských vůdcích, domácích komunistických politicích, o chudých dětech na Západě, apoteózy pionýrské organizace. Otiskované dětské dopisy byly plné lásky k SSSR a jejím představitelům. Časopis se programově odkazoval na předválečného komunistického Kohoutka. ..“

“ … Mateřídouška byla především časopisem literárně-výtvarným, sloužícím k estetické výchově dětí mladšího školního věku. V 8o. letech vycházela v nákladu 320 000 výtisků.
Obsah Mateřídoušky byl vždy pestrý, časopis dětem nabízel mnoho žánrů. První ročníky tiskly převážně dětskou beletrii vysoké úrovně, každé z čísel, jak bylo už zmíněno, ilustroval vlastní ilustrátor …“

Anna Sekeráková ve své knize PŘÍBĚH MATEŘÍDOUŠKY (2014) na stranách 30-47 nazvala léta vydávání 1948-1956 MATEŘÍDOUŠKA IDEOLOGICKÁ:

„Radikální proměna Mateřídoušky přišla ovšem od října 1950 spolu s novým odpovědným redaktorem Jaromírem M. Průšou a jeho redakčním kruhem (Karel Černý, René Ditmar, Oldřich Kryštofek, Jaromír Matoušek, Jiří Václav Svoboda, Lucie Jirotková, Jan Čeřovský) . Obrazovou část řídil Zdeněk Mlčoch (jeden z výtvarných redaktorů SNDK). Mateřídouška se výrazně zpolitizovala, komunistická ideologie ovlivnila jak textové příspěvky, tak výtvarnou stránku časopisu. Zdeněk Mlčoch, jenž se na poklesu úrovně výtvarné složky Mateřídoušky spolupodílel, tehdejší situaci charakterizoval jako „údobí výtvarného popisného realismu, který tehdy platil za rozhodující měřítko a který jsme my mladí, vychovaní moderním výtvarným projevem, dost těžko nesli“.  V obdobném duchu pokračuje od roku 1952 nový šéfredaktor Jiří Václav Svoboda (v této pozici setrvává až do počátku 60. let) se svým redakčním kruhem (Bohuslava Cimlerová, Eliška Ciprová, Karel Černý, Jan Čeřovský, René Ditmar, Marie Fialová, Lucie Jirotková, Božena Kádnerová, Oldřich Kryštofek, Jaromír Matoušek), výtvarnou část vedl Zdeněk Kudělka. Do roku 1953 vydává Mateřídoušku nově vzniklé nakladatelství SNDK. Po roce 1953 vychází Mateřídouška nepřetržitě v nakladatelství Mladá fronta, které řídil ústřední výbor Československého svazu mládeže (vedle kolektivních nakladatelství, jako SNDK a Československý spisovatel, mají právo na vydávání beletrie nakladatelství patřící právě Národní frontě – Mladá fronta, Práce, Svoboda).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MATEŘÍDOUŠKA z roku 1953, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MATEŘÍDOUŠKY zde >>>

PÍRKO PTÁKA OHNIVÁKA – 3.ročník – 1969

Dnes archivované čísla časopisu PÍRKO PTÁKA OHNIVÁKA z roku 1969 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali František M. a Satok.Veliký dík!

Časopis PÍRKO PTÁKA OHNIVÁKA  se tak trochu podobá ILUSTROVANÝM SEŠITŮM, které začaly vycházet o čtyři roky později. Byl určen začínajícím čtenářům – od 6 let.   Vycházel v letech 1967–1973 (celkem asi 60 čísel) a vydávalo jej nakladatelství SVĚT SOVĚTŮ (což bylo nakladatelství „Svazu československo-sovětského přátelství“ skrývající se pod zkratkou SČSP) – pod tímto názvem v letech 1948-68, posléze přejmenované na LIDOVÉ NAKLADATELSTVÍ (1968-1992). Nakladatelství vydávalo zprvu propagačně naučnou a publicistickou literaturu o Sovětském svazu, později se zaměřilo na beletrii. Nakladatelství navazovalo na předválečné vydavatelské aktivity Svazu přátel SSSR. Jako perličku jsem dohledal informaci, že „držitelem nakladatelské licence byl knihkupec Hubert Mayer (*1908), který pak v nakladatelství pracoval jako vedoucí odbytového oddělení až do svého penzionování v roce 1972″. Časopis PÍRKO PTÁKA OHNIVÁKA  řídila Zdenka Mayerová.

Rozsah výtvarně rozmanitého časopisu byl 36 stran. Přinášel většinou ruské lidové pohádky i pohádky současných autorů. Vycházel každý měsíc v relativně vysokém nákladu cca 50-60 000 výtiscích. Vycházím z údajů o druhém a čtvrtém ročníku – ve 3.ročníku nebyl v tiráži náklad uváděn. Časopis stál 3 Kčs.

Leitmotivem každého čísla byla v úvodu uvedena básnička:

LETĚL PTÁK OHNIVÁK,
ZTRATIL PÍRKO, NEVÍ JAK .
KDO TO PÍRKO NAJDE,
DO POHÁDKY VEJDE.
MY JSME TAM ZAŠLI,
PÍRKO JSME NAŠLI.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PÍRKO PTÁKA OHNIVÁKA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PÍRKO PTÁKA OHNIVÁKA zde >>>